ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & ÜLKELER DOSYASI

Rusya’da halkın çoğu çocuğunun istihbaratçı olmasını
istiyor : “Sınıf atlama yolu”

Rusya’da halkın yarıdan fazlası, çocuklarının devlet güvenlik organlarında
çalışmasını arzu ediyor. Obşestvennoye Mneniye Vakfı’nın (FOM) araştırmasına
göre, ülkede İstihbaratçılığa rağbet son yedi yılda bir buçuk kat arttı.

1998-2011 yılları arasında gerçekleştirilen ankette ülkenin istihbarat
servislerine olumlu bakanların oranı yüzde 35 iken şimdi bu oran yüzde 66’ya
ulaştı. Olumsuz bakanların oranı ise yüzde 34’ten 12’ye düşmüş durumda.

FOM yetkilileri değişimi Batı ile yaşanan gerilime ve yükselen vatanseverlik
dalgasına bağlıyor. Avrupa ülkelerine kıyasla Rusya’da nispeten daha az terör
hadisesi yaşanması da yerel istihbarat servislerine sempatiyi arttıran bir
diğer etken.

İstihbarat servisinde çalışmanın prestijli olduğunu düşünenlerin oranı da
2001’den bu yana yüzde 42’den 69’a yükseldi. FOM’un anketine katılan 1500
kişinin yüzde 45’i çocuğunun ya da torununun devlet güvenlik organlarında
çalışmasına sempatiyle bakacağını söylüyor. 2001’de bu oran yüzde 29 idi. Şu
anda çocuğunun istihbaratçı olarak çalışması fikrine olumsuz yaklaşanların
oranı ise yüzde 33.

İstihbarat servislerinde çalışma fikrine duyulan sempati 18-30 yaş arasında
yüzde 76, 60 yaşın üzerinde ise yüzde 59 seviyesinde.

Anketi BBC’ye değerlendiren insan hakları örgütü Memorial’den Nikita Petrov
gençlerin devletin istihbaratçılara tanıdığı ayrıcalıkların farkında olduğunu
ve buna bir sınıf atlama imkanı olarak baktığını söyledi. 
Bilimler Akademisi’nden Leontiy Bızov da insanların ülkedeki problemleri
güvenlik sistemindeki eksiklere bağlama eğiliminde olduğu düşüncesinde. Bızov
Sosyoloji Enstitüsü olarak gerçekleştirdikleri anketlerde insanların yüzde
65’inin krizi “dış güçlerle” ilişkilendirdiğini ilave ediyor. Bızov
devletin kontrolündeki medyanın bu bakış açısını sürekli beslediği kanısında.