Rum ve Yunanlıların”
Enosis” emelleri, yani Kıbrıs’ın Yunan adası yapılma düşüncesine karşı, 20-22
Temmuz ve 14-16 Ağustos 1974 tarihleri arasında, adadaki Türklerin güvenliği ve
barışı için Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirildi. Barış Harekâtıyla adada
yüzyıllardan beri süre gelen, Rum tahakkümü ve zulmü sona erdirildi. Böylece
adadaki Türklerin insanca, hür ve bağımsız yaşayabilmeleri için yeni bir ortam
sağlandı.  


Barış harekâtına,
Türkiye’nin hemen her ilinden olduğu gibi Amasya’dan da askerler katıldı.
Çalışmayla bugün çoğunluğu hayatta olan gaziler referans kaynağı alınarak, genç
nesillerin yarını yorumlayabilmeleri ve sonuçlar çıkarıp değerlendirme
yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlandı. Sözlü tarih çalışması olarak
gazilerle mülakat yapılıp, anlatımları görüntülü ve sesli olarak kayıt altına
alındı. Gazilerin bire bir yaşayıp, şahit oldukları olaylar tespit edilip,
Amasya Gaziler Derneği, Merzifon Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği ile Askerlik şubelerinden alınan bilgilerden de faydalanılarak
tablolarlar oluşturuldu. 


Kıbrıs Barış Harekâtının
çizdiği sınırlar, Türk tarafına devlet kurma hakkını tanıdığından sonuçta;
adadaki Türkler 13 Şubat 1975’de “Kıbrıs Türk Federe Devleti” ni ve 15 Kasım
1983’te de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ni kurdular.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.