Mithat IŞIK :
Görünmez Ordular


12 Mayıs 2020


Düşük yoğunluklu çalışmalara tarih boyunca dünyanın
her yerinde rastlanmıştır. Bunlar dünyayı şekillendirmek açısından hayati öneme
haizdir.


Son iki yüz yıl düşük yoğunluklu çatışma siyasi
örgütlenme propaganda faktörlerinin önemi artmıştır.


Modern gerillalar son derece ideolojik yapıda olup
anlatım savaşını kazanmaya odaklanmışken onların öncüleri büyük ölçüde apolitik
kabile üyeleriydi.


Bunun sonucunda modern hükümetlerin kamuoyunda
meşrutiyet sağlamak ve halk nezdindeki imajına şekil vermek için modern öncesi
dönemdeki seleflerine göre daha çok harcaması gerekmektedir.


Bağlantı gelişmenin sonucu olarak gerillalar ile
teröristler 1945 ten itibaren giderek daha başarılı olmuşlardır.


Bunun nedeni büyük ölçüde savaş içinde nispeten yeni
bir faktör olarak kamuoyuna hitap etme becerilerinin artmasıdır. Bununla
birlikte çoğu direniş hareketi başarısız olmuştur.


Direniş harekelerinin başarısında dış yardım önemli
faktörlerden biri haline gelmiştir. Dış yardımlar silah temini ve üsler teşkil
edecek yerler sağlama şeklinde olduğu gibi en etkili yollardan. Gerillalarla
birlikte hareket eden onlara ateş desteği sağlayan silah eğitimi veren
konvansiyonel güçlerin teminidir.


Dış desteğin bulunmaması hareketin çökmesi anlamına
gelmese de varlığı gerilla ve terör örgütü için büyük bir avantaj
sağlamaktadır.


Halkın desteğini kazanmak başarmanın hayati bir
kısmını oluşturmaktadır.


Halka zarar vermek yakıp yıkma taktiklerini gerilla
mücadelesinin kaybedilmesinin yolunu açmaktadır. Kontrgerilla mücadelesi
genellikle halk merkezli kalbe ve akla hitap eden hamlelerle başarı kazanmak
için kontrgerilla mücadelesini çok iyi özümsemek zorundadırlar. Aksi takdirde
gerek meskûn mahallerde gerekse kırsalda barınma olanaklarından mahrum
kalacaklardır. Gelişen teknolojide olanaklar gerillalar için bir dezavantajdır.


Gerillalar mücadelelerini yarı açık olarak
konvansiyonel bir güçle verdikleri takdirde başarılı olma şansları daha
fazladır.


Beş Bin Yılda Görünmez Ordulardan Çıkarılan Dersler


 • Gerilla savaşı her yerde olmuş ve tarih boyunca önem kazanmıştır.
 • Gerilla savaşı zayıfın evrensel savaşıdır.
 • Gerilla savaşı hem küçümsenmiş hem abartılmıştır.
 • Direnişler 1945 ten beri daha başarılı olmakla birlikte yine de
  çoğunlukla kaybedilmiştir.
 • Gerilla savaşındaki en önemli gelişme kamuoyunun ilgisinin artmasıdır.
 • Konvansiyonel taktikler konvansiyonel olmayan bir tehdide karşı işe
  yaramaz.
 • Kitlesel terör kullanarak yabancı ülkelerde başarılı olan
  kontrgerillacıların sayısı çok azdır.
 • Halk merkezli kontrgerilla yaklaşımı genellikle başarılı olmakla
  birlikte yaygın kanının aksine o kadarda insanidir.
 • Meşrutiyet oluşturmak gerillanın veya kontrgerillanın başarılı olması
  bakımından önemlidir. Ancak çağımızda yabancı bir grup veya hükümetin bunu
  başarması zordur.
 • Çoğu direniş uzun ömürlüdür. Çabuk zafer kazanmaya yönelik girişimler
  ters teper.
 • Gerillalar en çok konvansiyonel ordularla beraber oldukları zaman
  etkili olurlar.
 • Gerilla savaşında teknoloji konvansiyonel savaştaki kadar önemli
  değildir. Ancak zamanla bu durum değişebilir.