ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE PSİKOPATİ
Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler
yaşamları boyunca sorumsuz davranışlar sergileyerek kendilerinin ve
başkalarının güvenliğini önemsemezler. Tipik davranış örüntüleri başkalarının
haklarını ihlal aldatıcı davranma saldırgan tutum sosyal ve toplumsal kuralları
çiğnemedir.


Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koymak için
birey 18 yaşından büyük olmalı ve bu davranış örüntüleri en az 15 yaşından beri
bulunmalıdır. İtkisellik ileriyi planlayamama asabi tavırlar sürekli
sorumsuzluk ve pişmanlık duymama hali de antisosyal kişilik bozukluğu
ölçütlerindendir. Yasaları çiğneme özelliklerinden dolayı sıklıkla adli
olaylara karışırlar.


Psikopati ya da sosyopati ismiyle de anılan
antisosyal kişilik bozukluğunda empati eksikliği kibirli ya da abartılı bir
kendini övme söz cambazlığı ve etkileyici fakat yüzeysel bir duygulanım
tipiktir. Aslında antisosyal kişilik bozukluğu bulunan kişilerin tamamı
psikopati tanısına yetecek oranda bencil duyarsız ve asalak davranışlar sergilemezler.
Psikopati tanısında en önemli kriter antisosyal şiddet ve yeniden suç işleme
eğilimidir. Psikopati ve antisosyal kişilik bozukluğu ayırımında psikiyatri ve
psikoloji dünyasında katı ve net kurallar yoktur.


Bir çok psikopat ilk tanışmada etkileyici doğal
ve hoş görünebilir. Bunlar amaçlarına ulaşmak için başkalarını duygusuzca
kullanırlar. Geçmişi ya da geleceği düşünmeden mevcut anı yaşamak ve o anki
çıkarları doğrultusunda her şeyi yapabilmek onlar için tamamen normaldir.


Psikopatide vicdan gelişimi yetersizdir. Söz
cambazlığı ile yüksek ahlaki standartları savunsalar da davranışlarında
vicdandan eser yoktur. Buna karşılık entelektüel gelişimleri gayet normaldir.


Yasaları itkisel ve sonuçlarını düşünmeden
çiğneyebilen psikopatlar için istediklerini hak etmek değil sadece almak
prensibi işler. Anlık zevkler uğruna bir kalemde her şeyi silebilirler.


Antisosyal kişilik bozukluğu olanlarda alkol ve
madde kullanımı/bağımlılığı yüksektir. İntihar denemeleri ve ölümle sonuçlanan
intiharlar da antisosyal kişiliklerde normalin üzerindedir.


Psikopat yapılı insanlar çoğu kez etkileyici ve
hoştur. Kolaylıkla kendini sevdirebilir rahatlıkla yeni arkadaşlar edinebilir.
Sıklıkla yalan söyleseler de bu davranışlarını ustaca kamufle edebilir aksini
savunarak sizi kolayca ikna edebilirler. Yalanı yakalandığında affettirmeyi çok
iyi bilirler fakat sözlerinde durmazlar. Bundan dolayı da yakın arkadaşlıkları
uzun sürdüremezler. Başkalarının sevgisini ve iyiliğini objektif olarak
değerlendiremez kimseye minnet ve şükran duymazlar. Eş olarak sorumsuz ve
sadakatsizdirler.


Antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopatide
genetik psikososyal ve sosyokültürel etkenler rol oynar.


Benmerkezci duyarsız ve istismar boyutu yüksek
psikopatlarda kaygı duyma özelliği ve korku koşullaması düşüktür. Bundan dolayı
da cezadan etkilenme vicdan gelişimi ve sosyalleşme için gerekli olan koşullu
tepkilerin edinilmesi zayıftır.


Antisosyal kişilik bozukluğu olanlar bir suç ya
da kabahat işlerken yakalandıklarında aldatma yalan söyleme ya da kaçma gibi
yöntemlerle cezalandırılma tehlikesini bertaraf etme yolunda büyük çaba
sarfederler. Ayrıca ödüle yönelik baskın bir tepki örüntüleri vardır. Ödüle
odaklı psikopatlar ödüller önceki sıklıkta ya da değerde gelmediğinde derhal
olumsuz tepki verirler.


Psikopatideki korku eksikliğinin empati
yokluğuyla ilişkili olabileceği konusunda birçok psikiyatrist hemfikirdir.


Vicdan gelişiminde yetersizlik yüksek düzeyde
tepkisellik ve saldırganlıkta da genetik etkenler ve duygusal yetersizliklerin
yanısıra anne baba tarafından reddedilme istismar ve ihmal tutarsız disiplin
gibi faktörler rol oynar.
LİNK : http://www.antalyapsikiyatri.com/psikoterapist-emine-filiz-uluhan/antisosyal-kisilik-bozuklugu-ve-psikopati