Yerel tarih çalışmaları ulusal tarih çalışmalarına
kaynak oluşturması nedeniyle önemli bir misyonu üzerinde taşımaktadır. Bu
nedenle ulusal düzeyde akademik araştırmaların yapılmasında yerel tarih
çalışmalarının yararlıkları yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışma ile bölgesel
ve ulusal bir çalışma yapılmaya çalışılmıştır. Arşiv kaynaklarının da
yardımıyla oluşturulan bu çalışma Antalya ilinin Milletvekillerinin Atatürk
dönemindeki Meclis faaliyetlerinin derli toplu ortaya konulmaya çalışıldığı
biyografik bir çalışmadır. Milletvekillerinin Atatürk dönemindeki faaliyetleri
ve biyografileri ele alınmıştır. Milletvekillerinin biyografilerine Meclis
arşiv kaynakları arasında yer alan sicil kayıtları ve tercüme-i hâl varakaları,
Meclis faaliyetlerine ise TBMM Zabıt Cerideleri taranarak ulaşılmıştır. Aynı
zamanda Milletvekillerinin verdiği eserler ile hakkında yazılan eserler için
Milli Kütüphane katalogları taranmıştır. Çalışma doküman inceleme yöntemiyle ortaya
çıkarılmıştır. Sonuç olarak Atatürk döneminde TBMM’de Antalya’yı 28
milletvekilinin temsil ettiği görülmüştür. Milletvekillerinden Mehmet Rasih
Kaplan 5 dönem, Ahmet Cemal Tunca 3 dönem, Ahmet Saki Bey 2 dönem, Hasan Sıtkı
Bey 2 dönem milletvekilliği yapmışlardır. Bu haliyle söz konusu dönemde Antalya
Milletvekilliği görevinde bulunan 19 farklı kişinin biyografisi ve meclis
çalışmaları incelenmiştir.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.