PARANIN GÜCÜ : Rothschild AİLESİ

Özellikle 19. yüzyılda Avrupalıların aldığı
birçok hayati kararın perde arkasında varlığını hissettiren bu Musevi banker
aile, Osmanlı”nın yıkılmasında da etkili oldu
Ailenin kurucusu olan Mayer Amschel Rothschild (1744-1812),
Frankfurt”un Yahudi mahallesinde (Frankfurter Judengasse) yaşayan bir
bankerdi. Henüz 6 yaşında iken ailesi ile birlikte bu mahalleye yerleşmiş,
çocukluğu babası Moses Amschel Bauer”in açtığı ve para değiş tokuşu,
kuyumculuk ve tekstil üzerine çalışandükkanda, ona yardımcı olarak geçmişti.
Babasının ölümünden sonra Hannover”de Oppenheimer”in yanında
bankacılık işlerinde çırak olarak çalışmış ve kendini kanıtlayarak onun genç
ortağı durumuna gelmişti. İşte bu aşamada Rothschild soyadını alıp, bir banker
olarak Frankfurt”taki baba ocağına dönmüştü. 
Kırılan gururlarının bitmeyen intikamı 

Ne var ki paranın getirdiği belirli bir
saygınlığa karşın, yine de bu bölgede yaşayan diğer Yahudilere uygulanan birçok
küçük düşürücü sınırlama, onun için de geçerli olmaya devam etti. 13. yüzyıldan
beri Yahudilere “teşhis edilebilmeleri” için kıyafetlerinde
göğüslerinin üzerinde taşıtılan sarı halka (nam-ı diğer sarı leke), onun
kıyafetleri için de, aşağılayıcı bir aksesuardı. Ayrıca o da, diğer Yahudi
komşuları gibi, ailesini koluna takıp, akşamları ya da tatil günleri mahallenin
dışına çıkamazdı. Çünkü, iş saatleri dışında söz konusu mahalleden çıkmak,
Yahudiler için yasaktı! Sadece 500 aileye yaşama izni verilen bu mahallede
evlenmek için bile sıraya giriliyordu. Çünkü yılda en fazla 12 düğüne izin
veriliyordu! 
Bir çok aile şirketinin örnek aldığı vasiyet! 

Bu şartlarda 5 erkek ve 5 kız çocuğu yetiştiren
baba Rothschild, öldüğünde ailesine şunları vasiyet etti:
* İş yerinde kilit işlevindeki önemli pozisyonlar, sadece
aileden kişilere emanet edilecek
* İşlerde ailenin sadece erkek üyeleri görev alacak.* Ailenin çoğunluğu karşı bir karar almadığı sürece, her
zaman en büyük oğlun en büyük oğlu, ailenin başkanı olacak.
* Ailede evlilikler, birinci veya ikinci dereceden kuzenler
arasında gerçekleştirilecek.
* Hukuki bir envanter tanzimi ve servet neşri asla
yapılmayacak.
Rothschild”in ölümünden sonra oğulları Avrupa”nın
en önemli merkezlerine gidip, bankerlik faaliyetlerini oralarda sürdürdüler.
Ailenin en büyük oğlu olan ve babası ile aynı adı taşıyan
Amschel Mayer Rothschild (1773-1855) Frankfurt”ta kaldı ve bankerliğe
babasının bıraktığı yerden devam etti. 
Salomon Rothschild (1774-1855) bankerlik hizmetlerine
Avusturya”da başladı. Ülkedeki tren yollarının yapımını da üstlenen
Rothschild, Avusturya”nın en zenginleri arasına girdi. Kurduğu bankanın
bir devamı olarak 1855″te faaliyete geçen Viyana”daki Credit Anstalt
(kredi kurumu), onun torunu olan Albert Salomon Anselm Freiherr von
Rothschild”in döneminde Reji Şirketi”ni kuran sermayedarlardan biri
oldu. 
Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) ise ailenin İngiltere
kolunu oluşturdu. Oraya tekstil tüccarı olarak gidip, 18 yıl sonra
Londra”da bugün de faaliyette olan N.M.Rothschilds & Sons
Bankası”nı kuran bu üçüncü kardeş, İngiltere “de öylesine etkili ve
zengin oldu ki, Waterloo savaşında bile hangi aşamalarda hisse satıp, hangi
aşamalarda hisse alımı yapılması gerektiğini bilebildi. Savaş sırasında
çarpışan taraflara borç veren aile, buğday, pamuk, sömürgelerden gelen ürünler
ve silah gibi malların ticaretini, gerektiğinde kaçakçılığını da yaptı. Ayrıca
Napoleon”un İngiliz ticaretinden uzak tutmaya çalıştığı kara Avrupası ile
Britanya Adaları arasındaki uluslar arası ödemelerin transferlerini
gerçekleştiren Rothschild Ailesi, bu dönemde çok büyük bir servet biriktirdi.Elmas için Afrikalılar”a,tütün için Türkler”e
kıydılar 

Onunla aynı adı taşıyan torunu Nathan Mayer
Rothschild (1840-1915) ise, Baron ünvanı alan ilk Rothschild oldu. Kral 7.
Eduard”ın çocukluk arkadaşı olan Rothschild, İngiliz Lordlar
Kamarası”nda 24 yıl boyunca üyelik yapmanın yanı sıra, yaklaşık 40 yıl
boyunca da birleşik sinegogların (United Synagogue) başkanı olarak görev aldı.
İngiltere”yi Güney Afrika sömürgeciliğinde destekleyen Baron 1.
Rothschild, yine bir Yahudi olan De Beer”in kurucusu Cecil Rhodes”i
finanse edip, onunla birlikte güney Afrika elmasının nimetlerinden
yararlanırken, yerli halk korkunç katliamlarla karşı karşıya kalmıştı.
Burada durup, Reji Şirketi”nin tuttuğu kolcuların
öldürdüğü Türk tütün üreticilerini aklımıza getiriyoruz. Ellerindeki tütünü çok
ucuza kapatmaya çalışan Rothschild”lerin Reji Şirketi”nden tütününü
kaçırıp, biraz daha pahalıya başkalarına satmaya çalışan bu “emekçi”
insanlar, kendi topraklarında “kaçakçı” durumuna düşürülmüş ve
iddialara göre on binlercesi acımasızca öldürülmüşlerdi.
Suç kimdeydi?… Ve günümüzde Tekel birilerine satılınca suç
kimin olacak?.. Rothschild”ler gibi, “parayı veririm, istediğimi
alırım. İster unvan (baronluk), ister ülke (örneğin İsrail), canım ne isterse
alırım” diyen “yabancı ya da yerli” para hükümdarlarının mı,
yoksa bu tip “liberal” politikalar uygulayan devlet yöneticilerinin
mi? 


Neyse, biz yine Rothschild hanedanının birçok anlamda ibret
alınacak tarihçesine geri dönelim.. 
Kutsal topraklara adım adım…

Baron 1.Rothschild“in en büyük arzusu, kutsal topraklarda İsrail
devletinin kurulmasıydı. 1875 yılında İngiltere için çok büyük önemi olan
Süveyş Kanalı Kumpanyasının hisselerinin çoğunu alabilsin diye, Kraliçe
Viktorya”ya birkaç saat içinde 4 milyon sterlin bulanRothschild ailesi,
politik iradede gittikçe daha büyük güç sahibi oluyordu. 
Bu arada Osmanlı İmparatorluğu, kendine bağlı farklı
milletlerin başkaldırmaları ile uğraşırken, Rusya ile süren savaşlarla başlayan
dış borçları onu iyice zor duruma sokmuştu. Sonunda, sözde müttefiklerin
inceden inceye yaptıkları plan bir bir gerçekleşti ve Osmanlı Devleti, Kutsal
Toprakları da sonunda İngiltere”ye kaptırdı. İşte, RothschildAilesi için,
100 yılı aşkındır sürdürülen en büyük düş, artık gerçekleşebilecek duruma
gelmişti. Belki de bu aileyi, Frankfurt”taki Yahudi Mahallesi”nden
bugünlere kadar getiren “hırs” bu istek olmuştu. 

