1934 yılında Krupp tarafından geliştirilen bu top, geniş alana sahip
istikham mevzilerini yok etmek için tasarlanmıştır. 1350 ton civarında ağırlığa
sahipti ve 4.800 kg’lık mermiyi 48 km uzaklıktaki hedefe gönderebiliyordu. Bu
kadar ağır bir nesneyi hiçbir motorlu araç hareket ettiremeyeçeği için,
demiryolu üzerinde yürütülüyordu. Top ilk olarak II. Dünya Savaşı’nda Fransa’ya
karşı Maginot hattını imha etmesi için kullanılması düşünüldü. Fakat Wehrmacht
Fransa Savaşı’nda bu hattı erken ele geçirdiği için, kullanımına gerek
duyulmadı. Almanlar bu topu Barbarossa Harekâtı’nın Sivastapol Kuşatması’nda
Sovyetler Birliği’ne karşı kullanmışlardır. Savaşın sonlarına doğru Amerikan
ordusu tarafından ele geçirilmiş ve Sovyet Kızıl Ordusu’nun eline geçmesi
endişesiyle demonte edilmiştir.