100. Yılında 19 Mayıs ve
Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2019, Samsun


Değerli Hocalarım
ilginizi ve katılımınızı bekleriz,


Selam ve saygılar,


Prof. Dr. Kaya
Tuncer ÇAĞLAYAN 


LİNK
:
http://www.ttk.gov.tr/bilimsel-toplantilar/sempozyumlar/100-yilinda-19-mayis-ve-milli-mucadele-uluslararasi-sempozyumu/


Özet ve Makale Gönderimi (Özetler
350 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
 )
E-POSTA : samsunsempozyum2019@gmail.com
Yazım Kuralları


Yazım kuralları
(Writing rules) için tıklayınız
 …
Sempozyum Hakkında


Türk
Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün Millî Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100.
Yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Bu düşünceyle Türk Tarih
Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi’nin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun
Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele
Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum, 19 Mayıs’ın manasını,
önemini, sonuçlarını, Milli Mücadelenin bütün aşamalarını içeren yeni
bilgilerin ortaya çıkarılması, akademik değerlendirmelerin ve müzakerelerin
yapılmasını sağlayacak bilimsel bir
platform oluşturacaktır.
 

Sempozyum Konu Başlıkları
1. Dünya
Savaşı Sonuçları ve Osmanlı Devleti.

2. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Çalışmaları.

3. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Samsun’un önemi.

4. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun ve Havza Çalışmaları.

5. Amasya Tamimi

6. Erzurum ve Sivas Kongreleri

7. Misak-ı Milli ve T.B.M.M.’nin Açılışı

8. Millî Mücadelede Cepheler

9. T.B.M.M.’nin Dış Politikası

10. Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi

11. İstanbul Hükümetleri ve Ankara İlişkileri

12. Lozan Antlaşması

13. Millî Mücadele sonrası Gelişmeler
Sempozyum
Onur Kurulu:


Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı

Sayın Osman KAYMAK Samsun Valisi

Sayın Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

Sayın Zihni ŞAHİN Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Sayın Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı


 


Sempozyum
Düzenleme Kurulu:


Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Güray KIRPIK Türk Tarih Kurumu

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uzm. Selin EREN Türk Tarih Kurumu

Uzm. Ayşenur ŞENEL Türk Tarih Kurumu

Arş. Gör. Ayhan SERTKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Yakup YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi