Değerli grup
üyeleri,

25-27 Aralık 2017
tarihleri arasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi
tarafından gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Gaziantep Sempozyumu (Millî Mücadele Döneminde
Gaziantep)
” sempozyumu düzenlenecektir.

Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanacaktır.


Sempozyum ilgili
detaylar için bk. http://gazianteptarihisempozyumu.gantep.edu.tr/