• SİBER İSTİHBARAT DOSYASI : Siber Mücadele Kapsamında Siber İstihbarat
  • Yayın Tarihi : 24 Ağustos 2017 Perşembe
  • Kategori : SİBER TERÖR & GÜVENLİK & İSTİHBARAT


Siber Mücadele Kapsamında Siber İstihbarat

Sadece ülkemizde değil, esasında tüm dünyada popülist bir yaklaşımla kullanılan bir başka kavram da “Siber İstihbarat” tır. Şu anda günümüz dünyasında, siber istihbarat servisleri ve ürünleri, çoğunlukla keşfedilen zafiyetlerin organizasyonlara duyurulması çerçevesinde şekillenir. Bu çerçevede verilen servisleri, tehditlerin oluşmadan önce haber alınması olarak değerlendirmemek gerekir. Zira tehdit, zafiyetin olduğu her durumda vardır. Zafiyetin olası exploit edilme durumudur. Bu açıdan bakıldığında ilgili servisi veren firmalar, esasında olası zafiyetler üzerine haber alma faaliyetleri yürütmektedirler. Sıkça karıştırılabilen bu iki noktanın karıştırılmaması önemlidir.

Yine bu servislerde, zafiyetlerin haber alınmasına ek olarak, siber suç trendleri, aktivitist hareketlerin gelişimi üzerine de faaliyetleri genişletme çabaları mevcuttur. Son dönemde, bazı firmaların (ülkemizde Arquanum), tüm bu çalışmalara ek olarak espiyonaj ve siber dünyada insan odaklı haber alma ağı oluşturmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir. Dolayısı ile, önleyici faaliyetlerin ofansif tarafa kaymaya başladığı tespitini yapmak kolay olacaktır.

Elbette, farkındalığın artması ile birlikte, sosyal bilim uzmanları da konuya müdahil olmaya başlamış ve kendi disiplinlerinden süreci tanımlama çalışmaları artış göstermiştir. Bu artış sevindirici olsa da esasında, sürecin doğru olarak anlanabilmesi ve tanımlanabilmesi, buna müteakiben doğru faaliyet yürütülebilmesi için, muhakkak disiplinler arası bir anlayış gerekmektedir. Zira siber dünya hemen her disipline dokunan ama kendine has dinamikleri olan yeni bir alandır. Hangi disiplin üzerinde uzman olunursa olunsun, siber dünya dinamiklerinin tam olarak algılanabilmesi, kurulacak korelasyon açısından hayata öneme sahiptir.

İstihbari faaliyetler yalnızca ulusal güvenlik çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Özellikle özel istihbarat firmaları ile birlikte, pek çok büyük organizasyon, çıkaracakları ürün için market segmentasyonundan ürün özelliklerinin belirlenmesine kadar, taktik bilgiye ihtiyaç duyulan her aşamada bu firmaların istihbarat yetenekleri kullanılmaya başlanmıştır. Anket firmalarının yetersiz anket ve analiz çalışmaları yavaş yavaş terk edilmektedir. İşin içine sanayi casusluğu, yoğun rekabet de girdiğinde aslında olaya yalnızca ulusal güvenlik çerçevesinden bakılmasının dar bir görüş olacağı kolayca anlaşılacaktır.

İstihbaratın tanımı noktasında, yıllardır pek çok çalışma yapılmıştır. Cyber Struggle, istihbaratı “organizasyonun hedefleri doğrultusunda karar alıcı mekanizmaları desteklemek adına, taktik olarak işlenmiş bilgi” olarak tanımlamaktadır. Bu noktada organizasyonun ne olduğu, karar alıcı mekanizmalarının kimler olduğu çeşitlilik gösterebilir.

Bilginin taktik olarak işlenmesi ise tam olarak hedefler, organizasyon ve karar mekanizmalarına göre değişim gösterebilir. Ulusal güvenlik çerçevesinde parametreler farklı olabilirken, kurumsal bir şirket çerçevesinde değerlendirme ve işleme kriterlerin değişiklik gösterebilir.

Siber dünya ve üzerindeki faaliyetlerin kolaylık, fiyat performans, etki odağı gibi pek çok açıdan avantajlara sahip olduğu gerçeği düşünüldüğünde, istihbari çalışmaların ve espiyonaj faaliyetlerinin siber ortama kayması oldukça normal olarak değerlendirilmektedir.

