<www.habervakti.com/mehmet-sebbah-yigit> Mehmet Sebbah Yiğit : İlluminati dini Rothschild-Rockfeller aileleri zerzeven kalesi gerçekliği
ZERZEVAN KALESİ VE GİZLİ MİTHRAS TAPINAĞI:
Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında, Çınar ilçesine bağlı Demirölçek mahallesi sınırları içinde yer alan tarihî yapı ve askerî yerleşim alanı.
Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılmıştır. Diyarbakır’daki en önemli Doğu Roma eserlerinden kabul edilen kale,2020’de Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmiştir.
Kazılarda ortaya çıkarılan gözetleme-savunma kulesi, surlar, Mithraeum, *yeraltı sığınağı* , kilise, askeri-sivil konutlar, yeraltı ibadethanesi, sunaklar, kaya mezarları, su kanalları gibi yapılar ulusal ve uluslararası alanda ilgi uyanıdrmış ve turistlerin ziyaret ettiği bir ören yeri haline gelmiştir.
Buraya kadar hiç bir sıkıntı yok aslında . Coğrafyamız da bulunan ve değer katan bir tarihi miras. Ancak ilk bakışta böyle gözükse de dünyayı yönetme gayreti içinde olan,bu gayretlerinin başarıya ulaşması adına; insanlık için kara leke konumundaki bir çok olayın sorumlusu Rothschild ve Rockefeller’ın iştahını kabartıyor “Zerzevan Kalesi.”
Aman ha dikkat tarihe olan sevdalarından değil bu gezilerin amacı.!
Diyarbakır havaalanı kimsenin dikkat etmediği önemli durumlara şahitlik ediyor. Neden mi?
Çünkü.! İnsanlık için önemsiz , şeytan ve ordusu için önemli kişileri ağırlıyor.
Özel uçakların biri inip biri kalkıyor. Rothschild ve Rockefeller ailelerinin 3. kuşak temsilcileri, BM yetkilileri ve büyükelçilerin de yer aldığı pek çok isim, Zerzevan Kalesi’nin altındaki gizli Mithras Tapınağı’nı görmek için kente geliyor.
ÖZEL BİR DİPNOT
Rockefeller ailesiyle özdeşleşen “İlluminati” zihin kontrolü ve bilinmeyen ya da gizli olan sistemleri uygulayarak, hükûmetleri ve kuruluşları ele geçirerek yeni dünya düzeni kurmayı planladığı iddia edilen örgüt olup yine bir görüşe göre de illuminatinin bilinenin aksine, karanlık ve bilinmeyen organizasyonların yöneticisi olduğu düşünülmektedir.
NEDEN GELİYORLAR?
İlluminati gibi sapkın tarikatların, Tapınak Şövalyeleri gibi yapıların atası kabul edilen Mithras’ın gizemi, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. *Kimilerine göre İlluminati gibi gizli örgütler burada doğdu.*
3 BİN YILLIK TARİH
Zerzevan Kalesi Tapınak Şövalyeleri, Illuminati’ye kadar gizli oluşumların doğduğu tapınağa ev sahipliği yapıyor.
Mithras, Roma’nın gizem diniydi.Bu dine ait tapınakların en batıda olanı Londra’da bulundu. Diyarbakır’daki tapınak ise en doğuda olanı. Ancak Diyarbakır’daki tapınak, Mithras’ın gizeminin çözülmesini sağlayacak gibi. Zira burası en iyi korunmuş Mithras tapınağı.
SOYLULARIN DİNÎ:
Mithras dini Roma’nın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler, tüccarlar ve aristokratlar arasında oldukça yaygındır. Dinsel törenleri gizlidir ve dışarıya tamamen kapalıdır. *Mithras dinine katılacak kişi on iki eziyeti çekmek zorundadır.”* Bu çerçevede sapkın Yahudilerin ve işbirlikçilerinin kutsal kitapları olan “KABALA” incelenebilir.
KABBALAH YA DA KABALA:
Yahudi mistisizminde ezoterik bir disiplin, düşünce okulu veya kurallar bütünüdür.
