Rüyalara müdahale mümkün mü ?
Nöroloji
Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, Rüya biliminin birçok uzman ve bilim adamının
araştırdığı halk arasında yıllardır merak edilen bir konu olduğunu belirterek,
“Geçmişten günümüze birçok filmde rüyalar konu olarak kullanılmış kimi zaman
seyirci korkutulmuş kimi zamanda gerçek yaşamla hayal dünyası arasında
bırakılmıştır.


Halk
içinde kimi rüyaların, gerçek hayatta olacaklar için işaretler taşıdığına
inananlar çoğunluktadır. Ancak gerçekçi olmak gerekirse rüyalar gelecekten
değil, geçmişten haber verirler. Rüyalara bakarak kehanetlerde bulunmak,
gelecek hakkında yorumlamalar yapmak modern bilimin kabul ettiği bir durum
değildir. Rüyaları ilaçlarla engellemek mümkündür ama rüya görülmesini sağlamak
kolay değildir” dedi.


Rüya
üzerinde ciltlerce kitaplar yazıldığını, anlatan Dr. Yavuz, şunları kaydetti;
“Rüya tabirliği geçmiş çağlarda çok önemli bir meziyetti ve Babil rahiplerinin
bu konuda çok ustalaştıklarını tarihçiler de bildirmektedir. Çoğu kez insanlar
rüyaların gerçekle bağlantısını merak etmiş, gördüklerini rüya kitaplarından
araştırmış fakat net olarak bir sonuca varılamamıştır.Kimi rüyalar şeytani
rüyalar olarak adlandırılmış kimi rüyalarda iyi günlerin habercisi olarak
yorumlanmıştır.Filmlere konu olan, hepimizi derinden etkileyen rüyalara
müdahale etmek mümkün mü? Bilinçaltımız uyku dünyamıza mı yansıyor?


RÜYALARDA
MEKÂN SINIRI OLABİLİR Mİ?


İnsanoğlu,
ömrünün üçte birini uykuda geçirmektedir. Uyku sırasında hemen her insan rüya
görür. Rüyalar genelde uykunun REM döneminde çok kısa bir zaman diliminde
görülür. Bu esnada göz kapaklarında titremeler olur. Eğer birinin uykuda iken
göz kapaklarının titrediğini görürseniz o esna da rüya gördüğünü
düşünebilirsiniz.


Rüya
görülen zaman süresi çok kısa ve bir dakikayı geçmemesine rağmen görülen
şeyleri, saatlerce anlatabilirsiniz. Hatta rüya içinde rüya bile görebilir ve
her şeyi açıkça hatırlayabilirsiniz. Dolayısı ile rüya’da zaman sıfırdır ve
zaman mefhumu süre tanımaz. Rüyada insan başlı başına başka bir boyuta geçer.
Burada zaman ve mekân sınırı yoktur. Kişi bir saniye ara ile İstanbul da ve
Newyork ta olabilir. Yaşamının herhangi bir kesitine gidebilir. Rüyaların
gerçek hayatla bağlantısı, hep merak edilen ve araştırılan bir durum olmuştur.”


RÜYALARA
MÜDAHALE ETMEK MÜMKÜN MÜ?


Halk
içinde kimi rüyaların, gerçek hayatta olacaklar için işaretler taşıdığına
inananlar çoğunlukta olduğunu kaydeden Dr. Yavuz, “ Ancak gerçekçi olmak
gerekirse rüyalar gelecekten değil, geçmişten haber verirler. Rüyalara bakarak
kehanetlerde bulunmak, gelecek hakkında yorumlamalar yapmak modern bilimin
kabul ettiği bir durum değildir. Rüyaları ilaçlarla engellemek mümkündür ama
rüya görülmesini sağlamak kolay değildir. Bir kişinin rüya ısmarlaması ya da
bir kişiye önceden tasarlanan görüntülere sahip belli bir takım rüyaların
gördürülmesi bugün ki nöroteknoloji ile imkânsızdır.


Dolayısıyla
kişinin rüyalarına müdahale etmek ve onu önceden tasarlanmış senaryoya uygun
rüya gördürmek mümkün değildir. Bugün ki, nörofarmakoloji ile insanlara kâbus
yaşatabilirsiniz ama istenilen bir rüyayı görmesini sağlayamazsınız. Fakat
‘’başlangıç’’ filminde olduğu gibi ekip halinde herkesin aynı rüyayı görmesi
suretiyle bilinçli hayatta ki gibi herhangi bir eylem ya da icraat yapılamaz.
Rüyaların ne içine ne de dışına girilemez, müdahale edilemez. İnsanlar
genellikle son günlerdeki önemsenen olaylarla alakalı rüyalar görür ama bunları
kontrol edemez. Ben şu rüyayı görmek istemiyorum da diyemez.” Diye konuştu.


RÜYA
-HALÜSİNASYON İLİŞKİSİ NEDİR?


