İLETEN : Mustafa
Nevruz SINACI <gercek.demokrat@hotmail.com>:

Adnan Menderes, İmralı
Adası’nda 17 Eylül 1961’de sağlık muayenesini yapan doktor heyetinden sağlam
raporu alındıktan sonra öğlen 13:21’de idam edildi.

ADNAN MENDERES NEYLE
SUÇLANMIŞTI?!

1-
Örtülü ödenek paralarını zimmetine geçirmek,

2-
6-7 Eylül Olayları’na önceden haberi olduğu halde müdahale etmemek, (Azınlıkları
tasfiye hareketi)

3-
Kanuna aykırı olarak üniversite basmak ve halka ateş açtırtmak,

4-
Bazı muhalefet milletvekillerinin ve muhalefet liderinin seyahat özgürlüğünü
kısıtlamak,

5-
Devlet radyosunu siyasi çıkarları için kullanmak,

6-
Halkı Demokrat İzmir gazetesinin matbaasını tahrip etmeye teşvik etmek,

7-
Kırşehir’i (DP’ye oy vermediği için) haksız olarak ilçe yapmak,

8-
Yargı bağımsızlığının ihlal etmek,

9-
Tahkikat Komisyonu’nun kurulup olağanüstü yetkilerle donatmak,

10-
CHP’nin mallarına “haksız”
yere el koydurmak…

Peki bunlar idam
cezası için yeterli mi?!

Bence hiçbir suçun
cezası idam olamaz, idama tamamen karşıyım.

Fakat Menderes de idama karşı mıydı?!

Elbette değil,
1951-1960 yılları arasında Menderes 43
kişinin idam kararına imza attı ve hepsi idam edildi.

İdamların
en dramatik olanı ise, 14 Nisan 1955’te casusluk suçundan idam edilen Hayati
Karaşahin’di. İnfazı, Ankara Samanpazarı’nda halka açık olarak yapıldı.

Suçu neydi?!

Rusya için casusluk
yapmak.

Menderes’in başka
suçları yok muydu?!

Aslında Menderes’in suçları mahkemelerde gündeme
gelmeyenlerdi.

ABD’NİN TEPKİSİNDEN
ÇEKİNEN GÜRSEL HÜKÜMETİ
AŞAĞIDAKİLERİ HİÇ GÜNDEME GETİRMEDİ:

1- 1951 yılında Menderes hükümeti Kore Savaşı’na (Yurt
dışına asker göndermek ve/veya herhangi bir ülkeye savaş açmak onun görevi
olmasına karşın, TBMM’den izin almadan) Amerika
için asker gönderdi.

Amerikan
çıkarları için bine yakın vatan evladı Kore’de yaşamını yitirdi, binlercesi
yaralandı.

2- 1952’de (ABD ve)
NATO’nun isteği üzerine komünizme karşı gayri-nizamı harp yapacak Seferberlik
Tetkik Kurulu, daha sonraki adıyla Özel
Harp Dairesi kurdu.

3- 1954 yılında Yabancılara petrol arama ve çıkarma izni
verildi.

4- Tek parti döneminde
kurulan bazı traktör ve basma
fabrikaları Menderes döneminde özelleştirildi veya ekonomik olmadıkları için
kapatıldı.

Nuri
Demirağ
tarafından kurulduktan
sonra İsmet İnönü tarafından devletleştirme kapsamına alınan uçak ve uçak
motoru fabrikaları, Eskişehir tank fabrikası ve Kırıkkale silah fabrikası Menderes
döneminde NATO standartlarına
uymadıkları gerekçisiyle kapattı.

5- Cezayir kurtuluş savaşı sırasında Fransa’yı destekledi.

6- 1954-1958 yılları
arasında 238 gazeteciyi iktidara karşı
yazılar yazmak suçundan mahkûm ettirdi.

7- “Tahkikat Komisyonu”nu
kurdu.

15 DP milletvekilinden
oluşan komisyon hem suçlama hem de yargılama hakkına sahipti.
Komisyon
5 kişiden fazla yan yana yürümeyi bile yasakladı.

8- İsmet İnönü’ye 12 oturum meclisten men
cezası verildi.

9- Turan Emeksiz hükümete karşı İstanbul
Üniversitesi’nde düzenlenen bir protesto mitinginde polisin açtığı ateş sonucu
öldü.

Hüseyin
Onur
ise sol bacağı kesilerek
kurtarıldı.

10- Hukuk’un üstünlüğünü
savunan Yargıtay Başkanı Bedri Köker,
Yargıtay Başsavcısı Rifat Alabay, Yargıtay 2. Başkanlarından Haydar Yücekök,
Yargıtay Üyeleri Melahat Ruacan, Kamil Çoşkunoğlu, Faik Uras ve İlhan Dizdaroğlu görülen lüzum
üzerine emekliye sevk edildiler.


Aslında Menderes
hükümeti, ordu darbe yapacak
gerekçesiyle daha 6 Haziran
1950’de, Genelkurmay Başkanı Nafiz Gürman olmak üzere bütün üst komuta kademesi dahil olmak üzere
15 general ve 150 albayı re’sen emekliye sevk etmişti.