Psikolojik
Harp nedir…


Psikolojik
harp, psikolojik istihbarat ve olağanüstü durumlarda psikolojik harekat
terimlerini sık sık duyarız. Fakat psikolojinin savaşlarda nasıl kullanıldığını
ve psikolojik bir durumun nasıl stratejik bir veri haline gelerek uluslararası
siyaseti etkilediğini pek bilmeyiz. Psikolojik istihbarat ve psikolojik harekat
istihbaratı nedir bu sorulara cevap arayacağız. Ayrıca bu konu ile ilgili
olarak psikolojik bir bilginin iki ülke arasındaki savaşı nasıl belirlediği ile
ilgili oldukça çarpıcı bir örneği de beraberinde sizlere aktarıyoruz.


Öncelikle
psikolojik istihbaratın ne olduğu ile ilgili bir tanım yapmamız gerekecek.


Bu
konuda yetişmiş elemanlar çeşitli kimliklerle o ülkeye gelirler ve yıllarca o
ülke hakkında her alandaki hassasiyetleri tespit ederler. Psikolojik harp
istihbaratının temel dokümanı “temel incelemedir”. Temel inceleme; Stratejik
istihbarat konularının tümünden (siyasî, askerî, coğrafî, ulaştırma, ekonomik,
ilmî ve teknik, sosyolojik, biyografik…) hassasiyetleri detaylı şekilde
incelenmek üzere ihtiva eden bir dokümandır.


Ekleri
fotoğraf ve ses albümleridir. Yani hedef ülkenin sosyal yapısının detaylı
fotoğraf ve film arşivleri günlük konuşmalar, müzik ve çeşitli sesleri
arşivlenmiştir. Ülkemize turist olarak gelen bazı yabancıların bıkmadan hiç
ilgisi olmayan kişi ve olayları yüzlerce ve binlerce film harcayarak çekmeleri
ve itina ile ülkelerine götürmelerinin sebebi ülkemiz hakkında yaptıkları temel
incelemenin fotoğraf ve ses albümünü tamamlama gayretlerinden başka bir şey
değildir. Kamuoyunda yaygın bir görüş; “Bizim bazı orijinalliklerimiz ve tabii
yanlarımız, yabancılara çok ilginç gelmektedir. Bu yüzden ilgileniyorlar ve çok
resim çekiyorlar” şeklindedir.


Psikolojik
harekat istihbaratı da; “Yürütülen psikolojik harbin içinde her hangi bir
alandaki hassasiyetin tespiti, tasnifi, yorumlanması ve istihbarat haline
getirilmesidir.” Psikolojik harekatta istihbarat, psikolojik harekat
faaliyetinin kimliği, mevkii (konumu) , şartları, hassasiyetleri hakkında
ihtiyaç duyulan bilgileri temin etmek için yapılır. Psikolojik harekat
istihbaratının elde edilişi taktik istihbaratın elde edilişi gibidir.
Psikolojik harekat istihbaratının temininde bir metot da propaganda analizi
işlemidir. Propaganda analizinde muhasım (düşman) propagandası alınır ve analiz
edilir. Belli formüle göre bu işlem yürütülür.


Örneğin;
2. Dünya Savaşı’nın başlangıç yıllarında Alman Genelkurmay İstihbarat
Başkanlığı Fransa’ya yapılacak harekatın başlama tarihi hakkında kesin bir
karara varamaz. En az 1 yıllık bir planlama ve hazırlık öngörülür. 1941 yılında
Fransa’ya taarruz planlanmaktadır. Ancak bu arada elde edilen psikolojik
harekat istihbaratı harekatın 1 yıl öne alınmasını ve 1940 yılında Fransa’ya
taarruz edilmesini ve Fransız Ordusunun en zayıf şekilde yakalanmasını sağlar.


Arkadaşlarım,


O
olay şudur; 2. Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’dan Fransa’ya istihbarat ve
psikolojik harekat istihbaratçısı olarak 15.000 kişi turist görüntüsü ile
gelmiştir. Fransızlar turist artışına sevinmekte, alacakları dövizi
düşünmektedirler. İstihbaratçılar Fransa’nın kritik arazilerini yol, köprü,
menfez, boğaz, geçit ve elektrik santrallerini tespit edip fotoğraflarını
çekerken, Psikolojik Harekat İstihbaratçıları da Fransa’nın her alandaki
hassasiyetlerini tespit etmekteydiler.


Bir
uzman psikolojik harekat istihbaratçısı, Paris’te Eyfel Kulesi civarında Le
Monde gazetesini okurken önünde duran taksiden bir Fransız generali iniyor ve
ücret konusunda anlaşamadığı taksi şoförü ile münakaşa ediyor ve taksi şoförü
generalin arkasından küfür ediyor. Bu olayı kayıt eden Alman psikolojik harekat
uzmanı, mesajını Psikolojik Harekat İstihbarat Merkezine çekiyor.


Alman
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Psikolojik Harekat Başkanlığı olağan üstü
bir toplantı yapıyor. Değerlendirme şöyledir; “Bir ordu mensubu ve bir general
normalde halkından saygı görür. Eğer taksi şoförü sokakta generalin arkasından
küfrediyorsa halk ordusunu sevmiyordur ve ordunun morali bozuktur.

Fransız ordusu toparlanmadan kendini halkına sevdirmesine zaman bırakmadan
Fransa’ya taarruz edilmelidir!”


Gerçekten,
Fransa Alman hududu boyunca uzanan ve 30 milyon Franka mal olan meşhur Majino
hattını yapmış ve modern Fransız topçusunu beton ve çelik mevzilere
yerleştirmişti. Ancak Fransız ordusunda sabah içtimasında bölük komutanının
arkasından asker nanik yapıyor ve halk ordusunu sevmiyordu. Bu sevgisizlik,
Alman psikolojik harekat ajanlarının da etkisiyle nefrete dönüştürülmüş,
Fransız mühimmat fabrikalarındaki topçu mermilerinin sevk çapı, birkaç
milimetre büyük imal edilmişti.


Alman
taarruzu başladığı zaman Majino hattındaki Fransız topçusunun mermileri
namlulara girmiyor ve bazı Fransız subayları top başında tabancalarını
şakaklarına dayayarak intihar ediyorlardı. Gerçekten Fransız halkı o dönemde
ordusunu sevmiyordu ve ordu mensupları da bu durumu hissederek kendilerini
sevmeyen bir halk için savaşa karşı isteksizlik gibi ciddi bir zafiyet içinde
bulunuyordu.


Bu
hassasiyeti bir olayla tespit eden Alman psikolojik harp teşkilatı, elde ettiği
hassasiyet haberini doğru yorumlayarak psikolojik harekat istihbaratı haline
getirmiş, elde ettiği psikolojik hareket istihbaratını yerinde ve zamanında
kullanarak ve Fransız ordusunu, bu hassasiyetini gidermeden taarruz ederek 1
hafta içinde imhaya sürüklemişti….