Yahudilik içindeki mistik dinî yorumların temelini oluşturur. Yahudi Kabalalar, değişmeyen, sonsuz ve ebedi Tanrı’ları Yehova’nın gizemi Ein Sof’u (anlamı “Sonsuz”) ve ölümlü, sonu olan Evren’in arasındaki ilişkiyi felsefî bir şekilde araştıran bir dizi ezoterik Yahudi öğretileridir.
Kabala öğretisi ile büyüyen tüm Yahudiler;
HZ İsa’nın yeryüzüne hala inmeyişinde kendilerini suçlarlar. Arz-ı Mev’ud denilen idealin gerçekleşmemiş olması, Fırat ve Dicle arasındaki toprakların gerçek sahiplerine ait olmamış olması kendi becerisizlikleri gibi algılanır.Bundan dolayı sürekli acı çekerler ve kendi bedenlerine çile cektirerek af dilerler. Ve daha çok savaş için kolları sıvarlar.
Arz-ı Mev’ud sözlük anlamı itibariyle vaad edilmiş yer demektir.
TEVRAT’TAKİ İLGİLİ AYETLER:
“Ve şimdi gözlerini kaldır ve bulunduğun yerden şimale ve cenuba bak ve şarka ve garba bak. Çünkü görmekte olduğun bütün memleketi sana ve ebediyen senin zürriyetine vereceğim’ (Tekvin, 13-14)
Bu topraklara dönme hayaliyle yaşayan yahudiler, Arz-ı Mev’ud hayallerinin gerçekleşmesinin Mesih ile olacağına inandıkları için de Mesih’in gelmesini hızlandıracaklarına inandıkları faaliyetlere hız vermişlerdir.
Ortadoğu’da yaşananları anlamak için yeterli sanırım.!!
MİTHRAS DİNİNİN MODERN ÇAĞDAKİ KARŞILIĞI “BAVYERALI İLLUİMİNATİ”
Batıl inanca, ön yargıya, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma Çağı döneminde 1 Mayıs 1776’da kurulmuş bir topluluk olup modern illuminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükûmetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni’ni sağlamak amacıyla hareket eder. Monarşileri yıkmayı, dinî inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planlarlar. Kuruldukları tarihten hemen sonra ortaya çıkan Fransız Devrimi herhalde çokta tesadüf değildir.
Yeni dünya düzeni dedikleri yapının hiç bir yerinde insan yok. Çünkü tüm insanlık mevcut aristokratik yapıya hizmet için vardır. Mevcut yapı dinler üstüdür,tanrının seçkin çocuklarıdır. Onların zihnimdeki yaratıcı ile bizim zihnimizdeki yaratıcı kavramları farklıdır. İnsanlık onların izin verdiği ölçüde bir şeyler yapabilir. Onlar her şeyi en iyi biliyor. Savaşlardan ,salgınlara onlar bilir, yapar,uygular… Çünkü; onlar tanrının korunan çocukları olduklarını sapkınlık olarak değil gerçeklik olarak kabul ederler. *Her ülkede bunların bir elleri- kolları mutlaka vardır.! Ben demiyorum onlar diyor…
Bir çok araştırmacıya göre; çoğu ABD Başkanı, bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Ayrıca birçok tanınmış çocuk çizgi filmlerinde bilinçaltı mesajlarıyla beyin yıkama gerçekleştirildiği iddia edilmektedir.
Myron Fagan’a göre;Waterloo Muharebesi, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikastı bu örgütün işidir.
KOMPLO DEĞİL GERÇEKLİK
Stanley Kubrick’in Eyes Wide Shut adlı filmi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı İlluminati deşifresi olarak kabul edilir. Filmde sadece örgütün ritüellerine ve semiyolojisine hâkim insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bilinmektedir.
Popüler müzikte ise Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Jay Z ve Kanye West gibi şarkıcılar kliplerinde İlluminati sembollerini kullanmıştır. En sık kullanılan semboller piramit, tek göz, üçgen ve güneştir.
Düşünebilmek ve farkındalığın farkını yaşayarak oyunlara gelmemek şiyarımız olsun.
Özgürlük,sevgi ve barış kokan yarınlara doğru hayırlı bayramlar dilerim.