Değerli Grup
Üyeleri,
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet ve
Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi (FSMDUAM), 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ OSMANLI DÜNYASI (İdeoloji – Diplomasi – Savaş
– Fetih)
 başlıklı, uluslararası bir sempozyum düzenleyecektir. 
KONU BAŞLIKLARI


– Dönemin
kaynakları ışığında fetihlerde gaza ruhu


– Seferlerde
ve fetihlerde diplomasi


– Sefer
lojistiği 


– Zaferde ve
hezimette ordu


– Değişen
sınırlar


– Savaş ve
rekabet


– Savaş ve
barış


– Fetih ve
iktidar


– Savaş,
teknoloji, tıp ve ölüm


– Savaş,
fetih, dinler ve mezhepler


– Savaşın
toplumsal etkileri ve etkileşim


– Eğlence ve
savaş


– Savaşlarda
taktik ve stratejisi


– Fetih
sonrası imar ve iskân


– Edebi ve
tarihi metinlerde savaş ve fetih


– Yüzyıllar
boyunca savaş, fetih ve Fatih imgesi


– Sinema-Tv,
sosyal ve görsel medyada savaş, fetih ve Fatih algısı


 


* Sempozyumun detaylarının yer aldığı web sayfası linki ve
ilgili poster aşağıdadır. 
LİNK : https://osmanlidunyasi.fsm.edu.tr/ 

Bilgilerinize sunar, kolaylıklar dilerim. 
Ahmet Usta


Araştırma Görevlisi / Research
Assistant


Tarih Bölümü      
  / Department of History