“İnsanlar
bilinçli durumdayken rüya görmezler. Uyanıkken görülen gerçek dışı görüntüler
rüya değil, (sanrı)halüsinasyondur. Halüsinasyon olayı, limbik sistemin kişi
uyanıkken bilince getirdiği gerçek dışı görüntülerdir. Bu durumda kişi de bir
psikoz tablosu vardır. Limbik sistemle beraber derin beyin merkezlerinde
patolojik bir işleyiş söz konusudur” diyen Dr. Mehmet Yavuz daha sonra şunları
kaydetti; “Halüsinasyonlar, bazen kişinin ya da çevresinin hayatını da tehdit
edebilir. Bu yüzden acil olarak tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Hülasa,
rüyalar bilinçaltını ele geçirip insanı yönlendiremez. Elbette rüyaların
etkisinde kalırız ama rüyaların bilinçlilik durumuna baskın olması veya
bilinçaltını esir alması mümkün olan bir durum değildir. Bazı araştırmacılar da
rüyaların, uyku esnasında görülen halisünasyonlar olduğunu, bu
halüsinasyonların bilgi organizasyonu, gereksiz bilgileri unutma, RNA sentezi,
uzun süreli hafızanın yerleşmesi, günlük psikolojik sorunların halledilmesi
açısından çok önemli olduğunu iddia etmektedirler.


HİPNOZ
RÜYADAN FARKLI MIDIR?


Kişinin
rüyasına girerek, bilinçaltında ki gizli bilgileri çalmak ya da bir takım başka
bilgileri enjekte etmek hayalden öteye gidemez. Ancak bu durum hipnozla mümkün
olabilir. Hipnoza alınan kişi ya da kişilere istenilen her görüntü ya da olay
yaşatılabilir. Bir nevi psikoanalitik yöntemle bilinçaltına inilerek psişik
şartlama yapılabilir. Böylece özetle ‘’beyin yıkaması’’ dediğimiz olay
gerçekleştirilebilir. Üst üste hipnoz seansları ile kişi bir olaya ya da bir
ideolojiye inandırılabilir. Ancak burada önemli olan bir nokta da hipnoz olan
kişinin, yapan kişiye bilincini açmasıdır. Hipnoz olmak istemeyen bir kişiye
hipnoz yapmak neredeyse imkânsızdır. Hipnoz olsa bile kişiliğine ters gelen bir
durumda hemen uyanabilir.


RÜYALAR
BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILABİLİR Mİ?


Rüyalarla
ilgili bilimsel birçok çalışma halen devam etmektedir. Mesela Japonya da rüya
esnasında retinaya gelen sinyaller özel bir programlama diliyle dijital ortama
aktarılmaya çalışılarak beyin-rüya ilişkisi çözülmeye çalışılmaktadır. Belki de
ilerde uyku esnasında dijital ortama kaydedilmiş kendi rüyalarımızı
bilgisayardan izlememiz mümkün olabilecektir. Bu durumda bir arkadaşımıza dünkü
rüyamı maille gönderiyorum, bir yorumla bakalım diyebileceğiz.


Ayrıca
Cape Town Üniversitesindeki araştırmacılar, fonksiyonel MRI ve PET (Pozitron
emisyon tomografi) teknikleri ile rüya fizyolojisi üzerinde çalışmaktadırlar.
Burada elde edilen verilere göre rüya esnasında, derin beyin yapıları ve limbik
sistem aktif bir şekilde çalışırken, mantıklı ve sağlıklı davranış tarzlarımızı
şekillendiren ön korteks bölgesi pasif bir bekleyiş sürecini yaşamaktadır.
Rüyalarda birçok mantıksız olayın cereyan etmesi de ön korteks bölge
denetlemesinin devreye girmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Birçok
Antidepresan ilacın rüyaları inhibe ettiğine yani rüya görmeyi engellediğine ya
da rüyaları asgariye indirdiğine inanmaktayız. Dışardan alınan biyolojik
ajanlarla rüyaların engellenmesi aynı zamanda beyinin bir rüya nöro kimyası
olduğunu göstermektedir.


RÜYA
ESNASINDA RUH BEDEN AYRILIYOR MU?


Rüya
esnasında ruh bedenden ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Nasıl bir beyin enerjisi
vuku buluyor? Sorularını hala tartışmaktayız. Olayın mistik ve bilimsel
boyutları vardır. Kanaatimce, rüya ile zihinsel fonksiyonlara çekidüzen de
verilmektedir. Aşırı zihinsel ve bedensel enerji, rüya yolu ile deşarj
edilmektedir. Nitekim kimi insanlar rüya esnasında cinsel içerikli rüyalar da
görebilmektedir.


RÜYALAR
HAFIZAMIZDA Kİ BİLGİ KALINTILARI OLABİLİR Mİ?


Uyku
esnasında beynimizin hafıza ve kayıt bölgesinin düzenlenmesi gerçekleştirilir.
Yeni öğrenilen şeylerin organize edilmesi ve kayıtlamasının yapılması mümkün
olur. Bu nedenle hafızanın düzenlenip kayıtlanması ve organizasyonu için uyku
çok önemlidir. Yeni bilgilerin depolanması için, eski ve önemli olmayan
kayıtların silinmesi gerekir. İşte uyku esnasında önceden depolanmış bilgiler silinirken
bunların bir kısmı da rüya şeklinde iç dünyamıza yansır. Diğer taraftan
rüyaların bir tasavvuf boyutu da söz konusudur. Halk arasında sevilen erdemli
veli kişilerin, gördükleri rüyaların, yaratıcıdan mesaj niteliğinde olduğu ve
gelecekten haber verdiğine inanılmaktadır.


Freud’a
göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı olgular ortaya çıkabilmek için yol
aramaktadır.