SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER

Suay Karaman : KUTSAL İTTİFAK

7102
sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 13 Mart 2018 tarihinde
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi, 15 Mart 2018 tarihinde cumhurbaşkanı
tarafından onaylandı ve aynı gün Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

TBMM
tutanağına göre teklif hakkında Genel Kurulda görüşmeler 12 Mart 2018 Pazartesi
günü 69. Birleşimin 5. oturumunda saat 17.21’de başlamış ve 13 Mart 2018 Salı
günü 14. oturumunda saat 09.41’de sona ermiştir. Kanun teklifinin hem 26
maddesinin, hem de tümünün kaç oy ile kabul edildiği TBMM tutanağında bile
yazmamaktadır. Görüşmeler, TBMM Başkan Vekilinin “Teklifin tümünü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler, Kabul etmeyenler.. Teklif kabul edilmiş ve
kanunlaşmıştır, hayırlı olsun” sözleriyle sona ermiştir.

Kabul
edilen bu yasa, genel seçimlerde kutsal ittifak yapacak AKP ve MHP’nin
kazanmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu yüzden anayasanın eşitlik
ilkesine ve temsilde adalet ilkesine aykırıdır. Ancak hukuk dışı tutum ve
davranışlardan kaçınmayan siyasi iktidar için bunların hiç önemi yoktur. “İleri
demokrasi” adını verdikleri bu yöntem, hukuksuzluktur ve sivil darbedir.

Kabul
edilen yasanın içeriği ana hatlarıyla şöyledir: İttifak yapan partiler için %10
seçim barajı aranmayacaktır, seçim barajında ittifakın toplam oyu esas
alınacaktır. Sandık kurulu başkanları, partilerden kura yöntemine göre
seçilmeyecek, kamu görevlileri arasından belirlenecektir. Bundan sonra
seçimlerde mühürlü olmayan zarf ve oy pusulaları geçerli sayılacaktır. Yerel
seçimlerde tüm oy pusulaları tek zarfa konulacaktır, benzer şekilde
cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimlerinde de oy pusulaları aynı zarfa
konulacaktır. Güvenlik güçleri, sandık çevresinin kapısına kadar gelebilecek,
her hangi birinin ihbarıyla sandık başından kişiyi uzaklaştırabilecektir. Seçim
güvenliği gerekçesiyle sandıklar, başka bir seçim çevresine taşınabilecek, aynı
binada oturanlar farklı sandıklarda oy kullanabilecektir. Seçim bölgelerinin
birleştirilmesi ve seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine Yüksek
Seçim Kurulu karar verebilecektir, bir siyasi parti, bir başka siyasi partinin
listelerinden milletvekili adayı gösterebilecektir. Hastalığı ya da engeli olan
seçmenlerin oy kullanmaları için, seyyar sandık kurulacaktır.

12
Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasında o günlerin saygıdeğer, sümüklü
hoca efendisi, bugünün teröristi Fethullah Gülen’in söylemi unutulmamalıdır ve
bizlere ip ucu sunmaktadır: “Mümkün olsa ölülerin mezarlarından kalkıp evet oyu
kullanmasını isterdim.” Bu yasayla meşru olmayan mühürsüz seçim yasal hale
getirilmekte ve seçim güvenliği ortadan kaldırılmaktadır. Kısaca artık sahte
oylarla seçim kazanmanın yolu yasallaştırılacaktır.

Seçimde
hilenin önünün açıldığı gerekçesiyle bu yasanın CHP tarafından Anayasa
Mahkemesi’ne götürüleceğinin açıklanması hukuka saygılı bir davranış şeklidir.
Ancak 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasında kullanılan mühürsüz
zarfları geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu’nun yasalara aykırı şekilde verdiği
karara tepki göstermeyenlerin, bugün artık söyleyecek sözlerinin olmaması
gerekir. Detaylı şekilde incelenip, tartışılmadan çıkarılan bu yasa, Yüksek
Seçim Kurulu’nun halk oylamasındaki tam kanunsuzluk hali yaratan kararını daha
da genişleterek, yasa hükmüne bağlamaktadır. Böylece her türlü yolsuzluğa açık
olan bir seçim yapılacak ve sonucu önceden belli olacaktır. Buna “ileri
demokrasi” adı verilmektedir.

Her
türlü şaibeye açık bu yasaya karşı yeterli ses çıkarmayanlar, tepki
vermeyenler, mücadele etmekten kaçınanlar ülkemizin getirileceği çağ dışı
durumun da sorumluları arasındadır. Bütün hukuk fakülteleri sessizdir,
akademisyenler sindirilmiştir, demokratik kitle örgütleri tepkisizdir.
Hukuksuzluk yapanlar kadar cesur olunamazsa, vatan severlik ve tam bağımsızlık
temelinde örgütlü mücadele yapılamazsa, ülkemizi bekleyen tehlike ve tehditleri
göremediğimiz gibi, her türlü olumsuz koşullarda yaşamaya da mahkum oluruz…
İlk
Kurşun Gazetesi, 19 Mart 2018.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir