Dünyanın
hiç bir memleketinde Atatürk, Pakistan’da olduğu kadar sevgi ve hürmetle
anılmaz. Netekim bu husus, Pakistan’a giden birçok Türk tarafından bizzat
müşahade edilmiştir. Atatürk’ün resimleri, Türkiye’de olduğu gibi, Pakistan’da
da binlerce dükkân ve evi süsler. Atatürk’e karşı Pakistanlılar’ın kalbinde
derin hayranlık mevcuttur. Atatürk’e kendi kahramanları nazarıyla bakarlar ve
başarıları ile gurur duyarlar. Pakistan’da yüzlerce insan, Mustafa Kemal adını
taşır. Bundan başka aynı ismi taşıyan sokaklar, kütüphaneler, parklar ve
çeşitli dükkânlar vardır. Ayrıca her yıl Pakistan’da bir Atatürk hokey tumuvası
tertiplenir. İkinci Dünya Harbi’nden önce Delhi’de Muhammed Mirza tarafından
“Atatürk” adlı Urduca bir gazete çıkarılmaktaydı. Atatürk hakkında Pakistan’da
pek çok kitap yazılmıştır, halen de yazılmaktadır.
Yedinci
ve sekizinci baskıları yapıldığı halde, hâlâ okuyucuların rağbetini kaybetmemiş
bazı kitaplar, aynı zevkle okunmaya devam edilmektedir. Atatürk, henüz hayatta
iken, o zamanlar Hind Teşriî Meclisi azalarından ve Pakistan’ın şimdiki Moskova
Büyükelçisinin babası olan Azhar Ali, Atatürk ve Türkiye hakkında yazdığı bir
kitapta Atatürk’ün inkılaplarını müdafaa etmiştir. Bu kitabının 30 sayfalık bir
bölümünde, kuvvetli kalemi ile Azhar Ali, İslâmî nokta-i nazarla bakıldığı
zaman dahi, Atatürk’ün Osmanlı saltanatı ve hilafetini kaldırmakta, fes ve
çarşafı menetmekte, Latin alfabesini kabul etmekte, hafta tatilini cumadan
pazara değiştirmekte, dini, devlet işlerinden ayırmakta ve halka modern bir
yaşayış tarzını getirmekte tamamen haklı olduğunu ifade etmiştir.

ATATÜRK VE PAKİSTAN, ŞERİFÜ’L-HASAN / PAKİSTAN
BASIN ATEŞESİ, HAYAT TARİH MECMUASI, 1 NİSAN 1966, SAYI 3, S. 5