XIX. yüzyıl teknolojik, askeri, siyasi, iktisadi ve sosyal anlamda en fazla dönüşüm ve değişimin yaşandığı yüzyıl olarak görülebilir. Bu yüzyılda devletlerin mutlak güç ve egemenlik tanımlamalarında yaşanan değişimin uluslararası yansımaları, yaklaşık bir yüzyıl sonra dünya savaşları ile kendini gösterecektir. Bu açıdan XIX. yüzyılın bir anlamda sistemde yer alan Westphalian anlamda ulus-devletlerin karşılıklı mücadelelerinin en açık şekilde görüldüğü dönem olduğunu ifade edebiliriz. Esasen pek çok siyasi tarih çalışmasında Avrupa, özellikle XIX. yüzyıl içinde önemli bir yere sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzyılda, sanayileşen ve sömürge arayışına yönelen Avrupalı güçlerin sistemde etki alanlarını genişletme rekabetleri artmıştır. Ancak bu rekabet sadece Avrupa ve Avrupa’da yükselen güçler ile sınırlı değildir. Bu dönemde sömürgecilik yarışı ile bağlantılı olarak, sanayileşme aşamasına geçen ve bunu hızla tamamlayan farklı güç merkezleri de sistemde öne çıkmaya başlamıştır. Bu noktada çalışma kapsamında Avrupa’dan ziyade Uzak-Doğu bölgesindeki gelişmelere odaklanarak, bölgede Rus İmparatorluğu ve Japon İmparatorluğu’nun karşılıklı güç mücadelesini ele alacağız. Bu konuyu ele almamızdaki amaç, bu iki tarihsel gücün gerek kendi bölgeleri, gerekse de sistem içinde kendilerini dönemin önde gelen güçleri statüsüne taşıma çabalarıdır. Bu noktada özellikle Japon İmparatorluğu’nun Doğu Asya Bölgesinde gerçekleştirdiği sanayileşme ve modernleşme ile tıpkı Batılı güçler gibi emperyal ve sömürgecilik arayışına girme güdüsü önemlidir. Benzer şekilde Rus İmparatorluğu’nda da, sanayi gücü olma hedefi ile atılan adımların toplumsal ve siyasi olarak yarattığı etkiler, bölgede sahip olduğu gücü koruma eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Nitekim çalışma kapsamında XIX. yüzyıl içerisinde Doğu Asya özelinde öne çıkan Rus ve Japon imparatorluklarının bölgedeki üstünlük mücadelesi ve bu iki gücün karşılıklı bölgesel rekabetinin sonuçları inceleyecektir.

DOKUMANI BURADAN <1drv.ms/b/s!As9d0zxhjzjlgXT2BC0igH2MSMQ8?e=GiFAaA> İNDİREBİLİRSİNİZ.