Aman Ha, İstikrarı Bozmayalım
!..

İstikrar sözcüğü Arapça kökenlidir.  Karar verme, durulma ve yerleşme anlamını
taşır.  Dilimize yerleşmiş ve de son
yılların belki de en çok kullanılan kelimelerimizden bir tanesi olmuştur.  Örneğin; 
Aman ha, istikrarı bozmayalım, gibi!

AKP’nin tek parti iktidarı ve oy çokluğunu elinde
bulundurması, uzun yıllar boyunca koalisyonlarla yaşamış ülkeme bu sözcüğü
iyice yerleştirdi.  Nerede ise 30-40 yıl
boyunca, genç liderlerin karşılıklı didişmesini ve parti üyeleri ile bazı
vatandaşların bu kargaşaya katkısını yaşadık. 
Kendilerini ispatlamak çabasındaki merhum Ecevit ve Demirel’in
dönemleri, 12 Mart ve 12 Eylül müdahaleleri ile sarsılmıştı.  Bir tür, ülkenin istikrarı bozulmuştu.

12 Eylül sonrası da merhum Özal ve Demirel’in
siyasi söz dalaşları tekrar gündemi germişti. 
Arkasından da Çiller ve Yılmaz’ın akıl ve mantık sınırlarını zorlayan
hırslarının ülkeye damgasını vurduğu günleri yaşadık.  Sol kesimin ufak parçalara ayrılmış olmasını
da unutmamak gerekir.  Böylece ülkenin
her boyutunda gerginlikler artmış ve istikrar gene bozulmuştu.

Bu dönemin siyasi istikrarını iyice bozan ise
Kürtçülük temeline akıtılan kan ve otuz bini aşkın şehidimizin acısı
olmuştur.  Bunalan Türk İnsanı istikrar
arıyordu.

Merhum Ecevit liderliğinde kurulan DSP, MHP ve
ANAP koalisyonu başlangıçta umut olabilir gibi görünmüyordu.  Ama siyasi olgunluk dönemini idrak eden Sayın
Bülent Ecevit’in ılımlı davranışları etkili olmuştu.  Sayın Devlet Bahçeli’nin ise beklenilmez
derecede sağduyulu davranması koalisyonun yürümesine ciddi katkı sağlamıştı.  Eski rakibi Tansu Hanım’ı bir şekilde
diskalifiye etmiş sayılan Sayın Mesut Yılmaz da uyumlu görünmek çabasını
esirgememişti.

Acaba necip Türk İnsanı istikrarı yakalayacak mı
derken, ip üzerinde giden ülke ekonomisi bir günde çöktü.  Faizleri % 7000’e fırladığı o meşum gün,
beklenen istikrarın Kaf Dağı’nın arkasında kaldığını gösteriyordu.

Bu sarsıntı, Kemal Derviş’in koalisyona katılarak
IMF ve Dünya Bankası destekli ekonomik istikrar amaçlı yeni politika ile
aşılmak noktasına gelmek üzere idi. 
Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı yarı özerk olmuş, ekonomik
göstergeler olumlu trende girmişti. 

Derken, su uyur ve düşman uyumaz örneği gene
galip geldi.  Erken seçim haykırışları
arasında koalisyon bozuldu.  Yılların
bıktırdığı ekonomik dengesizlik tam düzelme işaretleri vermişken, terör
nispeten kontrol altına alınmışken ve özlenen istikrar gelmek üzere iken,
hükümet ve koalisyon dağılmıştı, muhtemelen de dağıtılmıştı!

2002 Kasım seçimleri, yıllardır ustaca
yönlendirilen belirli bir zihniyetin yeni tanımlaması olan bir partiyi iktidara
taşıdı.  Hem de ne taşıma, % 34 oy
potansiyeli ile oy çokluğu alarak!  Tek
sorun, bu partinin liderinin parlamento dışında kalması olmuştu.  İleri görüşlü (!) Deniz Baykal, bir yemek
sonrasının gizli kalmış mutabakatı ile yolu açtı.  Yasalar revize edildi. Seçilmemiş olduğu
halde, ülke ülke gezerek özel temaslar (!) yapan Tayyib Bey milletvekili
oldu.  Arkasından da başbakan
olmuştu.  Partinin tartışılmaz lideri
hükümetin başına geçmişti.  Ne mutlu,
ülkemiz istikrara kavuşuyordu!

Aradan geçen dört yılı aşkın dönemin tek
başarısı, eski koalisyonun hazırladığı ama meyvesini yiyemediği ekonomik
çizgiye devam olmuştur.  Bunun keyfini
süren mutlu bir kesim ve umutla yiyecek ve de yakacak yardımının kendilerine
Fak-Fuk fonundan geleceğini bekleyen yandaş vatandaşlarımız vardır.  Kadrolaşmanın ülkenin temel esaslarına
insafsızca saldırdığı Türkiye ‘de; muhalefet, bürokrasi, devletin ana kurumları
ve STK’ları susturulmuş, medya ağırlıklı olarak ele geçirilmişti.  İş dünyasının ağababaları ve bazı köşe
yazarları ise sık sık uyarılarda bulunmakta idiler:  Aman ha, istikrar bozulmasın!

Doların ucuz ve YTL’nin pahalı olmasının yanında
muhasebe incelikleri ile halkın gelirinin % 100 arttığı savı varsa da,
enflasyondan arınmış gerçek büyümenin sadece % 3.9 olduğunu söyleyen doğru insanlara
verilecek cevap artık bellidir:  Aman ha,
istikrar bozulmasın!

Cari açık tehlikeli boyutlara gelmektedir demek
dürüstlüğünü gösterenlerin uyarı sopası da hazırdı: Aman ha, istikrar
bozulmasın!

Kadrolaşmanın hiçbir dönemde olmadığı kadar
yoğunlaşması ve demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin şeriata sıcak
bakan ılımlı İslamlık (!) çizgisine yönlendirilmesi riskine karşı da cevabımız
halen hazırdır: Aman ha, istikrar bozulmasın!

Devletin anayasal esaslardan sapmaması için
uyarılarda bulunmakla görevli asli kurumları yani yargıyı frenlemek için
hazırlık tamamlanmıştır: Aman ha, istikrar bozulmasın!

ABD, AB ve hatta Güney Kıbrıs karşısındaki
teslimiyetçi dış politikaya, BOP için örnek model seçilmiş olmanın dayanılmaz
kibrine ve hafifliğine, Orta Doğu kökenli bazı iş adamlarına olan sıcak (!)
ilişkilere de uyarı yapanlara cevabımız hazırdı zaten:  Aman ha, istikrar bozulmasın!

Devletin üst makamlarına yansıyan rüşvet
olayları, İran kökenli bir hayırsever (!) iş insanı ile yasa dışı ilişkiler,
komşumuz Suriye ile anlaşılmaz yanlış adımların atılması ve karşımıza çıkan
fatura yetmemişti.  Etnik iç savaşı
önlemek adına yanlışlığı iyice anlaşılan Oslo ve İmralı görüşmeleri, dış
siyasette stratejik derinlik saçması adına halen düzeltilemeyen savruluşlar
arka arkaya gelen riskleri barındırmıştı. 
İşin acı tarafı parlamenter demokratik düzen adına oylama denen bir
yargısal destek ile tek adamlığa yönelişle tablo tamamlanmıştır.  İtiraz edemezsiniz, çünkü istikrarı bozan
konuma düşürülür ve suçlanırsınız!

Gelinen nokta da, cumhurbaşkanlığı seçimi ile
devletin zirvesinin belirli bir zihniyete teslimi sıradadır.  Anket komedileri ile sistemin altı oyulmakta,
AKP açık programında yazılı olmayan hedeflere artık yürümektedir kokusu
vardır.  Hayır, sayın vatandaşlarımız,
zinhar tedirgin olmayınız ve durumu abartmayınız.  Hele hele şu önemli noktaya çok dikkat
ediniz  ki : Aman ha, zinhar istikrarı
bozmayalım !..
Erdal Akalın (07.12.2017)