(SÖZDE) Poyrazköy davası hakiminin yazdığı savunma ortalığı karıştırdı

(SÖZDE) “Kafes eylem planı”, (SÖZDE) “Amirallere suikast”, (SÖZDE) “Gölcük’te ele geçirilen
belgeler” ile (SÖZDE) “ÇYDD ve ÇEV yöneticileri hakkındaki iddialar”a
ilişkin dosyaların birleştiği 8’i
tutuklu 85 sanıklı (SÖZDE) “Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmat”
davasının görülmesine devam edildi.

Yaklaşık 4 yıldır görülen 8’i
tutuklu 84 sanığın yargılandığı (SÖZDE)
Poyrazköy Davası’nda üye hakimin bakanlığa gönderdiği yazı avukatların
duruşma salonunu terk etmesine neden oldu.Tutuklu sanıklar Ercan Kireçtepe, Erme Onat ve Eren Günay, usülsüz yargılama yapıldığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Bu başvurunun
ardından Adalet Bakanlığı,
mahkemeden AİHM’ne savunma yapmak için dava hakkında bilgi istedi. Bu bilginin
istenmesi üzerine Mahkeme Başkanı Vedat
Yılmazabdurrahmanoğlu’nun izinli olması nedeniyle Üye Hakim Mehmet Hamzaçebi imzalı yazı
ile bakanlığa cevap verdi.

KRİZE
NEDEN OLAN YAZI

Hakim
Hamzaçebi
tarafından yazılan 3 sayfalık
dava özeti, bugünkü duruşmada hakimin davadan reddedilmesi talebine ve
avukatların salonu terk etmesi gibi krizlere neden oldu.“CD VE DVD İMAJLARI NEDEN
ALINMADI?”AİHM’ne başvuran sanıkların, delillerin hukuksuz olduğuna ilişkin
açıklamalarından biri ‘aramalarda ele
geçirilen CD ve DVD’lerin, yasa gereği o anda imajlarının polis tarafından
alınmaması’Hakim Hamzaçebi ise bu açıklamanın doğru olmadığını şu gerekçelerle açıklamaya
çalıştı:“Aramalarda ele geçirilen CD ve
DVD ile ilgili arama yapılan yerde o zamanki teknik donanım itibariyle
bulunacak metaryalin mahiyeti önceden bilinmemesinden ötürü el konulan CD ve
DVD’lerin imajları alınamadı”Hamzaçebi yazısında, CD ve DVD’lerin
imajlarının arama yapılan yerde değil de emniyette alınmasının tek başına bu CD
ve DVD’lerin usule aykırı elde edildiği ve delillerin sıhhatini etkileyeceği
anlamına gelmediğini iddia etti.ÖZEL RAPORLAR, MAHKEMEYİ ETKİLEMEYE
YÖNELİK

Sanıkların ikinci itirazı ise
özel bilirkişi raporlarına dayanıyor. Bilirkişinin hazırladığı rapora göre ‘Dava dosyasında bulunan CD ve DVD’lerle
oynanmış olabilir’ Sanıklar bu konunun da mahkeme tarafından dikkate
alınmadığına dikkat çekiyor. Hakim
Hamzaçebi, avukatların özel bilirkişilerden aldıkları raporun amacınının
‘mahkeme tarafından aldırılan ve
yeterli görülen raporların sıhhatini etkilemek’ olduğunu ileri sürüyor.
Hamzaçebi, “Usulüne uygun arama
sırasında sanık Levent Bektaş’ın ofisinde ele geçirilen CD ve DVD’lerin içeriği
ile ‘oynanmış izlenimini uyandırmak amacıyla’ kendi özel istekleri
doğrultusunda özel olarak Tevfik Koray Peksayar isimli şahsa düzenleme tarihi
içermeyen rapor tanzim ettirerek dosyaya sunmuştur” ifadesini
kullandı.

ASKERİ
SAVCILIĞIN RAPORU MANÜPÜLE İÇİNMİŞ
Dava kapsamında dosyada bulunan hard disk ile ilgili Askeri savcılığın
hazırladığı rapora da değinen hakim Hamzaçebi, “Askeri savcılık tarafından hazırlanan raporun, manüpüle amaçlı olarak bir
kısım sanıklar müdafiler tarafından mahkememiz dosyasına bilgi mahiyetinde
sunularak CD ve DVD’lerin hash değerleri ile oynandığı izlenimini vermeye
çalışılmıştır” dedi.

“POLİS
BİZE ŞİFAEN BİLGİ VERİYOR”

Sanıkların diğer bir iddiası
da (SÖZDE) Kafes Eylem Planı’nın
bulunma tarihinden önce, sanık Eren
Günay’a savcılık ifadesinde (SÖZDE)
‘Kafes Eylem Planı’nın’ sorulması oldu. CD ve DVD’lerde yapılan ilk
incelemede (SÖZDE) Kafes Eylem Planının
bulunamadığını ancak ikinci incelemede
bulunduğunu belirten hakim Hamzaçebi, ikinci incelemede yapılan tespitin ardından savcılığa şifai olarak bilgi
verildiğini söyledi.Raporun hazırlanmasının zaman alacağı
için emniyet tarafından savcılığa şifai olarak bilgi verildiğini ileri
süren Hamzaçebi, “Eren Günay’ın savcılık sorgusunda Kafes Eylem
Planının bulunduğu DVD’deki hususların kendisine sorulmasına engel bir hal
içermemektedir. Zira soruşturma savcısının şifahi olarak vakıf olduğu bir
konuyu sanığa sorarak cevaplamasını istemesinin sanki daha önceden bilinmeyen
bir konuda soru yöneltilmiş şekilde algılanması ve manipüle edilmesi amacıyla
sorulduğu algısı uyandırmaktadır” dedi.Sanık avukatları ise Hamzaçebi’nin
Adalet Bakanlığı’na gönderdiği
bu savunmanın ihsas-ı rey (tavrını
belli etme) anlamına geldiğini belirterek reddi hakim talebinde
bulundular.
Mahkeme bu talebi reddederken
tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.