HER ŞEY İNSANLIK İÇİN Mİ ??? /// Mersin’den işsiz bir
Eczacı Anlatıyor !!!
 

16 Ekim 2017
Kapitalist sistem kendini topluma olabilecek en
ideal sistem olarak pazarlıyor. Sınıfsal ayrımları gizleyerek üretilen tüm
değerlerin insanlık için olduğunu söylüyor. Oysa gerçek hiç de böyle değildir.
İçinde yaşadığımız kapitalist sistem insanlık için değerli olan ne varsa içini
boşaltarak onu sırf para ilişkisine indirgemektedir. İnsanların temel
ihtiyaçları da (barınma gıda sağlık hizmetleri vs. ) bu durumun dışında
değildir.


2015 yılında ABD’de üç bin AIDS hastasının düzenli
olarak kullanmak zorunda olduğu Daraprim denilen bir ilaç vardı. Bağışıklık
sistemi olmayan AIDS hastalarını parazitlerden koruyan bu ilaç hastalar için
hayati öneme sahipti. Martin Shkreli adında bir kapitalist Daraprim’in
haklarını satın aldı. İlacın fiyatını bir gecede 13 5 dolardan 750 dolara
çıkarttı. Fiyatın yükselmesi piyasada ilacın bulunmasını zorlaştırdı. Sigortası
olanlar ve ilacı alabilecek parası olanlar ilacı almayı başardı. İlacı alacak
parası olmayan yoksul emekçilerin bazılarıysa bu süreçte hayatını kaybetti.
Shkreli’ye bu olayla ilgili dava açıldı. Bunu neden yaptığını soran savcıya
sırıtarak “çünkü yapabilirim” diyen Shkreli dava sonunda ceza aldı. Ancak
aldığı ceza daha sonra kefalete çevrildi ve Shkreli serbest bırakıldı.


Bu olay şımarık ve açgözlü bir kapitalistin
sebep olduğu münferit bir olay gibi görünebilir. Ancak durum çok başkadır.
Shkreli’nin bir küfür gibi sarf ettiği “çünkü yapabilirim” cümlesi kapitalizmin
adeta bir özetidir. Şimdilerde birçok kapitalist tarafından utanmazca
dillendirilen “vicdanlı kapitalizmin” vicdanı işte bu kadardır. Bu bakımdan
Martin Shkreli’yi serbest piyasa ekonomisinin en samimi savunucusu sayabiliriz.
Yani yaşadığımız tüm bu sıkıntılar kapitalizmin bunları “yapabilmesinden” ileri
gelmektedir. Nedeni çok basittir “çünkü yapabilir”!


Parası olmadığı için özel hastanelerin acil
kapılarından geri çevrilen insanlar pahalı kanser ilaçları nedeniyle tedavi
olamayan kanser hastaları yüksek fiyattan satabilmek için stoklarda bekletilen
ilaçlar; tüm bu olgular sağlığın kapitalizmin tekelinde bulunmasından
kaynaklanmaktadır. Kapitalizm sağlığı parayla alınıp satılabilen basit bir
metaya dönüştürmekte. Kapitalistin motivasyonu kârdır. Para ile alınıp satılan
ve artık metalaşmış olan şeyin insanlar için ne ifade ettiği onun insanlar için
önemi parası olmayan insanların ona ulaşıp ulaşamaması bu motivasyonu
etkilemez.


Her şeye kâr gözüyle bakan kapitalizm insanlık
için hayati öneme sahip tıbbi konuların araştırılmasına değil insanların uzun
süreli kullanacakları ilaçların araştırılmasına ve üretimine yönelmiş durumda.
Bilimsel ve teknolojik imkânların bu denli gelişmiş olduğu günümüzde kolayca
tedavi edilebilecek birçok hastalık çözümsüz bırakılmakta. Hastalıkları tedavi
etmek yerine hastalıkla yaşamayı sağlayan ilaçların yüksek kâr getirisinin esas
amaç olmasına bu amacın ilaç endüstrisinde ilk sıralarda yer almasına şaşmamak
gerek. Tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığın ihtiyaç duyduğu ölçüde
değil kâr güdüsünün izin verdiği ölçüde oluyor. Günümüz dünyasında milyonlarca
yoksul emekçi çeşitli hastalıklarla boğuşuyor. İnsanların yaşam kalitesi
düşüyor. Yoksul işçi-emekçiler sürekli almak zorunda kaldıkları ilaçlara para
yetiştirmeye çalışıyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu bataklıkvari sistem
aslında sıtmanın da ölümün de tek kaynağıdır.


Ancak bizler ne sıtmaya ne de ölüme razıyız.
Tüm değerleri üreten bizler bu çileleri çekmek zorunda değiliz. Şu anda dünyada
sağlık dâhil insanlığın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik bilimsel
imkânlar bulunmaktadır. İnsanın insanca yaşadığı bilimin ve teknolojinin
gerçekten insanlığa hizmet ettiği bir dünya hayal değil. Bu dünyanın inşası
ancak kapitalizm bataklığını kurutmakla mümkündür. İnsanlığın tüm zincirlerini
kırdığı bilimin teknolojinin özgürce tüm insanlığın hizmetine sunulduğu
sosyalist bir dünya kurmak bizlerin elinde. Bu dünyayı gerçekten yaşanılabilir
bir yer yapmanın tek yolu kapitalizme karşı örgütlü mücadeleden geçiyor.


https://marksist.net/okurlarimizdan/her-sey-insanlik-icin-mi
LİNK : https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/09/150922_750_dolarlik_ilac_savunma