AGİT RAPORUNUN TÜRKÇE TAM METNİ


DUVAR – Cumhurbaşkanlığının yetkilerini genişleten ve yargıda köklü
değişiklikler öngören referandumun
‘adil’
olmadığı tespiti sonrası iktidarın hedef tahtasına oturttuğu Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ön raporunun Türkçe tam metnini yayımladı.


LİNK
: http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/04/22/agit-raporunun-turkce-tam-metni/