Rol Teorisi : Toplumdaki Rolümüz Nedir ?


KAYNAK : https://aklinizikesfedin.com/rol-teorisi-toplumdaki-rolumuz-nedir/


Sosyal rolleri toplumda oynadığımız roller olarak
açıklayabiliriz.
Sosyal rol detaydır ve insanların bulunduğumuz sosyal
çevrede bizden beklediği hareketleri veya davranışları temsil eder. Yapmamız
gereken hareketleri bize açıklayan kişiler kimlerdir? Birisi daha önceden o
rolü bize tahsis mi etmiştir? Ya da o rolü kendimiz mi yaratıyoruz? Bu yazıda
bu sorulara cevap vereceğiz.


Herhangi bir grupta ve girdiğimiz bütün gruplarda birer rolümüz vardır. Bunu en
kolay şekilde takım içinde görebiliriz. Örneğin; müdafi veya hücum oyuncusu,
takım kaptanı veya oyun kurucu. Aileler içinde de roller bulunur, anne, baba ya
da erkek kardeş gibi. Roller iş yerinde de vardır: müdür, sekreter, çalışma
arkadaşı veya asistan. Şartlara göre bir kişi birkaç rol üstlenebilir. Bir kişi
hem iş arkadaşı, hem bir ailede erkek evlat veya bir arkadaş grubu içinde ahbap
olabilir.


Kendimize ait rolleri biz inşa ederiz veya zaten
var olan rollere adapte oluruz.
Grubun diğer üyeleri başlangıçta sizden
bekledikleri davranışları açıklayabilirler. Bu beklentiler
genelleştirilir ve her bir şahıs sonuç olarak sizin kişisel özelliklerinizi
kabullenmek zorunda kalır.


Roller ile
bağlantılı stres faktörleri


Üstlendiğimiz rollerden kaynaklanan sorunlar
farklı kaynaklardan gelebilir:


 • Anlaşmazlık. Bu durumda birisi bizden gerçekten anlamadığımız
  bir role adapte olmamızı istemektedir. Belirsiz bir durumdur ve
  başkalarının bizden ne istediğini ya da bulunduğumuz gruba nasıl katkı
  sağlamamızı istediklerini bilemeyiz.
 • Çelişkili roller. Bu bölümde iki fikirden bahsedebiliriz. İlki
  aynı rol içindeki çelişkidir. Bu durum biçilen rol kişiye uygun olmadığı
  zaman meydana gelir. Her ne sebeple olursa olsun insanların bizden
  beklediği role adapte olamayız, çünkü onların istekleri yeteneklerimizi
  çok aşar. Ayrıca insanların istekleri bizim değerlerimize
  aykırı olabilir, bu da onların istekleri doğrultusunda kendimizi rahat
  hissetmediğimiz anlamına gelir. Diğer bir problem türü ise iki farklı
  rolün birbiriyle çatışmasıdır. Örneğin; bir grup içinde iki farklı role
  sahip olabilirim, hem bir bilim insanı olabilirim, hem de aynı zamanda
  derslerime devam edebilirim ya da hem bir ebeveyn, hem de bir çalışan,
  meslek sahibi bir kimse olabilirim. Bu durum bende stres yaratabilir,
  çünkü her iki rolün beklentilerini aynı anda karşılamak çok zor olabilir.
 • Verilmiş roller. Bunlar insanların önceden bizim için belirlediği
  role adapte olurken yaşadığımız sorunlardır. Böyle durumlarda rolü
  kendimize özgü hale getirmek, genişletmek ve geliştirmek için çok az alan
  vardır. Bu tür strese iyi bir örnek toplumdaki cinsiyet rolleridir. Eğer
  kız iseniz, belli bir şekilde davranmanız gerektiğini hissedersiniz, çünkü
  bir bayansınız, hatta o davranışlar sizin kimliğinize uymasa bile bunu
  yapmak zorundasınızdır.
 • Aşırı yüklenen roller. İnsanlar bizden çok fazla şeyler beklerse,
  bunalır, boğuluruz. Verilen rol çok fazla enerjimizi alabilir ve bu da
  bizim role uyum sağlamak için yeteneklerimizi aşmamıza sebep olabilir. Bu
  durum bize stres olarak
  yansır.
 • Düşük roller. Bu da aşırı yüklenen rollerin zıddı olarak
  tanımlanabilir. Aşırı yüklenen rollerin aksine düşük bir rolde maksimum
  potansiyelimizi kullanamadığımızı düşünebiliriz. Kendimizden daha çok
  verebileceğimizi hissederiz, ama üstlendiğimiz rol bunu yapmamıza izin
  vermez.


Bir rol inşa
etmek


Toplum içindeki veya bir gruptaki rolümüz dinamiktir ve
sürekli gelişmektedir.
Bu dönüşüm esnasında değişme şeklinden dolayı
sorumluluğumuz büyüktür. Bu bağlamda kaybolduğumuzda ve kendimizden emin
olmadığımızda sorunlar artar. Sınırlarımızı aşan bir role uyum sağlamaya
çalıştığımız veya kendimizi çok hızlı değiştirmeye çalıştığımız zaman bu durum
oluşur. Vücudumuz ve zihnimiz radikal değişikliklere cevap verirken zor anlar
yaşar.


Günün
sonunda roller benzersiz, tek olmalıdır ve devredilmemelidir. Yeni bir gruba
katıldığımızda uyum sağlamamız gereken şeyler olabilir. Bu roller genellikle
bir dizi ana esaslar ve davranışlarla var olur, fakat bunlar bizimle
bağdaşmalıdır ve başka şekilde olmamalıdır.


Kendi
rolünüzü inşa ederken zamana ve zekaya ihtiyacınız vardır. Her şeyden önce rolünüz
sizin dünyaya kapasitenizi gösterebilmeniz için bir fırsattır.