Klişeler ve Ön Yargılar Arasındaki Farklar


KAYNAK
: https://aklinizikesfedin.com/kliseler-ve-on-yargilar-arasindaki-farklar/


Klişeler
ve ön yargılar arasındaki farkları anlatmaya başlamadan önce, bu sözcükleri
açıklayarak yazımıza başlamalıyız. Klişeler bir grubun özellikleriyle ilgili
sahip olduğumuz inanıştır. Ön yargı
sözcüğü ise o gruplarla ilgili negatif değerlendirme yapmaktır.

Önceki sözcük beynin bilişsel kısmıyla daha çok ilgilidir, diğeri ise duygusal
kısmıyla. Klişeler bir grup hakkında genel bilgi edinmek şeklinde, ön yargı da
grubun genel özelliklerini her bir üyesine dayandırmak olarak açıklanabilir. Ön
yargılı olduğumuz zaman o grubun kabul görmesini veya reddedilmesini
kolaylaştıracak çıkarımlar yaparız.


Klişeler bizim zihinsel enerji giderimizi
azaltır. Bu, grupları şekillendirmede bizim onları “bilmemiz” ve “anlamamız”
için benzer özellikler tayin etmekten kaynaklanır.
Klişeler enerji tasarrufu yapmak demektir ve her zaman negatif olmak
zorunda değildir. Ama akılda tutmamız gereken şey ise klişelerin genelleştirme
yapmak ve o grubun veya bireyin tam olarak resmini temsil etmeyen geniş
özelliklere atıfta bulunmak olduğudur.


Bir
klişe örneği verecek olursak; bütün güneylilerin komik olduğu fikrini
söyleyebiliriz. Ayrıca kuzeyde yaşayan insanların daha liberal olduğuna ya da
bütün Teksaslıların aksanlı konuştuklarına da inanabiliriz. Bu belirli
özellikleri büyük gruplara tayin ediyoruz veya isnat ediyoruz. Sorun şu
ki; klişelerin her zaman doğru olduğuna inanıyoruz.


Klişeler ve ön
yargılar


Diğer
yandan ön yargılar ise negatif bir yaklaşımın parçasıdırlar. Tıpkı
klişeler hakkında onların normal ve sosyal bir cevap olduğunu söylediğimiz
gibi, ön yargıların da negatif bir anlam çağrıştırmasına işaret ettiğini
söyleyebiliriz.
Yukarıda verdiğimiz Teksaslıların hepsinin
aksanlı konuştuğuna dair düşüncemizden hareket edersek, negatif ön yargı
onların iyi bir İngilizce eğitimi görmediklerini düşünmektir.


Bu
fikir bir klişeyle başlamıştır. Beynimizde bir gruba yönelik klişe düşünce
geliştiririz ve o düşünceye negatif bir çağrışım, bir ima yükleriz. Bu da bir
grubun aleyhinde ön yargı oluşturur. Bu işlemi bir adım daha öteye taşırsak, ayrımcılık yapmaya başlarız. Ayrımcılık
yapma olayı hem klişeyi, hem de ön yargıyı bünyesinde toplayan bir davranıştır.


Klişelerin rolü nedir?


Sosyal psikologlar klişeler üzerinde çalışmışlardır;
onların nasıl ortaya çıktığını ve ön yargı ve ayrımcılık arasında oluşan farkı
incelemişlerdir. Aşağıdakiler klişelerin gerçekleştirdiği bilişsel
işlevlerdir:


 • Realiteyi sistematize etmek ve
  basitleştirmek.

  Kategorize edebileceğimiz ve sınıflandırabileceğimiz geniş gruplar
  oluşturmak zihinsel olarak dünyayı basitleştirmemize yardımcı olur.
  Böylece dünya daha öngörülebilir ve anlaşılması kolay hale gelebilir.
 • İnsanların değerlerini müdafaa etmek. Gruplar bizim geniş özellikleri belirlememizi
  sağlar. Bunu yaptığımız zaman, onları anlamamız ve kendimizi onlarla
  karşılaştırmamız kolaylaşır.
 • Sosyal kontrolü sürdürmek. Bir grubu kontrol etmek, birçok bireyi ayrı ayrı
  kontrol etmekten daha kolaydır.


Klişeleri ve ön yargıları sınırlandırmak
mümkün mü?


Eğer klişelerin bilişsel bir fonksiyon olarak
ortaya çıktığını anlayabilirsek, gruplandırmayı ve sosyal anlayışı
kolaylaştırırız, onlardan yararlanabiliriz.
Ancak klişeler bizi sınırlandırdığı
zaman ne olur? İnsanların üzerine tutulan projeksiyonun her zaman doğru
olmadığını keşfetmekten bizi alıkoyduğu zaman bu olur. Eğer grupları ve
bireyleri daha yakından gözlemlersek, birçok fark olduğunu anlarız.


Yargılamak
yerine, sadece gözlemlersek, klişeleri ve ön yargıları sınırlandırmak
mümkündür.


Klişeler bizi
sınırlandırmak için var olmazlar. Aksine yapmamız gereken şey onları
sınırlandırmak ve idare etmektir.
Onlar beynimizi organize etmemize
yardımcı olurken, her zaman doğru oldukları söylenemez. Bahsettiğimiz gibi
klişeler ön yargının başlangıç noktasıdır. Eğer klişeleri sınırlandırırsak,
böylece herhangi bir ön yargıyı da sınırlandırmış oluruz.

Bir klişeyi veya ön yargıyı değiştirmek, yalnızca
gruba yaklaşırsak ve herhangi bir filtre koymadan veya peşin fikirler
beslemeden gözlemlemeye çalışırsak mümkündür.
Aksine
onları denemeli ve test etmeliyiz. Çabalarımızı grup hakkında önceden
düşündüklerimize karşı gelen fikirlere ve durumlara odaklanmak için harcamalıyız.