Sağlık çok etmenli bir sistem olduğundan kişilerin yaşamlarını
sağlıklı olarak sürdürmelerini sağlamak için yapılacak hizmetler ve verilecek
politik kararlar çok yönlü olmak zorundadır. Yalnız hastaların tedavisi ve
kişiye yönelik geliştirmeyi öngören programlar beklenen sonucu veremez. Sağlığa
zarar vermeyen bir çevrenin oluşturulması ve korunması, dengeli beslenmenin,
sağlığı destekleyen konut, çalışma ve dinlenme koşullarının sağlanması bir
sağlık planı hazırlanırken gözönüne alınması gereken konulardır. Ülkemizde 1962
yılına kadar konu bu biçimde ele alınmamıştır. 1962 yılında bu yana kabul
edilen Beş Yıllık Kalkınma Planları sağlık ile ilgili politika kararları
yönünden geniş kapsamlı yapıtlardır.

Hükümet koruyucu
hekimlik hizmetlerini, özellikle salgın hastalıklar ile savaş için kurduğu
örgütleri genel bütçeden finanse etmiştir. Bu amaçla yurt çapında sıtma savaş
teşkilatı, trahom ve frenginin yaygın olduğu bölgelerde trahom savaş ve frengi
savaş örgütleri kuruldu. Hükümet tabiplerinin temel görevi de tifüs, çiçek,
tifo, dizanteri gibi hastalıklarla savaş idi. Bu hastalıkların yaptığı
salgınlar Hükümet tabiplikleri tarafından önlenemediği takdirde Ankara’da
Bakanlığa bağlı olarak kurulan ve hekimler ile sağlık memurlarından oluşan
ekipler, salgın çıkan bölgelere gönderilerek, bu bölgelerde yerel sağlık örgütü
ile birlikte savaş hizmetlerini yürüttüler. Ayrıca Ankara’da Hıfzıssıhha
Enstitüsü kurularak bulaşıcı hastalıklar ile mücadele için laboratuvar
hizmetleri, aşı ve serum üretilmesi sağlandı. Bu yıllarda verem savaşı ve ana
çocuk sağlığı hizmetlerine gereken önemin verildiği söylenemez.
DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet