DUYURULAR


SEMPOZYUM LİNKİ : http://www.osmanlimedreselerisempozyumu.com/


Osmanlı Medreseleri Sempozyumu (Eğitim-Yönetim ve Finans) /// Sakarya
/// 11-12 Mayıs 2017


Türk-İslam
eğitim tarihinin en önemli eğitim kurumlarının başında gelen medreseler,
kendine özgü yapısı ve işlevi ile İslam düşüncesi ve medeniyetinin
şekillenmesinde büyük işlevler görmüşlerdir. İslam düşüncesi ve mantığı ile
şekillenmiş ve İslam kültür mirasının en önemli taşıyıcı ve aktarcılarından
olan biri medreseler, ilk teşekküllerinden itibaren eğitim faaliyetlerinin icra
edildiği fonksiyonel bir kurum olmuştur. Özellikle medeniyetler beşiği kabul
edilen bir coğrafyada uzun bir müddet hüküm sürmüş olan Osmanlı Devletinde
medreseler canlı ilim merkezleri haline dönüşmüş ve bürokraside ve ilim
hayatında önemli faaliyetler icra etmiş olan şahsiyetlerin yetişmesi yanında
toplumun eğitimle ilgili ihtiyaçlarına da cevap vermiştir.


Büyük
oranda Selçuklu döneminde kurumsallaşan medrese geleneği, Osmanlı döneminde
daha da geliştirilmiş ve fethedilen yeni birçok yerde medreselerin açılmasına
önem verilmiştir. Osmanlı sultanları ve devlet adamlarının daha kuruluş yıllarından
itibaren ilme, ilim adamlarına gösterdiği saygı ve önemin bir yansıması olarak
kurdukları medreseler yaygınlaşmış ve kurumsal yapıları ve ilim anlayışları
daha da güçlenmiştir. İslam eğitim ve kültür tarihinde birikimsel bir süreç
içinde yüzyılımıza kadar devam eden bu eğitim geleneğinin farklı yönlerini
incelemeye ve anlamaya çalışmak son derece önemlidir. Kendi döneminin şartları
bağlamında fonksiyonel bir işlev gören medreseler, zamanla modern eğitim
kurumları karşısında önemini ve işlevini yitirmiş olmakla birlikte, bu uzun
süreli geleneğin anlaşılması ve gelecek ile ilgili eğitim felsefesi ve
politikalarının kurgulanması açısından incelenmeye değer bir konudur.


Bu
sempozyumda, Osmanlı medreselerinin eğitim, finans ve yönetim boyutlarının
analiz edilmesi düşünülmektedir. Sempozyum, bu çerçevede medreseler üzerine
araştırmacıların dikkatini çekmeyi, bir araştırma alanı olarak medrese
geleneğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı ve bu konuda çalışan bilim
insanlarını bir araya getirerek ilmi birikimin oluşmasına katkı sunmayı
hedeflemektedir.


KONU BAŞLIKLARI


Selçukludan
Osmanlıya Medreseler (devamlılıklar-kesintiler)


Ders
programları


Ders
geçme sistemi, icazetnameler


Eğitim-öğretim
yöntemleri


Hoca-talebe
ilişkileri


Talebe
ve hocaların gündelik hayatları


Kökenleri
bakımından medrese müderrisleri


Medrese
müderrislerinin yetişme usulleri


Merkez
ve taşra medreseleri(nde eğitim -benzerlik ve farklılıklar-)


Medreselerde
yönetim ve finans


Vakıflar-medrese
ilişkisi


İslam
dünyası düşünce geleneğinin buluşma noktası olarak medreseler


Osmanlı
medreseleri ve Osmanlı coğrafyası dışındaki İslami eğitim kurumlarının
(eğitim-öğretim) karşılaştırması


Osmanlı
medreseleri üzerine yazılan tenkit, ıslah vb. Risaleler


Medreselerin
sosyal ve kültürel fonksiyonları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir