Mustafa ACER : TÜRK SİYASETİNDE DIŞ YÖNLENDİRMELER 

25. 11. 2019
Egemen Dış Güçler Türkiye siyasetini kontrol altında tutarak kendi
çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedir.


Atatürk hayatta olduğu dönemde bu çabalara fırsat vermemiş ve
bağımsızlığımızın korunmasını başarı ile sağlamıştır.


II. Dünya savaşı sonrası 1947’de Marshall Yardımı, 1949’da ABD ile
ortak Eğitim Komisyonu kurulması, ABD ile ortak çalışma amacıyla birçok İkili
anlaşmalar yapılmıştır. Türkiye 1951’de NATO’ya girmiş, 1959’da Avrupa
Birliğine üyelik müracaatında bulunmuştur.


ABD Türkiye Büyükelçisi 1957’de “Türkiye’deki önemli
Kuruluşların başına ABD dostlarını getirdik”
diyor.


ABD Başkanı
Johnson, 1964’te “Bizim ile görüşmeden Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale
etmesine şiddetle karşı çıkacağız ve NATO silahlarının kullanılmasına müsaade
etmeyeceğiz”
diye sert bir uyarı mektubu göndermişti.


ABD; 1960 yılından sonra Türkiye’ye Barış Gönüllüleri adı altında
misyoner ve etki ajanları göndermişti.


1990 Yılı ve sonrasında Egemen dış Güçler; Türkiye’de seri
cinayetlerle Türkiye’yi baskı altına almış ve Ülkenin geleceğini kontrol etmek
istemiştir.


AKP Egemen dış Güçler tarafından iktidara getirilmiş, karşılığında
Uluslararası sermayenin istekleri doğrultusunda, programlar yürütülmüştür. BOP
Eş-başkanlığı kabul edilmiş, Ortadoğu’nun kan gölüne dönmesine fırsat verilmiş,
demokratik açılım ile ayrımcılığa göz yumulmuş, Türkiye’nin kaynakları ve
Fabrikaları özelleştirme adı altında yabancılara ve yandaşlara satılmış,
federasyon için altyapı kanunları hazırlanmış, Cemaatlerle işbirliği yapılarak
ulusalcılar tasfiye edilmek istenmiş, Yolsuzluklarla kişisel menfaatler
sağlanmıştır.


Lütfi AKDOĞAN 13 Ağustos 2015 tarihinde “1950’den sonra
Türkiye’de iktidarları Egemen dış Güçler belirledi”
diyor.


Egemen dış Güçler Türkiye siyasetini dizayn etmek için uğraşırken
bu konuda da başarılı olmuşlardır.


CHP’de Deniz BAYKAL da, Kemal KILIÇDAROĞLU da AKP’nin İktidarda
kalması için destek vermiştir.


Sayın Deniz BAYKAL; Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Siyasette önünü
açarak Egemen dış Güçlerin projelerine hizmet etmesini sağlamıştır. Daha sonra
Egemen dış Güçlerin emellerine hizmet etmediği için Cumhurbaşkanı yapılmadığı
gibi 2010 Yılında bir kaset komplosu ile de CHP Liderliğinden de düşürülerek,
Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun CHP Lideri olması sağlanmıştır.


Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 10 Yıl süren CHP Liderliğinde 10 defa
seçime girmiş ve her seçimde de başarısız olmasına rağmen Liderlikte kalması
için parlatılarak orada kalması sağlanmış ve AKP’nin İktidarda kalması için
CHP’ye bir fren mekanizması oluşturmuştur.


Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU;


Atatürkçüleri CHP’den tasfiye etmiş,


CHP’nin kurucu değerlerinden kopuşu ile Atatürk İlke ve
Hedeflerinden uzaklaştırılması sağlanmış,


Ergenekon ve Balyoz yargılamalarında gerekli mücadeleyi vermemiş,
Silivri’de tutukluları ziyaret etmemiş,


Çözüm sürecine karşı çıkmamış,


Etnik Ayrımcılığa karşı çıkmamış ve dini ayrışmada Alevi grupların
yönetimde etkili olmasını sağlamış,


ABD Büyükelçisi ile özel görüşmeler yapmış ve ABD Düşünce
kuruluşları ile toplantılara katılmış,


Dincilerin CHP’de yer almasını sağlayarak takiye yapmış,


FETÖ’cülere toleranslı ve destek verecek şekilde tavır almış,


Ankara’dan İstanbul’a FETÖ’cüler ve bölücülerle Adalet yürüyüşü
yaparak parlatılmak istenmiştir.


***


Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN; bir CHP’li ile görüşerek “Sizi
CHP’nin başında görmek isteriz”
dediği ifade edilmektedir.


Bu olay gerçek olmadığı halde, Egemen dış Güçlerin kurguladığı Sayın
KILIÇDAROĞLU’nun CHP Liderliğinde kalmasının sağlanması için yapılmış olan bir
operasyondur. Bu konuyu kurgulamak için dış Güçlerin güdümündeki FETÖ’cüler
kullanılmış olabilir.


Amaç; CHP’nin güçlenmesinin, Atatürk İlke ve Hedeflerinde Kuruluş
değerlerine sahip çıkmasının önüne geçmektir. Kim CHP’ye Liderlik için rakip
olarak çıkacaksa, “Sayın ERDOĞAN ile görüşmüş olabilir” şüphesi
yaratılmak istenmektedir.


Ülkenin kurtuluşu için Atatürk’ün kurduğu parti olan CHP’nin
Atatürk İlke ve Hedeflerinde Kuruluş değerlerine sahip çıkaran kadroların
yönetiminde ülkenin kaderinde söz sahibi olması kaçınılmazdır. CHP Yönetimi ilk
Genel kurulda değiştirilerek, Atatürkçü kadrolarla ülkenin geleceğine sahip
çıkmalıdır.


***


Egemen dış Güçler; Türkiye’yi dönüştürmek istedikleri Yeni
Osmanlıcılık modelinde, ülkenin Etnik ve Dini temelde federasyonlara
ayrıştırılarak üniter yapının bozulmasını arzu etmektedir. Bu yapmak
istedikleri planlarını da açıkça ifade etmektedirler. CIA yetkilisi Graham
Fuller Türkiye raporunda “Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler dönemi
bitmiştir. Türkiye Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli ve çok ırklı bir yapıyı
benimsemelidir. Bunun için en iyi yol Ilımlı İslam’dır. Toplumda Etnik
kimliklere kendilerini ifade etme hakkı verilmelidir”
diyor.


AKP Hükümetleri de bu yapıyı oluşturmak için Egemen dış Güçlerin
istekleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Yönetim sistemi dahil gerekli kanun ve
düzenlemeleri adım adım yapmaktadır.


Türkiye Siyasetinin Egemen dış Güçlerin güdümünden kurtarılması
gerekmektedir. Bu da ancak Türk Milletinin kendi kaderine sahip çıkması, dış
Güçlerin yönlendirmelerine fırsat vermemesi ile sağlanabilir.


Mustafa Kemal ATATÜRK Amasya bildirgesinde “Ulusun
bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır”
diyerek
ve Türk Milletine güvendiğini “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir”
diyerek ifade etmiştir.


Türk Milleti; Egemen dış Güçlerin Siyasette yapmak istediği
yönlendirmeleri boşa çıkaracak, kendi bağımsızlığına sahip çıkacaktır.


Ülkemizin kurtuluşu; kuruluş değerlerine sahip çıkmakla mümkün
olacaktır.


Türkiye’nin dönüştürülmek istendiği güdümlü siyaset karşısında
bağımsızlığımızın önemine vurgu yapan Sayın Prof İlber ORTAYLI Bir
tarafta Abdulhamit Han beklerken, bakarsınız ATATÜR çıkagelmiş
diyerek Türk
Milletinin dış yönlendirmelerden etkilenmeden kendi kaderine sahip çıkacağına
inandığını ifade etmek istemiştir.