Değerli meslektaşlarım,

Akdeniz ve Ege adalarının tarihi,
kültürü, edebiyatına dair yeni bilgi ve bulguları paylaşacağımız bir zemin
olmak üzere Adalarda Türk-İslam Kültürü Sempozyumu başlıklı bir sempozyum
düzenlenecektir. Konu ile ilgili çalışmaları olan meslektaşlarımızı Kıbrıs’ta
ağırlamaktan onur duyacağız.

Daha fazla bilgi için bk.

LİNK : http://adalardaturkkulturu.com/davet/

Davet

1071
Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’da yerleşen milletimizin beylikler
döneminden başlayan denizle taşıması, Rodos ve Kıbrıs’ın fethedildiği XVI.
yüzyılda yeni bir boyut kazanır. Kara ve tatlı su toplumundan deniz toplumuna
da katılışı ifade eden XV-XVI. yüzyıllarda Ege (Adalar Denizi)
adalarındaki  adaların, Rodos ve
Kıbrıs’ın, XVII. yüzyılda da Girit’in Müslüman Türk nüfusuyla şenlendirilmesi
zamanla “Adalı Müslüman-Türk tipi” ile kültürünü de şekillendirir. Anakaradan
getirdiklerini adalardaki toplum ve kültürlerden seçtikleriyle sentezleyen Ada
Türkleri için, beş yüz yıllık huzurlu bir yaşantının peşinden XIX yüzyılın
ikinci yarısından sonra sıkıntılar başlar. Ege ve Akdeniz adalarının XX.
yüzyılın başlarında Osmanlı-Türk yönetiminden çıkıp özellikle Yunanistan’ın
idaresine geçmesi, ölüm, kaçış, sürgün ve mübadele yollarıyla Ada Türklerinin
varlık ve kültürlerini tehlikeye sokmuş, hatta kimi adalarda tükenmelerine yol
açmıştır.

 
Bugün
Ege ve Akdeniz adalarındaki Türk varlığıyla kültürü bir kaç adamız ile
Kıbrıs’ta sürmektedir. Adalar denizi ve Akdeniz adalarından anakaraya
göçenlerin çocukları veya mübadillerin torunları son yirmi beş yıl içinde
hikâye, roman ve anı kitapları yayımlamaya başlamışlardır. Bu uyanış ve
yoğunluk kültür yaşantımıza renk kattığı gibi, Ada Türklerinin yeniden keşfini
ve incelenmelerini gündeme getirmiştir. Bu gelişmeye paralel, günümüzde Ege ve
Akdeniz adalarında süren, Yunanistan’ın Türkiye ile tırmandırdığı gerilimler ve
Kardak adaları başta olmak üzere oldu bittiye getirmek isteği hadiseler,
Ege  ve Akdeniz adalarının hukuki durumu
ile Ada Türklerinin geçmişteki ve mevcut varlıklarının, kültür, folklor, tarih,
dil, sanat ve edebiyatlarına dair bilimsel incelemelerin artırılması ihtiyacını
doğurmaktadır. Bu bağlamda, Yunanistan’da çalışmalarını sürdüren benzer konulu
bölüm, dernek, enstitülerin varlığı ile yapılan yayınlar ve düzenlenen
toplantılar gözden kaçmamaktadır. Halen Rodos, İstanköy ve Kıbrıs adalarında
Türk-İslam varlığının mevcudiyeti, eğitim, siyasi ve sosyo-kültürel konular
başta olmak üzere bir takım sorunlarının bulunması sebebiyle KKTC’de böyle bir
sempozyumun düzenlenmesine karar verilmiştir.