Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara


HİBRİT SAVAŞIN RUSYA
ASKERİ YANSIMASI “GERASİMOV DOKTRİNİ”


Rusya’nın 2010 askerî doktrininde
modern savaşlar; askerî ve askerî olmayan güçlerin bütünleşik kullanımı olarak
tanımlanmıştır. 2014 yılında güncellenen doktrinde ise askerî harekâtlara
düzensiz silahlı güçler ile özel askerî şirketlerin katılımı ve harekâtlarda
dolaylı ve asimetrik yöntemlerin


kullanılması şeklinde yorumlar
eklenmiştir. Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Vasilyevich Gerasimov
tarafından yazılan ve “Gerasimov Doktrini” olarak adlandırılan askerî
doktrine göre savaşın kuralları kökten değişmiş stratejik ve politik hedeflere
ulaşma yolunda askerî olmayan unsurların etkinliği artmıştır. Rusya Şubat
2014’ten itibaren iki farklı harekât düzenlemiştir. Bunlardan birisi Kırım’ın
diğeri ise Doğu Ukrayna endüstriyel bölgesinin işgalidir. Kırım’daki işgal
elektronik harp sabotaj ve yıkıcı faaliyetler psikolojik baskı bilgi harbi ve
gizli askerî harekât ile başlamıştır. Kırım’ın ilhakı hava kara ve deniz
gücünden oluşan geleneksel askerî işgal ile tamamlanmıştır (Kofman ve Rojansky
2015:1–4).


Rusya’nın Kırım işgalinde kullandığı en
etkili hibrit savaş tekniği bilgi harbi vasıtasıyla etkili bir propoganda
uygulamasıdır.


General Valery Gerasimov’un 2003
yılında yazdığı ve “Gerasimov Doktrini” olarak tanımlanan “The
Value of Science in Prediction” başlıklı makale Hoffman’ın tanımladığı
hibrit savaşın özelliklerini ortaya koyması açısından önemlidir.


Bu makalede Gerasimov Rusya’nın lineer
olmayan savaş (non linear warfare) konseptini ortaya koymuştur. Gerasimov’a
göre 21’inci yüzyılda savaş ve barış arasındaki ayrım bulanıklaşmıştır. Bunun
en temel nedeni savaşların artık devletler tarafından resmî olarak ilan
edilmemesidir. Bu durum savaşın temel kurallarını değiştirmiştir. Gerasimov
Doktrini’ne göre bundan sonraki savaşlarda askerî güçlerin siyasi bilgi ve
diğer askerî olmayan tedbirlerin eşgüdümlü kullanımı öngörülmektedir. Bu
yaklaşım özel kuvvetlerin silahlı düzensiz güçlerin ve özel askerî şirketlerin
harekât alanında kullanımını öne çıkarmaktadır (Klein 2015:3). Mary Ellen
Connell ve Ryan Evans (2015) tarafından hazırlanan Russia’s “Ambiguous Warfare
and Implications for the U. S. Marine Corps başlıklı raporda; Ukrayna’da
Gerasimov Doktrini’nin altı safhada uygulandığı iddia edilmektedir.


Buna göre ilk safhada hedef ülkenin
hükümetine karşı protesto ve direniş eylemlerinde kullanılmak üzere o ülkede
yaşayan etnik Rus toplumu kullanılmıştır. Bu sayede Ukrayna toplumu ve hükümeti
tarafından azınlık Rus toplumuna karşı tepki gösterilmesi ve ayrımcılık
yaratılması hedeflenmiştir. Bir başka ifadeyle müdahale için uygun çatışma
ortam hazırlanmaya çalışılmıştır.


İkinci safhada Rusya hedef ülkenin
yönetimini zayıflatmak sindirmek zorlamak ve cezalandırmak için ekonomik savaş
ve diplomatik / politik baskı uygulamıştır.


Üçüncü safhada hedef ülkede çatışma
ortamı yaratmak ve etnik Rus azınlığı ayaklandırmak maksadıyla mahiyeti
bilinmeyen askerî ve güvenlik personeli intikal ettirmiştir.


Dördüncü safhada Rusya Silahlı
Kuvvetleri hedef ülkenin savunma ve güvenlik birimlerini etkisiz hale getirmek
kilit noktaları ele geçirmek ve hükümet yapısını bozmak maksadıyla müdahale
başlatmıştır.


Beşinci safhada tüm bu uygulamaların
diğer devletler nezdinde kabul görmesi için bilgi harbi başlatmıştır. Bu noktada
medya etkin bir şekilde kullanılmıştır. Altıncı ve son safhada ise hedef
ülkedeki kazanımlarını sağlamlaştırmış tansiyonu ve çatışmaları azaltıcı
tedbirler almış ve hedef ülke yönetimini etkisi altına almıştır.


Altıncı safhada geliştirilen bu
uygulamaların başarısı için konvansiyonel savaşlardan daha ucuz ve etkili bir
yöntem olan ve içerisinde askerî ve askerî olmayan güçlerin yer aldığı hibrit
savaş tekniği kullanıldığı vurgulanmaktadır (Connell ve diğerleri 2015).


Akademik yazınlar incelendiğinde hibrit
savaş kavramının daha çok Rusya’nın Ukrayna’da uyguladığı faaliyetlerle
özdeşleştiği görülmektedir. Ancak alanyazındaki çalışmaların genel olarak Batı
kaynaklı olduğu göz önüne alındığında hibrit savaşın sadece Rusya’nın
faaliyetlerine indirgenmesinin yanılgıya neden olabileceği söylenebilir. Bugün
Ortadoğu başta olmak üzere dünya üzerindeki tüm çatışma ortamlarında yer alan
her bir devletin kendilerine özgü hibrit savaş tekniklerini kullandığını
söylemek mümkündür.


LİNK : https://www.facebook.com/groups/1623447041249455/permalink/2144104642517023/
  

LİNK : https://dailytimes.com.pk/295075/gerasimov-doctrine-and-modern-hybrid-war/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış