Emekli Paşa’dan Çarpıcı ‘İran’ Yorumu

Emekli Tümgeneral Ali İhsan Gürcihan, İran’da yaşanan olayların
ülke genelinde bir sosyal ve kültürel huzursuzluktan kaynaklandığını söyledi.
Gürcihan, ABD ve Trump yönetiminin İran’la ilgili küstahça yaklaşımlarının da
bölgeye zarar verdiğini belirtti.

Eski Edirne Garnizon Komutanı emekli Tümgeneral Ali İhsan
Gürcihan, İran’da yaşanan olaylar ile ilgili İHA’ya çarpıcı açıklamalarda
bulundu. Gürcihan, doğu sınırı İran’da yaşanan çatışma ortamının Türkiye’ye
sıçraması ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, İran
istihbaratı SAVAK’ın CIA ile işbirliği yaparak Türkiye’de örtülü faaliyetlerde
bulunabileceğini iddia etti.

“İran’da
1950’lerden bu yana sosyal ve kültürel bir huzursuzluk var”Gürcihan, İran’da yaşanan çatışmaların bugün geldiği noktada geçmişte İran
halkının sosyal ve kültürel hayatlarındaki huzursuzluğun bir yansıması
olabileceğini belirterek, “Doğuda rahat olan bir tek sınırımız kalmıştı o
da İran. Ne yazık ki orada da beklenmedik olaylar oluyor. Ancak olaya daha geniş
çapta baktığımızda İran’da 1950’lerden bu yana zaten devam eden bir toplumsal
huzursuzluk vardı. Özellikle Humeyni rejimi sonrasında da İran halkının sosyal
ve kültürel duygu durumu ile uyumlu olmayan bir baskıcı rejim devam ediyordu.
Bugün ekonomik nedenlerle başlayan şey aslında bu sosyal ve kültürel anlamda ki
huzursuzluğun bir bahanesidir. Ve içten içe süratle devam eden bu huzursuzluk
demek ki dışa da yansıyıp bugünkü tahripkar ve çatışmacı noktaya
gelmiştir” dedi.“Vesayetçi ve baskıcı yönetimini devam ettirmesi mümkün değildir”Gürcihan, 21. yüzyılda ülkelerin vatandaşları açısında bireysel özgürlük ve
egemenliklerinin de masada olduğu bir yönetimi benimsemesi gerektiğini
vurgulayarak, “Ben İran’ın yöneticilerinin temkinli davranarak, bunu
önleyeceklerini düşünüyorum. Şöyle ki, 21’inci yüzyılda artık ülkelerin
egemenliği ve özgürlüğünün yanı sıra bireysel egemenlik ve özgürlükleri dikkate
almayan tüm rejimler veya tüm yönetimlerin ayakta kalması mümkün değildir. Bu
noktadan bakarsak, İran’da yönetim üzerine düşeni yapmadığı takdirde bugün bu
olayları bastırsa bile -İran güçlü bir devlettir bastırabilir- bireysel
egemenlik ve özgürlüklerin artık bütün dünyada geliştiği bir ortamda dine
dayalı veya etnik milliyetçi yaklaşımlara dayalı bir yönetimi devam ettirmesi
mümkün değildir. Umarım, İran yönetimi geçmişten bu yana devam ettirdikleri
vesayetçi, baskıcı yönetimlerinin başarılı olmadığını mutlaka bireysel
egemenlik ve özgürlüklerin artık tanınması gerektiğini dikkate alacaktır ve bir
süreç içerisinde bu işi halledecektir” ifadelerini kullandı.“ABD ve Trump’ın küstahça yaklaşımları bölgeye zarar verir”Türkiye’nin İran’da tesis edilecek huzur ve güven ortamı için Batılı ülkeler
ile yan yana durması ve bir genel tavır içerisinde girmesi gerektiğine değinen
Gürcihan, “İşin çirkin tarafı bu Amerika’nın ve özellikle Trump denen
kendini bilmezin yapmış olduğu, hiçbir devlet başkanına yakışmayacak tarzdaki
söylemleridir. Bu İran’da olan olaylar kendi içerideki taleplerinden
kaynaklanan ve demokratik sınırlar içerisinde halledilebilecek konulardır.
ABD’nin bu şekilde küstahça yaklaşımları bölgeye zarar verir. Türkiye olarak
yapmamız gereken ise İran’ın huzur ve güveninden yana genel bir tavır
takınmamız ve bu anlamda da batılı ülkeler ile beraber yan yana durmamız. Ama
Amerika’nın müdahalesi veya herhangi bir ülkenin fiziki anlamda müdahalesini de
uluslararası alanda boşa çıkaracak gayretleri, siyasi atılımları şimdiden
yapmamızdır” diye konuştu.“SAVAK, Türkiye’de örtülü faaliyetlerde bulunabilir”
Emekli Tümgeneral Gürcihan, 1950’li yıllarda CIA desteğiyle kurulan İran
istihbaratı SAVAK’ın yine CIA işbirliği ile Türkiye’de örtülü faaliyetlerde
bulunabileceğini iddia ederek, “Askeri anlamda yapacağımız bir tek şey var
sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Çünkü şunu unutmayın ki SAVAK, yani
İran’ın istihbarat teşkilatı oparatif bir istihbarat teşkilatıdır. Geçmişte biz
bunu gördük 1970’li yıllarda da. SAVAK’ın Türkiye’deki uzantıları kanadıyla da
bazı örtülü faaliyetler yürütebilirler. Bu arada CIA’in de onlarla örtülü
faaliyetlerde iş birliği olabilir. Türkiye olarak biz güvenlik kuvvetlerimizle,
istihbaratımızla ve emniyet teşkilatımızla içerideki bu tür örtülü faaliyetleri
tespit edip, önlememiz lazım. İran’ın konsolosluk ve büyükelçiliğini de çok
ciddi şekilde koruma altında tutmamız lazım. Bakın İran’da şöyle bir yaklaşım
vardır; büyükelçilik ve konsolosluklar üzerinden hareket ederler. Çünkü
geçmişte de bunu gördük gerek Tahran’da gerek Türkiye’de de benim yaşımdakiler
çok iyi hatırlar, İstanbul’da konsolosluk düzeyinde aktif faaliyet gösteren
SAVAK elemanları gördük biz. Dolayısıyla Türkiye’nin yapacağı bu konuda
dikkatli olmasıdır ama siyasi anlamda da ABD ve benzeri tarzdaki tavır
takınacak ülkelerin önünü şimdiden kesmesidir” dedi.