Söz konusu faaliyetler, kimi zaman yaratılacak kinetik etki için seçilen siber yöntem olabileceği gibi, kimi zaman da doğrudan yaratılacak etkinin siber dünya ile sınırlı kalabileceği aktivitelerle karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile faaliyetler, yalnızca ülkelerin ulusal güvenliği çerçevesinde, kritik altyapılara yönelik olmakla kalmamaktadır.

Rakip firmanın ihale sürecinde vereceği fiyat aralığı da kimi organizasyon için milli güvenlik kadar önemli olabilmektedir. Yahut daha genel finansal veriler, piyasaya sürülecek bir ürünün özellikleri ve yeteneklerine yönelik bilgiler, rekabet sürecinde önemli düzeyde asimetrik etki yaratabilmektedir.

Özellikle günümüzde siber dünya ve kinetik yaşamın bu denli iç içe geçmesi aslında bu hibrit olgunun ana nedenidir. Bu bağlamda, gerek günümüzde, daha çok yakın gelecekte, saha elemanlarının bir kısmının yetileri arasına ofansif siber yeteneklerin katılacağı Cyber Struggle tarafından ön görülmektedir.

Sahada görev alacak olan personellerin gerek espiyonaj, gerekse kontraya yönelik  faaliyetlerinin bir kısmı siber ofansif yetenekler ile belirleyici olacağı düşünülmektedir. Yalnızca angaje edilen obje üzerinden yürütlen çalışmaların yakın gelecekte yeterince etkin olarak işlemeyeceği, doğrudan operasyonel süreçlerde yeni nesil yetilere ihtiyaç duyulacağı yönünde belirtiler güçlenmektedir. Söz gelimi, illegal arama yapacak operasyonel bir saha elemanının gelecekte, elektronik cihazlar üzerinde anlık müdahale ihtiyacı artacaktır. Cihazlar üzerinde yapacağı müdahalelerle, gerek defansif gerekse ofansif asimetrik avantaj sağlama ya yönelik eğilimler çok daha yoğun olacaktır.

Tam da bu çerçeveden bakıldığında, gerek alan dışında hibrit gerekse alan içerisinde hem ofansif hem defansif tekniklere hakim olan personel ihtiyacı, organizasyonların ve ulusal güvenliğin önemli problemlerinden biri olacaktır.

Bu problemi çok önceden görmüş ve 6 yıl önce programın çalışmalarına başlamış olan Cyber Struggle, gerek hacking ve incident response faaliyetleri, gerekse psikolojik harekat, terör, gayrinizami harp, temel siber istihbarat faaliyetleri konusunda yoğun uygulamalı Rangersertifikasyonuna ek olarak, yine yoğun saha uygulamalı, istihbarat, istihbarat analizi, haber toplama, haber analizi, case officing, espiyonaj kont/espiyonaj, derinlemesine psikolojik harp ve algı yönetimi, enformasyon savaşı ve hibrid savaş doktrini, siber espiyonaj, humint’e dayanan faktörler, elemanlama, spoting, obje araması, cover story oluşturma, approaching, angaje ve run, teknik takip, ortam dinleme, takip, takipten kurtulma, sert/yumuşak sorgu, sorguya mukavemet, espiyonaj sorgusu, sızdırma teknikleri, pusu, pusudan çıkış, taktik takım eğitimi gibi daha pek çok konuyu barındırdığı yeni sertifika programı çalışmalarını tamamlamıştır.

360 derece güvenlik uzmanı yetiştirme prensibi ile kariyer yoluna, Türkiye’de yine ilk olmanın gururu ile bu kapsamlı yeni programı eklemeyi başarmıştır. Bu bağlamda, Ranger programı ile kursiyer teknik ve mental olarak gerekli seviyeye çıkarılmakta, yeni sertifika programı ile de olası saha çalışmaları için yoğun uygulama ile gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Yetiştirilen personel, gerek ulusal güvenlik, gerekse kendi kariyer hedefleri doğrultusunda kişisel gelişim çerçevesinde önemli bir fark yaratacaktır.

Tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla 6 yıl öncesinden ön gördüğü gelişmelere yönelik olarak kendini konumlandıran Cyber Struggle, bu yeni nesil mücadele çerçevesinde Türkiye’de farkındalık yaratmayı başarmış, tanımladığı mücadele çerçevesinde rakip firmaların oluşmasına olanak tanımış, yeni bir pazar alanı ile, ulusal siber güvenlik çalışmalarına katkı sağlamıştır. Bununla gurur duymaktadır.

LİNK : https://cyberstruggle.org