FATİH
SULTAN MEHMET’İ DERGAHINA KABUL ETMEYEN ŞEYH
Düşünün
İstanbul’u Fethediyor, o bir cihan padişahı ama İstanbul’da bulunan aynı
zamanda hocası da olan çok sevdiği Ebul Vefa Hazretlerinin tekkesine giremiyor.
İki defa kapısına gelmesine rağmen içerden izin verilmediği için tekkeye
giremiyor. Peki, neden Sultan Fatih’i kabul etmedi Ebul Vefa ve neden Fatih
Sultan Mehmet Han hazretleri daha fazla ısrar etmedi. İşte cevapları:


EBUL VEFA KİMDİR?


İsmi
Mustafa bin Ahmed’tir. Lakabı. “Muslihuddin“dir. Şeyh Ebü’l-Vefâ diye meşhur
oldu. Konya‘da doğdu. Doğum tarihî kesin olarak belli değildir. İyi bir tahsil
gördü. Tahsilini tamamladıktan sonra, Edirne’de Dabbâğlar Camiinin imamı Şeyh
Muslihuddin Efendiye talebe oldu. Ondan maddî ve manevî ilimleri tahsil etti.
Bir ara hacca gitti. Hac dönüşünde Hıristiyan korsanlar tarafından esir edilip
Rodos adasına götürüldü. Zamanın gözü pek kahramanlarından Karaman oğlu İbrahim
beyin fidyesini ödemesiyle hürriyetine kavuştu. İstanbul’a yerleşti. Şimdi
orada adıyla anılan “Vefa” semtinde irşâd ile meşgul oldu. Devlet ricali ve
dünyaya düşkün olanlara iltifat etmezdi. Zamanın birçok meşhur kimseleri
kapısına gelir saatlerce bekler yine kabui etmezdi.


FATİH’İ TEKKEYE KABUL ETMEDİ ÇÜNKÜ


Fatih
Sultan Mehmed Han hazretleri kapısına geldi. Onunla görüşmek istedi. Uzun süre
bekledi. Şeyh hazretleri o yüce Hakanı kabul etmedi. Sultan çok üzüldü. Fatihi
kabul etmediği için kendisi de üzülmüş ve hatta iki damla gözyaşı bile
dökmüştü. Yanında bulunanlar: “Efendim! Neden Sultanı kabul etmediniz. Hem siz
üzüldünüz ve hem de o üzüldü?” dediklerinde: Şeyh hazretleri: “Doğru
söylersiniz. Ama inanıyorum kî, benim ona olan muhabbetim ve onun bana olan
sevgisi ve ihtiyacı bize asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır.
Dostluğumuz ve sohbetimiz birçok vatandaşın İşinin yarım kalmasını veya
yapılmamasına sebep olabilir. O sohbetimize katılırsa korkarım sonunda
padişahlığı bırakmak isteyecek.
Hünkârımız Efendimizin gönlü çok hassas ve coşkundur. 
Korkarım ki padişahlık vazifelerini unutup tacı tahtı bırakacak ve dervişliğe
kalkışacak. Hâlbuki o milletin işlerini üzerine almıştır. Biz de dünya düzenini
korumaya memuruz.”


Fatih’in CENAZAE NAMAZINI KILDIRDI


Sultan
Fatih vefat edince, vasiyeti üzerine cenaze namazını bizzat Şeyh Ebul Vefa
Hazretleri kıldırmıştır. Fatih’ten sonra tahta geçen oğlu Sultan İkinci i
Bayezid-i Veli hazretleri, kızını evlendirirken nikahını şeyhlerinin kıymasını
istedi ve onun için ona kırk bin akçe gönderdi. Şeyh hazretleri, paraları kabul
etmedi ve: “Muhyiddin Konyevî vardır. Fakirdir, bu paraları ona verin, o bereket
bir zâttır. Onu getiriniz bu işi o yapsın.” dedi.  Böylece şeyh hazretleri
bir başkasını kendisine tercih etti. Şeyh hazretleri. Astronomi ve Astroloji
ilimlerine vakıftı. Birçok kitap yazdı. Birçok talebe yetiştirdi.


BEYAZIT’DA GÖRMEK İSTİYOR


Rivayetlere
göre Sultan Beyazıt Han’da bası Fatih gibi Ebul Vefa Hazretlerini görmek
istemiş ama yine kabul edilmemişti. Bunun üzerine 2.Beyazıt ısrar ederek
dergaha girer. Şeyhe haber verdiklerinde ise “..Mümkün değil dünyada iken beni
göremez diyerek,  kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Padişah
2.Beyazıt geldiğinde yüzünü açıp görmek ister ama bu seferde şeyh yüzünü eli
ile kapatmıştırn. Cenaze namazını Padişah 2.Sultan Beyazıt kıldırmıştırn.
 (M. 1490). Türbesi ve camisi İstanbul’un en meşhur semtlerinden Vefa
semtindedir.