Bu doktor da imzasıyla yayınlamış yazısını.
Yalnız bu doktor beyde 6 okka t… üzerine bir de orantısız zeka var :)
‘Virüsler’ bu doktorlardan daha çok korkuyordur tahminim.
 

Caps ve yazıyı Berna Akyiğit den aldım. 

Prof. Dr. Vedat Köseoğlu, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a
bir mektup yazdı;
” Sayın Valim, Öncelikle
üzerime farz olan selamlarımı iletir, ailenize ve size sağlıklı günler diler,
hürmetlerimi arz ederim.
 

Şimdi bu mektup nereden çıktı
diyebilirsiniz, siz beni, ben de sizi önceden tanımayız, ama her ikimizi de
tanıyan binlerce kişi olduğu muhakkaktır. Sizi ve beni sevenler olduğu da bir
gerçek olup, yaratandan ötürü yaratılanı sevmek bir gereklilik olduğu için sizi
de sevdiğim muhakkaktır. Ancak dün arz-ı endam eylediğiniz sözleriniz üzerine
size sevgim ve muhabbetim daha bir artmış bulunuyor. Nedenini kabul
buyurursanız birazdan arz eyleyeceğim efendim.
Tercüme-i hal varakanızı tetkik
eylediğimde vakıf oldum ki, her ikimiz de aynı yıl (1976) Üniversite sınavına
iştirak eylemiş bulunuyoruz. Ben fakiriniz 341.000 aday içerisinde 1900. olarak
Tıp mektebine girerken, siz de Hukuk Mektebine intisab etmişsiniz. Çok iyi
hatırlayacağınız üzere o yıllarda hekimlik en gözde meslek olup bu sınava
katılanların tamamı ilk tercihlerine tıp mektebini yerleştirmekte ve ancak ne
yazık ki bunların çok küçük bir miktarı bu mektebe duhül edebilme imkanı
bulabilmekteydiler. Mamafih ilk yüzde yer alan adayların da 95’i tıp mektebine
yerleşmekteydiler. Siz de, daha önce belirttiğiniz üzere tercihlerinize 5 Tıp
mektebi yazmışsınız, ancak genel yetenek ağırlıklı, zeka düzeyi, hızlı anlama,
karar verme, çözümleme yeteneklerini ölçmeye dayanan bu sınav sonucu herkesin
yolu farklı bir mecraya gitmiş ve yollarımız ayrılmıştır. Kader diyelim. Ben
tıbbiyeyi bitirdikten sonra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında bir uzmanlık
eğitimi, sonra da Çocuk Onkolojisi alanında bir uzmanlık eğitimi daha almış, ve
bunlar için hayatından 6 yılı harcamış birisi iken, ülkemin çocuklarına daha
fazla faydam olabilsin diye Amerika Birleşik Devletlerinde MD Anderson Kanser
Merkezinde kemik iliği nakli eğitimini de alarak, kaba bir tabirle de olsa bir
baltaya sap olmayı düşünürken, bunlar yetmemiş bir de akademisyen olabilmek
için gecemi gündüzüme katmış bulunuyorum. Bütün bunların sonucunda da artık
sizin deyiminizle doymayan gözlerimi doyurmak için para basma noktasına ulaşmış
durumdaydım. Yalnız bu arada küçük bir noktayı da bahsetmeden geçmek
istemiyorum. Bu para basma işine başladığımda da yaşım bayağı kemale ermiş,
44’üme ulaşmış, arada geçen süre içinde de bazen ekmek almak için çocukların
kumbaralarını kırmış bulunuyordum. İşin bu kısmının sizi çok ilgilendirmediğini
biliyorum ama yine de belki konuya vakıf olmak isterseniz diye yazdım. Ha, siz
de bu arada hukuk mektebini takiben bir yıl avukatlık stajı vazifenizi yerine
getirmiş serbest avukatlığa başlamışsınız. Yani siz o sevmediğiniz parayı
kazanırken biz çocukların kumbarasına göz dikiyor durumdaydık.
 

Şimdi dönelim asıl size hayranlık
duyduğum konuya. Dünkü sözlerinizle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının
kendilerini birbirlerinden bulaşma konusunda koruyamadıklarını ve siz,
efendimize, ülkemize yük olduklarını ifade etmişsiniz. Doğrusu bu konuda eğitim
almış, yıllarını harcamış ve yepyeni bilinmeyen bir virüse karşı çarpışan gerek
ülkemizde gerekse yurtdışında binlerce hekim bu konudaki geçişi
aydınlatamamışken sizin bunu nasıl bilebildiğiniz merakımı celbetmiş ve
şahsınıza karşı aşırı bir hayranlık oluşmuştur. Acaba bilmediğimiz bir virüs
takip sistemi mi geliştirdiniz? Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarındaki
virüslerin sadece birbirlerinden bulaştığını kolayca anlayabildiniz. Bu
demektir ki, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının uğradığı ağır viral yük
sayesinde daha çok hastalandığı iddiası tamamen bir safsatadan ibarettir.
Lütfen bunu, bulduğunuz bu geçiş sistemini impakt faktörü yüksek bir dergide
hemen yayınlayınız ki bütün dünya bu müstesna bilgiden mahrum kalmasın. Bunu
ivedilikle yaparsanız, sizden önce birisi yayınlamamış olur ki bu da sizin
makalenize çok atıf yapılmasını sağlar. Bunun sonucunda da daha üst makamlara
atanmak için dosyanıza koyacağınız önemli bir puan elde etmiş olursunuz.
Bugün cerideleri tahkik ettiğimde
gördüm ki, dünkü bazı ifadelerinizin yanlış olduğunu beyanla sağlıkçılardan (Bu
ne demekse! Hekimler ve diğer sağlık çalışanları demek istediniz sanırım) özür
dilemiş ve buna ilave olarak da, “sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde
kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması
ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır” ifadesini
buyurmuşsunuz. Dışardan çok belli olmasa da her biri üzerinde yeterince okunmuş
pirinç taşıyan bu çalışanların neden başarısız olduğu ve sizi neden böylesine
hayal kırıklığına uğrattıkları benim de merak-ı mı mucib olmuştur. Vilayetin en
büyük mülki amiri olarak sizin yeterince çalışmadığınız, iyi bir yönetici
olmadığınız, halkı iyi bilgilendiremediğiniz yönündeki aksi fikirlere zinhar
katılamıyorum.
 

Bu mektubumu bir hal-tercümesi,
bir kendi kendine konuşma olarak kabul eylemenizi arz ediyor, yaklaşan mübarek
ramazan bayramınızı şimdiden kutluyor, size ve ailenize saadetler diliyorum.
Baki kalınız efendim. Sizi
fazlarıyla üzen sağlık çalışanlarını(!) da ayrıca bir mektub ile kendilerini korumaları
ve size yük olmamaları konusunda uyaracağım. Bir daha siz değerli şahsiyetimizi
üzmemelerini ve aklınıza istifa etmek gibi bir fikrin girmesine yol
açmamalarını özellikle tembih eyleyeceğim. “
 

Prof.Dr. Vedat Köseoğlu
Zonguldak Valisi’ne hitaben yazılmıştır…