ÖZEL BÜRO
NOTU :
İslam inancına göre çeşitli kıyamet
alemetleri vardır ve bu kıyamet alametleri sırayla olacaktır. İşte yecüc
mecüc’te kıyamet alametlerinden biridir. Yecüc ile Mecüc denilen varlıklardan,
Kitab-ı Mukaddes’in Yaratılış, Hezekiel, vahiy kitaplarında ve Kur’an’da dahil
tüm kutsal kitaplarda söz edilmektedir. İslam Peygamberinin bazı hadislerinde
Yecüc ve Mecüc, kıyamet alametlerinden birisi olarak geçer. Bu kavmin çıkışı
Mehdi ‘nin çıkışından ve İsa Mesih’in sahte mesih Deccal’i öldürmesinden sonra
gerçekleşecektir. Yecüc ve Mecüc, Allah’ın kendilerine musallat edeceği bir tür
ile helak edileceklerdir.