1878 Berlin Antlaşması ile bağımsızlığını ilan eden Romanya ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler Birinci Dünya Savaşı’na kadar normal seyrinde ilerledi. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya, Avusturya ve Bulgaristan’a destek vermek amacıyla Galiçya, Makedonya ve Dobruca Bölgesi’ne asker göndermesiyle birlikte Romanya ile Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesildi. Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce Romanya ile ittifak kurmak maksadıyla Osmanlı Devleti’nin temsilcileri Romanya’ya zaman zaman ziyaretler gerçekleştirdiler. 1914 yılında Talat Paşa bu maksatla Romanya’yı iki defa ziyaret etmiştir. Romanya ile ittifak kurmak isteyen bir diğer ülke Rusya oldu. Osmanlı Devleti’nin Romanya ile kurmaya çalıştığı iş birliğini engellemeye çalışan Rusya, Bükreş’teki Ortaelçisi vasıtasıyla Romanya hükümeti ile çeşitli temaslar kurdu.
Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşı’nda Romanya’nın tarafsızlığı ve sonrasında İtilaf Devletleri saflarında yer alışı ile ilgili Rusya’nın gerçekleştirdiği girişimler, Rus diplomatik raporları kullanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.

DOKUMANI BURADAN <1drv.ms/b/s!As9d0zxhjzjlgXW7znbyTfo2jYoh?e=9DxnfA> İNDİREBİLİRSİNİZ.