Baron 1. Rothschild”in oğlu, Baron 2.
Rothschild, yani Lionel Walter Rothschild, ailenin bu isteğini gerçekleştirmeyi
başardı. 
1. Balfour Deklarasyonu, onlara yollanan bir mektuptu! 

Ailenin Britanya İmparatorluğu üzerine baskısı
o derece büyüktü ki, İngiliz savaş kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Lord
Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde uluslararası Siyonist hareketin
liderlerinden sayılan Lord Rothschild”e bir mektup göndererek, Filistin
topraklarında bir Musevi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek
vereceğini bildirdi.
Tarihe 1. Balfour Deklarasyonu olarak geçen bu mektuptan
sonra söylenenler bir bir gerçekleştirilmiştir. Mektubun gönderildiği tarihte
Filistin topraklarının henüz Osmanlı”da olduğu düşünülürse,yaklaşık bir ay
sonra buraları ele geçiren İngiliz askerlerin nasıl da planlı olarak oralara
yollandığı anlaşılır. Peki ama bu plan gerçek anlamda ne zaman yapılmaya
başlanmıştı?…
Çeşitli kışkırtmalarla savaşlara sürüklenen Osmanlı”nın
o zamanlar yanında dostu olarak görünen İngiltere (ve Fransa) ve ona borç
vermek için çırpınan Yahudi bankerler… Demek ki her şeyi o zamandan
planlanmıştı?..Reji Şirketi de, bu planın sadece bir parçasıydı… 
Sonunda İsrail devletini kurdular Sonuçta, Balfour”un bu mektubu üzerine yürütülen
girişimler, 1918 yılında Fransa”nın, hemen ardından da
İtalya”nın desteğini sağladı. ABD başkanı Thomas Woodrow Wilson da, 1918
yılının Ekim ayında deklarasyonu desteklediklerini açıkladı.
Söz konusu deklarasyon, Orta Doğu”da bir İsrail
Devletinin kurulmasına giden sürecin önemli bir kilometre taşı olmuştur. 
Rothschild Ailesi Katolik İtalya”da tutunamadı 

Kalman Rothschild (1788-1855): Kendini daha
sonraları Carl Mayer von Rothschild olarak anan bu dördüncü kardeş, ağabeyi
Salomon Rothschild”in verdiği görevle önce Napoli”ye gitti. Orada,
Avusturya birlikleri için gönderilen paraya göz kulak oldu ve Sicilya”da
Rothschild şubesi kurdu. Ancak bu, 1863″e kadar açık kalabildi. 
Fransa”daki etkileri Mitterand”dan sonra azaldı Jakop Rothschild (1792-1868) Bu en küçük kardeş de
Paris”e gidip, orada banka kurdu ve iki ayrı kralın parasal danışmanlığını
yapıp, Fransa”da ailesi için çok etkili bir konuma geldi. Adını da James
de Rothschild olarak değiştirdi. Kurduğu banka 1982 yılında Mitterand hükümeti
tarafından diğer bankalarla birlikte devletleştirildi. O zamandan beri daha
küçük bir Rothschild & Cie Banque adı altında bir bankaları faaliyet
gösteriyor. Ağabeyi Salomon”un kızı ile yani kendi yeğeni ile evlenen
James de Rothschild”in bu evlilikten beş çocuğu oldu. Osmanlı”yı
borçlardıran paraların çoğu onların kasasından çıktı.
İşte burada gördüğümüzgibi, Almanya”nın Frankfurt
şehrindeki Yahudi Mahallesi”nden çıkıp, Prusya, Avusturya, İngiltere ve
Fransa”da yönetimler için çok etkili birer finansör haline gelen
Rothschild Ailesi, Osmanlı İmparatorluğu”nun çöküşünde de çok önemli bir
rol oynamıştır.Osmanlı”ya kaşıkla verilip, kepçeyle geri alınan dış
borçların çoğu onların kasasından çıkarken, Osmanlı”yı bu borçlara iten
birçok savaşın arka planında bile bu ailenin gölgesinin bulunduğu iddia
edilmektedir. Hatta, yaptıkları baskılarla İsrail”in kurulmasında büyük
söz sahibi olan bu ailenin, Filistinliler”e ait topraklarının satın
alınmasında da, kasalarını sonuna kadar açtıkları ifade edilmektedir. Aileyi
kuran baba Rothschild”in oğullarına ve torunlarına vasiyet ettiği üzere,
aile, işlerini genellikle el altından yapmaya, adından ve gücünden fazla söz
ettirmemeye çalışmış ama böylesine bir gücü saklamak da her zaman pek mümkün
olamamıştır. Reji Şirketi”nin büyük hissedarı olduğunu, Internet”te
yaptığımız kısa bir araştırmadan sonra ortaya çıkardığımız Rothschild
Ailesi”ne ait bugünkü yazımızı sizlere sunarken, birçok kaynaktan yararlandık.
Basılı farklı ansiklopediler, ailenin kendi resmi sitesi de dahil birçok kaynak
arasında en çok bilgi edinebildiğimiz kaynak ise, Internet ortamında ortak
paylaşıma açık olan Wikipedia Ansiklopedisi”nin Almanca versiyonu oldu.

Dünyanın gidişatında hâlâ çok büyük rol oynayan
bu aile hakkında araştırmamızı ileriki tarihlerde belki çok daha derinleştirip,
edineceğimiz bilgileri sizlerle paylaşabiliriz. Ancak günümüzün en önemli
konusu, Türk tütününün, tütün üreticisinin ve TEKEL işçisininözel sektörün,
“parayı insandan önde tutan” zihniyetine emanet edilip,
edilmeyeceğidir. Burada yapılan, sermaye düşmanlığı değildir. Ama bir ülkeyi
ülke yapan da, onun sınırları içinde yaşayan, o ülke topraklarını eken, biçen,
o ülkenin fabrikalarında çalışan insanıdır. Çiftçisinden işçisine on binlerce,
hatta yüz binlerce insanı ilgilendiren bir müesseseyi yani TEKEL”i,salt
IMF istedi diye, ya da birilerinin parasal iştahı kabardı diye özelleştirmeye
kalkmak, en iyi niyetli bakış açısıyla “saflık”tır, geçmişten ders
alabilenlerin gözünde ise bu “vatanı yeniden satmak”tır. 
Para hanedanının kurucuları 

Ailenin hem soyadını koyan, hem de kaderini
çizen kişi, babaMayer Amschel Rothschild oldu Oğulları da farklı ülkelere
yerleşip, o ülkelerin ekonomisinde çok etkili oldular. 
Oğlu Jakop Fransa”da çok güçlenirken,İngiltere”ye
giden oğlu Nathan Mayer Rothschild”in aynı adı taşıyan torunu ise Lord
payesi alan ilk Rothschild oldu .

