Kapıya bu yazıyı asan doktorla ilgili mahkeme
kararını verdi !

Hastalarına daha
fazla zaman ayırmak istediğini, kapısına astığı yazı ile ifade eden ve sürgün
edilen psikiyatri uzmanı için mücadele veren İzmir Tabip Odası’nın açtığı dava
sonuçlandı.

İzmir Tabip Odası resmi internet sitesinde
yayınlanan açıklamada, ‘’Alsancak Devlet Hastanesinde görevli psikiyatri uzmanı
bir meslektaşımız, hakkında yapılan soruşturma gerekçe gösterilerek Aliağa
Devlet Hastanesi’ne atanmıştır. Soruşturmanın görünürdeki gerekçesi,
meslektaşımızın mesaiye geç gelmesi, arka plandaki gerekçesi ise poliklinik
kapısına astığı yazıdır.’’ ifadeleri kullandı. .

Hekimin kapısına
astığı yazının içeriği şu şekilde: 

 “Randevusuz
hasta bakılmamaktadır. Psikiyatri hastasının en az muayene süresi 20 dakika
olmalıdır. 10 dakikalık süre ancak 32 randevuya yetmektedir. Yetersiz verdiğim
ve yetersiz aldığınız tedavi hizmeti için ortak mücadele vermemiz
gerekmektedir”

Hekim poliklinik
kapısına astığı yazı gerekçe gösterilerek tayin edildiğini dile getiren İzmir
Tabip Odası, ‘’Meslektaşımız, bu yazı gerekçe gösterilerek, hastaları sağlık
sistemine ve hastane yönetimine karşı kışkırttığı gerekçesiyle tayin
edilmiştir. Bu işlemin iptali için İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından
dava açılmıştır. İzmir 2. İdare Mahkemesi, atama işlemini iptal etmiştir.
Mahkemenin karar gerekçesinde önemli değerlendirmeler yapılmıştır.’’
açıklamasında bulundu.Mahkeme gerekçesi: 

“Personelin mesaiye geç geldiği yönünde tespit olması halinde bu
eylemin karşılığı disiplin cezasının verilebileceği, hekimin poliklinik
kapısına astığı yazının sağlık sistemindeki bazı sorunları eleştirir mahiyette
bir yazı olduğu, davacının diğer çalışma arkadaşlarını disiplinsiz çalışma
şekline teşvik ettiği, işyerinin çalışma huzur ve barışını bozduğuna dair bir
tespit olmadığı, söz konusu eylemlerin atamayı gerektirecek nitelikte olmadığı”
  değerlendirmesini
içeriyor.

Hastalara yeterli
süre ayrılmasının, nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve hekimlerin mesleğini
iyi uygulayabilmesi için olmazsa olmaz koşul olduğunun altını çizen Tabip Odası
Yetkilileri,
‘’ Niceliğe prim
veren bir sağlık sisteminde, nitelikli sağlık hizmeti sunumu mümkün değildir.
Bu nedenle, meslektaşımızın sağlık sistemine ilişkin eleştiri ve beklentilerini
paylaştığı yazının atama gerekçesi yapılması kabul edilemez. Meslektaşımız, yargı
kararı uyarınca, önümüzdeki günlerde Alsancak Devlet Hastanesinde görevine
dönecektir.’’ açıklamalarında bulundu.