İstenilen sesi bir yerden
bir yere elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla ileten Radyo’nun keşfi, hiç
şüphesiz 19.yy’ın en önemli olaylarından biridir. Tüm dünyayı kısa sürede
derinden etkileyen radyo; toplumsal, kültürel, siyasal, askeri, iktisadi ve
eğitim alanında ülkemizi de derinden etkilemiştir. Bu çalışmada Radyo’nun
dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişim süreci anlatıldıktan sonra, Radyo’nun,
Demokrat Parti (1950-1960) iktidarı döneminde, demokratik yaşama ve siyasette
etkisi incelenmiştir. Aralıksız on yıl iktidar partisi olan Demokrat Parti’nin
(DP) radyoyu kültürel, siyasal ve toplumsal anlamda demokratik kriterlere
iktidar döneminde nasıl kullandığı, iktidarın başladığı 2 Haziran 1950
tarihinden itibaren, ezici bir zafer kazandığı 1954 seçimleri ve kısmen
gerilediği 1957 seçim dönemlerinden, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar olan
on yıllık dönem ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Demokrat Parti’nin radyoyu
“kültürel ve siyasal bir araç” olarak, muhalefetin sert tepkilerine rağmen
vatan-millet hizmetinde kullanmasının siyasal ve demokratik hayata etkileri
incelemektir. Çalışmanın önemi, devlet radyosunun iktidarda olan siyasi gücün
“tek taraflı” olarak kullanmasının, demokratik yaşam ve siyasal hayatta
etkilerini ortaya koyması olacaktır. Bunun için çalışmada literatür tarama
yöntemiyle elde edilen veriler, tarihsel bir bakış açısıyla analiz edilmiştir.
Varılan sonuçlara göre, Radyo, demokratik yaşam ve siyaset üzerinde, ülkenin ve
milletin maddi-manevi değerlerini önemli derecede etkili olmuştur.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.