KIRIM SAVAŞI’NDA OSMANLI’YA VERİLEN İLK DIŞ BORÇTA
ROL ALAN KURULUŞ İSTANBUL’A OFİS AÇTI 
Rothschild Türkiye’ye yerleşiyor.Baron Eric de Rothschild Ekonomi Servisi Kırım Savaşı
sırasında Osmanlı’ya ilk dış borç olanağında başroldeki kuruluş olan
Rothschild, ilk ofisini İstanbul’da açtı. Ofisin yönetimini Yılmaz Argüden
yürütecek. Dünyanın en köklü finans kurumlarından Rothschild’in Başkanı
konumundaki Baron Eric de
Rothschild
, Türkiye’de yatırım ikliminin son derece olumlu olduğuna
işaret ederek, Türkiye’de uzun vadeli ilişkilerini geliştirmek amacıyla
temsilcilik açtıklarını söyledi. 
Gazetelerin temsilcileriyle bir yemekte bir araya gelen
Rothschild, Türkiye ekonomisinin son derece dinamik görünüme sahip olduğuna
işaret ederek ‘‘Ekonomi gelecek için olumlu potansiyel taşıyor. 
Türk firmaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hızla
büyüyebilecek özelliklere sahip’’ dedi. Rotschild’in Türkiye’deki partneri Marc
Olivier Laurent de, Türkiye’nin tüm gelişmekte olan piyasalar için de yatırım
yapmak üzere ‘‘en ideal ülke’’ konumunda olduğunu bellirterek, ‘‘Bu kapsamda
Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde sanayi reformlarının hızlandırılması
gerekiyor’’ dedi. 
ŞİRKET EVLİLİĞİ DANIŞMANLIĞI 
Türkiye’nin Rotschild ile ilk tanışması uzun
yıllar öncesine dayanıyor. Baron Rothschild, bankanın Osmanlı İmparatorluğu ile
geçmişi olduğuna da işaret ederek ilk kredi ilişkisinin Kırım Savaşı ardından
yaşandığını söyledi. 
1864 yılında Kırım Savaşı’nın ardından Osmanlı
İmparatorluğu’nun Fransa ve İngiltere’nin garantisinde 5 milyon sterlin kredi
aldığını hatırlatan Rothschild, ilerleyen yıllarda aynı miktardaki kredinin iki
defa daha tekrarlandığını söyledi. 


Rothschild, bankanın o dönemde Mısır Hıdivi ile yakın
ilişkileri olduğunu kaydederek, Osmanlı İmparatorluğu’nun aldığı kredinin
garantisi niteliğinde Mısır’ın Osmanlı Hazinesi’ne ödediği miktarın teminat
olarak kabul edildiğini hatırlattı. 


Banka’nın 1902’den 1980’lerin sonuna kadar Türkiye’de
herhangi bir faaliyette bulunmadığını kaydeden Rothschild, Türkiye’de
özelleştirme sürecinin gelişimiyle bu ülkedeki faaliyetlerini
hızlandırdıklarını söyledi. 
Rothschild, büyük şirketlere, önde gelen aile şirketlerine
alım-satım ve şirket evliliği konusunda danışmanlıklarıyla öne çıkıyor. 
Son dönemde Türkiye’de aktif olan Rothschild, Türk Telekom için özelleştirme alternatifleri geliştirilmesinde
danışmanlık yaparken, GSM şirketleri Aycell ve Aria’nın birleşmesinde ve
Telsim’in TMSF tarafından satılması aşamasında Türk Hükümeti’ne 
danışmanlık hizmeti verdi. Ayrıca Çolakoğlu ailesine ait Türk Ekonomi Bankası
hisselerinin BNP Paribas’a satışında danışmanlık veren şirket, Garanti
Bankası’na ortaklık aşamasında GE Finance şirketine ve Denizbank’ın alımında
Dexia Bank’a danışmanlık yaptı.


 Dünyanın en büyük finans danışmanlık kurumlarından
birisi olan Rothschild, dünyanın 25 ülkesinde 2 bin 500’den fazla personelle
hizmet veriyor. 
2005 yılında Financial News tarafından yılın bankası olarak
seçilen Rothschild’in dünya genelinde yaptığı işlemlerin toplam büyüklüğü 700
milyon Avro düzeyini buluyor. 
Rothschild, yaptığı 183,1 milyar dolarlık işlemle Avrupa’nın
en fazla şirket evliliği danışmanlığı yapan firması konumunda. 
Cumhuriyet- Kaynak 1Cumhuriyet- Kaynak 2