SAĞLIK & PSİKOLOJİ & SOSYOLOJİ

Değerli Meslektaşımız

Basın bildirimiz aşağıdadır.

Değerli Basın Mensupları

Bu hafta bilindiği gibi Türkiye’de biri Antalya’da olmak
üzere 63 hastanede acil servis yoğunluğu fazla olduğu gerekçesiyle bazı
branşlardaki hekimlere gece 23:00’e kadar çalışma zorunluluğu getirildi.

Bu uygulama bir yanlışın başka bir yanlışla düzeltilmeye
çalışılıp işin içinden çıkılamaz hale getirilmesi uygulamasıdır.

Acil servislerde 1 yılda yapılan başvuru sayısı 120 milyon
civarındadır. Ülkemizin nüfusu 80 milyondur. ABD’de 320 milyon nüfusta 130
milyon İngiltere’de 53 milyon nüfusta 23-25 milyon acil başvurusu vardır. Bütün
dünya bizi bu konuda hayretle izlemektedir

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr Eyüp Gümüş acile
başvuruların yüzde sekseninin gerçek acil hasta olmadığını ifade etmektedir.

Öncelikle bakılması gereken acil servislerde neden yığılım
olmaktadır sorusudur;

1- Hastanelerde alınan
katkı paylarına karşılık acilde ücret alınmaması

2- Toplum yeterince
bilgilendirilip duyarlılığa davet edilmemesi

3- Kolaycılık.

Asıl sorunu çözmek çok basitken bütün yükü ve suçu
hekimlere yüklemek onların hayatı ve emeği üzerinden halka şirin görünmeye
çalışmak adil değildir.

Asıl sorunun çözümü çok basittir. Yeni bir uygulamaya veya
kanuna da gerek yoktur.

a- Mevcut kanun ve
yönetmeliklerde bulunan ve uygulanmayan “SEVK ZİNCİRİ” uygulamaya konulmalıdır

b- Normal muayenelere
ödenen katkı payları kaldırılmalı sosyal devlet gereği olarak muayene ücretsiz
olmalıdır.

c- Toplum yeterince
bilgilendirilip duyarlılığa davet edilmelidir

Geçmişte de denenen ancak çözüm olmadığı görülerek terk
edilen bu uygulama çare gibi tekrar sunulmaktadır bu çözüm değildir sorunu daha
da arttıracaktır.

Geçmişten beri zaten sağlık sistemi kesintisiz 24 saat
hizmet vermektedir çözüm bu sistemi aksatan nedenleri ortadan kaldırmaktır.

Acil kavramını ve acil servislerin normal poliklinik yeri
olmadığını vatandaşlarımıza anlatmalıyız.

Kalp krizi komalar felçler bayılmalar kazalar yaralanmalar
ciddi enfeksiyonlar vs acilin temelini oluşturur.

Vatandaşlarımız 3 günlük grip ile babasının bezini
yazdırmakla iğne yaptırmakla 10 gündür bulunan hafif ağrısıyla üç aydır
parmağında bulunan siğille 2 aydır kulağının az duyması şikayetiyle gece acil
servisi meşgul ederken asıl acil hastaların önceliğini elinden aldığını
bilmelidir. Bu konuda eğitim programları kamu spotları hazırlanmalıdır.

Vatandaşlarımızdan acil servisleri kullanma konusunda
duyarlı olmalarını rica ediyoruz.

Devlet daireleri bankalar valilik AVM ler işyerleri vs.
neden gece çalışmaz? Hayat niye gündüz yaşanır?

Çünkü insanın doğasına insanın sirkadiyen ritmine uygun
değildir. İnsan bedeni gün-güneş ışığına göre programlanmıştır. Hücrelerimiz ve
bağışıklık sistemimizin tamir ve bakımı asıl olarak gece ve huzurlu uykuda
gerçekleşir o nedenle gece çalışmalarında ve yaşantılarında hücre tamir ve
bakımı aksadığı için insan bedenini yıpratır sağlığını bozar hastalıklara zemin
hazırlar.

Sağlık çalışanları olarak “Çok Tehlikeli” işyeri sınıfında
sayılan sağlık kuruluşlarında çalışıyoruz riskler altındayız gece çalışmanın
ayrıca birçok riski vardır.

Özellikle kadın hekimlerin gece evlerine ulaşımları nasıl
sağlanacak?

Geceleri artık tiksindiğimiz “hekime şiddet” nasıl
önlenecek? Bu konuda idarenin somut etkin önlemler alması gerek çünkü geceleri
şiddetin %61 daha fazla gerçekleştiğini biliyoruz.

Hekimler zaten normalde nöbet tutmaktadır. Bu ekstra bir
yüktür insan haklarına aykırıdır çalışan haklarına aykırıdır. En azından
gönüllük öne çıkarılmalı veya özendirilmeliydi diye düşünüyoruz.

Hekimlerin de çocukları var aileleri var hayat
mücadeleleri var okuldan kreşten alınacak çocukları var evde çocuğa bakacak
kimsesi olmayan hekimler var hayatının yaşam dengesini bir şekilde ucu ucuna
kurmuş meslektaşlarımız vardır.

Ne olacak şimdi. ?

“Bana ne sen düşün!” demek devlet anlayışına uymaz.

Acilde görevli doktorların gerçek acil gerçek acil değil
(Sarı alan yeşil alan uygulaması) kararları halihazırda şikayet ve şiddet
tehdidi nedeniyle sağlıklı işleyemez durumdadır. Başlanan uygulama ile şiddete
daha fazla maruz kalınacağı kesindir. Çünkü herkes kendini kendince acil olarak
görmekte doktorun akademik bilgi karar ve yetkilerini hiçe saymakta hekime
şiddeti “hak” olarak görmektedir.

Nöbet için açılan polikliniklerde normal tetkikler ve
uygulamalar (örneğin odyometrik tetkik bazı lab. tetkikleri) olamayacağından
hastalar ertesi gün yine gelmek zorunda kalacaklardır.

Randevu ile uğraşmak yerine “Nasıl olsa her gelene
bakılıyor” denilerek başvuru sayısının daha da artması kaçınılmazdır.

Bu uygulamanın bu sene yapılacağı dillendirilen “erken
seçim” yatırımı olduğu hekimlerin bu yolda “kullanılması” olarak
değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki sorun çözücü olmayan popülist bu tür
uygulamalara hep seçim öncesi dönemlerde maruz kaldık sonra doğru bulunmadığı
gerekçesiyle kaldırıldığına şahit olduk.

Yıllardır bu sorunları dile getirdik çözümü de öneriyoruz.

Gece çalışma konusu ve çözüm arayışı biz sağlık
örgütleriyle paylaşılmadı ortak çözüm aranmadı oysa asıl mutfakta bizler varız
problemleri bizzat yaşayan bizleriz.

Hekimlerde insandır.

Bu tür hemen hekimler üzerine yüklenme bizi üzüyor
kırıyor.

Bütün bu nedenlerle sağlık bakanlığımızdan bu mesai
kaydırma konusunu tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası
www.antalyatabip.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir