DUYURULAR

Değerli Grup Üyeleri,

Dicle Üniversitesi  olarak “Geçmişten
günümüze Diyarbakır” temalı sempozyum serisinin geçen yıl icra
edilen  “Tanzimat’tan Cumhuriyete Diyarbakır Sempozyum’unun 
devamı niteliğinde  olmak üzere bu yıl da
“Uluslararası Cumhuriyet Dönemin’de
Diyarbakır”
temalı bir sempozyum yapmayı planlamaktayız. 8-9 Kasım 2018
tarihinde Diyarbakır’da yapmayı planladığımız sempozyuma dair bilgilere LİNK
: http://www.dicle.edu.tr/uluslararasi-cumhuriyet-doneminde-diyarbakir-sempozyumu adresinden
ulaşabilirsiniz. Siz değerli bilim insanlarının sempozyuma katılımları bizleri
onurlandıracaktır.

İyi çalışmalar.


ibrahim TAVUKÇU

Dicle University

Department Of History 

Research Asistant

PhD Student

MUHTEMEL SEMPOZYUM KONULARI

8-9 Kasım 2018 tarihinde Dicle Üniversitesi’nde
yapılacak olan “
ULUSLARARASI CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE DİYARBAKIR” temalı
sempozyumda; II. Meşrutiyet’ten 1960 yılına kadar Diyarbakır’ın siyasi, idari,
sosyal, ekonomik, bayındırlık, kültürel ve dini hayatının esaslı bir şekilde
incelenmesi amaçlanmıştır.Sempozyumda II. Meşrutiyet’in Diyarbakır vilayetindeki
yankıları, Birinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu etkilerin boyutu, önemli bir
kırılma noktası olan Milli Mücadele’de bölge halkının tutumu, İmparatorluk’tan
Cumhuriyet’e geçiş sürecinin etkileri, Cumhuriyetin ilanı ile başlayan yeni
rejimin benimsediği düşüncenin ve uygulamaya koyduğu inkılapların yankıları,
meydana gelen sosyal problemler ve çözüm yolları, çok partili siyasal hayata
geçiş süreci ile kentin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında meydana
gelen değişimler ele alınacaktır. Bu kapsamda sempozyuma katılacak olan bilim
insanlarına fikir vermesi açısından muhtemel konu başlıkları şunlardır: 

1)
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Diyarbakır 

2)
I. Dünya Savaşı Dönemi’nde Diyarbakır 

3)
Milli Mücadele Dönemi’nde Diyarbakır 

4)
Diyarbakır’da Tek Parti Dönemi Uygulamaları

5)
İnkılapların Diyarbakır’a yansımaları

6)
Çok Partili hayatın Diyarbakır’a etkileri

7)
Cumhuriyet Dönemi’nde Diyarbakır’da Bayındırlık faaliyetleri

8) Cumhuriyet
Dönemi’nde Diyarbakır’da Tarım ve Ekonomi

9) Cumhuriyet
Dönemi’nde Diyarbakır’da Eğitim Faaliyetleri

10) Cumhuriyet
Dönemi’nde Diyarbakır’da Kültürel Faaliyetler


11)
Cumhuriyet Dönemi’nde Diyarbakır’daki Fikir hareketleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir