TERÖR


Gölge CIA
STRATFOR’un Türkiye sorumlusu Reva Bhalla’ya ajan Robert Fragnito’nun 2007’de
gönderdiği “PKK Para Kaynakları ve Metotları” başlıklı rapordan birkaç kısa
alıntı var aşağıda.


Çoğunlukla
Türkiye üzerinden Batı’ya sevk edilen Afganistan kökenli eroinin parasal değeri
50 milyar dolara yakın. Bunun 25-30 milyar doları PKK’nın Avrupa’daki
teşkilatının kontrolünde olan Avrupa ülkelerindeki uyuşturucu kaçakçılarının
eline geçiyor. Bu trafikte Türkiye’de kalan 5 milyar dolar.


Emniyet
güçlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu bilgilere çok daha etraflı olarak
sahip olduğu muhakkak. Yıllardır süregelen PKK terörünü sonlandırmak için,
sorgusuz ilk akla gelen şey, para kaynaklarının kurutulması.


Amaçlar ve
Gelir Kaynakları


• PKK’ın yıllık bütçesi 86 Milyar dolar olarak tahmin ediliyor.


• PKK’nın amacı, uluslararası alanda Türkiye aleyhtarlığı ve baskı
yaratmak.


• PKK eroin üretimi ve kaçakçılığı ile terör hareketlerini finanse eder.


• Uyuşturucu madde kaçakçılığı kara para aklama işleri yaparlar. Çok iyi
çalışan bir afyon, eroin işleme tesisleri vardır, ürünlerin pazarlanması ve
kaçakçılığı da kendileri yapar.


• Bu gelirler, teröristlere silah ve cephane ve diğer araçları satın almak
için kullanılır.


• Narkotik kaçakçılığı PKK finansının büyük bölümüdür; bunun yanında gasp,
şantaj, soygun, silah kaçakçılığı ve kaçak işçi diğer gelir kaynaklarıdır.


• Paris banliyölerine kadar narkotik satış alanını genişleten PKK’nın,
Paris eroin pazarında payı yüzde 80’e yakındır.


• PKK’nın yasadışı işlere karışan Kürt aşiretlerle işbirliği İtalyan
Mafyasına benzer.


• PKK’nın Türkiye ve Kuzey Irak’ta eroin üreten tesisleri olduğu
bilinmektedir.


• PKK Avrupa’da, uyuşturucu yalnız sokakta pazarlamakla kalmaz, diğer Kürt
kaçakçılardan da haraç alır.


• PKK finansının bir kısmı dünyanın değişik yerlerinden gelen kişisel ve
kurumsal bağışlardır.


• Ayrıca yasal kazanç kaynaklarında da PKK’nın yatırımları vardır.


“Bu konuda bugüne kadar neler yapıldı veya yapılmadı
ki, terör bugünkü boyutlara erişti”, sorusunun yanıtı burada: PKK ne zaman,
nasıl ortadan kalkar.


LİNK : http://www.guncelmeydan.com/pano/pkk-ne-zaman-ve-nasil-ortadan-kalkar-t38829.html


PKK’yı kim yarattı, ne zaman, niçin? diye sorarsak
görürüz ki:


LİNK : http://www.guncelmeydan.com/pano/pkk-yi-kim-yaratti-ne-zaman-nicin-t32647.html


Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi
gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk
yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir.
Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi
olanaklı olmayan zararlar verebilir.
Gazi Mustafa Kemâl Atatürk


Erkan Güçiz

erkanguciz@gmail.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir