Değerli Grup Üyeleri,

Hacettepe Üniversitesi
Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi
(HÜTKAM) tarafından, 7-9 Kasım 2017 tarihleri arasında Beytepe
Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Tuğrul İnal Salonunda düzenlenecek “Kültürel Bellek” başlıklı sempozyumu onurlandırmanızı
dileriz. 

Ayrıntılı bilgi için LİNK : http://www.hutkam.hacettepe.edu.tr/kb0709Kasim2017Afis.pdf

Saygılarımızla.
Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve
Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)