SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER


ALGAN HACALOĞLU : SİYASİ AHLAK DEVRİMİ
TEK ADAM
rejimi altında TBMM’nin son derece kısıtlanmış olan Denet/Denetleme yetkileri
çerçevesinde gerçekleşen 2019 yılı Konsolide Bütçe görüşmeleri tamamlandı.
Tamamına yakınını Meclis TV üzerinden takip ettiğim görüşmelerde, CHP
Grubunu’nun göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle, katkıda bulunan tüm
arkadaşları içtenlikle kutluyorum.
 

Ancak
bir hususun, beni ve inanıyorum ki görüşmeleri izleyen yurttaşlarımızın önemli
bölümünü rahatsız ettiğini de, iletmem gerekiyor. O da, görüşmelerde yaygın
olarak kullanılan ‘üslup ve vucut dilinin’ iletişimde yarattığı yetersizlik,
‘negatif, olumsuz ve hatta itici’ duygular.
Bu durum
ben de; ‘01 Aralık 2015 tarihinde’ 26 dönem CHP Milletvekili arkadaşlara
göndermiş olduğum ‘Siyasi Etik konusunda ki benzeri bir Mektubumu’ bir kez daha
yinelemek ihtiyacını doğurdu. Şimdi sizden, yaşam boyu kararlı bir CHP üyesi
olarak, bu konuda bir talebim var.
Bu
talebimi, son yılarda bu tür yazılarla defaatla tekrarladım. 19, 20, 22 ve 23.
dönemlerde bir bölüm CHP’li milletvekili arkadaşlarımla beraber ‘Siyasi
Etik/Ahlak’ Yasası Teklifleri verdik. Ama maalesef, Meclis iradesine ipotek
koymuş olan sağ iktidarları ikna edemedik, sonuca ulaşamadık. Sonraki dönemde,
‘Umut Oran ve arkadaşları’ tarafından verilen benzeri teklif de rafda kaldı.
Halen
ülkemizde siyasi ahlak konusunda 12 Eylül dönemi ile takip eden yıllarda
şekillenmiş olan, tüm batılı demokrasilerin gerisinde kalan, keyfilik ve
kuralsızlığı adeta temel alan yasal düzenleme geçerlidir. Bu durum daha fazla
sürdürülemez; sürdürülmemelidir.
Şimdi,
AKP’nin TEK ADAM iktidarının hakim konumundan güç alan ‘vurgunlara ve siyasi
etik yozlaşmasına’ son vermek için siyasi sorumluluk üstlenmenin tam zamanıdır.
Kısaca,
Partimizin günümüzde en öncelikli görevi; Ülkemizde ‘temiz siyaset ve dürüst
yönetim’ temelinde bir ‘SİYASİ AHLAK devriminin’ gerçekleştirilmesine öncülük
etmektir.
Bu
amaçla; Batılı demokrasiler standartlarında yeni bir ‘SİYASİ ETİK’ Yasası
çıkartılmalıdır. Sorun, kimin daha fazla veya az zengin olduğu meselesi
değildir. Konu, yeni bir Siyasi Etik Yasası’nın etkin olarak uygulamaya
konulması ile, milletvekilliği görevinin ‘bireysel zenginleşmenin’ aracı,
TBMM’nin, bir ‘ayrıcalıklı kişiler kulübü’ olmasına son verilmesidir.
Bu
kapsamda;
 **Tüm milletvekillerinin, “bakmakla yükümlü
oldukları veya ortak iş veya çıkar ilişkisi içinde bulundukları birinci
dereceden yakınları ile beraber”, tüm ‘mal varlıklarının,, mal varlığında varsa
artışın kaynaklarının’ kamu oyuna açıklanması’ sağlanmalıdır.
 **Varsa eğer, Kamu kesimi ile doğrudan veya
dolaylı olarak içinde bulundukları “tüm iş ilişkilerini” beyan etmeleri
sağlanmalıdır.
Keza;
tüm diğer ilgili yasa ve kurallar “temiz, erdemli, saydam” siyaset ilkeleri
ile, yeniden düzenlenmelidir. “Siyasi Ahlak Yasası” ve diğer önlemlerle,
siyasette ve kamu yönetiminde erdem ve saydamlığı temel ilke haline
getirilmeli; her türlü yozlaşma ve kirliliğe, etik dışı ilişkilere son
verilmelidir…
Günümüzde
gelişmiş demokrasilerde kabul görmüş çağdaş “Siyasi Etik Kurallarının”
ülkemizde etkin olarak hayata geçirilmesi;
• ‘Kuralsızlık ve yolsuzluklarla’ etkin ve kalıcı
mücadeleye olumlu katkı sağlar… Toplumumuzda, ‘Kamu yararına duyarlılık,
dayanışma ve paylaşımcılık’ duygularına, ‘Sosyal Hukuk Devleti yapılanmasına’
yönelik beklentilerine güç katar.
• Milletvekillerine ve siyaset kurumlarına yönelik
‘hesap verilebilirlilik ve güvenirlilik’ duygularını geliştirir, siyasetin
saygınlığını artırır… Siyasetin ve siyasetçilerin ‘kalitesini, etkinliğini ve
verimliliğini’ artırır…
• Evrensel ‘erdemlilik ve dürüstlük, bütünlüğü ve
ortak değerleri sahiplenme, sorumluluğu üstlenme ve paylaşma, barış ve hoşgörü’
ilkelerinin ülkemizde de kökleşmesine, dış dünyada itibarımızın artmasına, dış
ilişkilerimizin etkinlik kazanmasına önemli katkılar sağlar…
Sağ
partiler bu konuda ayağımıza pranga olsalar dahi, böylesine bir ‘ahlak
devrimini, partimize, erdemli siyasetimize’ bayrak yapmalıyız. İşte ancak o
zaman, ‘insan haklarını, hukuku, eşitliği, adaleti, kamu yararını, ulusal
çıkarlarımızı, sosyal adaleti’ sürekli çiğneyen, ‘vurguna, talana, çeteleşmeye,
devlette paralel yapılanmaya’ aracılık veya öncülük yapan bu yozlaşmış AKP
iktidarına gereken dersi verebiliriz.
İşte o
zaman, ‘yolsuzluklara, hukuksuzluklara, vurgun ve talanlara’ kanat gerenlerin,
başını çekenlerinbağımsız yargı önünde, yüce divanda hesap vermelerinin önünü
açabiliriz.
CHP’nin
onurlu geçmişine ve üstlenmiş olduğu yüce misyona uygun olan davranış budur.
Toplumumuzun; partimizden, parti üst yönetimimizden beklediği, işte böylesine
bir erdemli başkaldırıdır.”
Selam ve
Saygılarımla.
Algan
HACALOĞLU


(22
Aralık 2018-İstanbul)