ÖZEL ASKERİ & İSTİHBARAT ŞİRKETLERİ – BLACKWATER, Leidos, Booz Allen Hamilton, CSRA, SAIC, CACI

Kirli işler ve özel
askeri/istihbarat şirketleri

Prof. Dr. Sait Yılmaz yazdı…

​Devletlerin
kirli işlerini yapan özel askeri şirketler ile ilgili yaklaşık on yıldır bir
şey yazmıyorduk. Bu sürede özel askeri ya da güvenlik şirketlerinin sayısında
önemli bir artış oldu. Hata bazı devletlerde bunlara verilen paralar ülkenin
silahlı kuvvetlerine ayrılan bütçeyi geçti. ÖAŞ’lerin ortaya çıkışı yeni
değildir. 1950 ve 1960’larda İngiliz askeri şirketleri Ortadoğu ve Afrika’da
faaliyet gösterdiler. 1995’de Bosna-Hersek’teki iç savaş esnasında iyice
görünür hale geldiler. 2003 yılındaki Irak Savaşı, ilk “özelleşmiş savaş” adını
aldı. ÖAŞ.ler askerlerin gidemediği yerlere girdiler, 51 Amerikan kışlasını
onlar korudular, gerilla savaşına katıldılar, Ebu Garip hapishanesindeki işkenceler
de onların marifeti idi. Daha çok ABD, İngiltere ve Afrika’da üslenen özel
askeri şirketler, yaptıkları sözleşmeler karşılığı askeri danışmanlık ve
eğitim, istihbarat, operasyon desteği, lojistik destek, polisiye görevler,
uyuşturucu ile mücadele, istihbarat ve benzeri hizmetler sağlamaktadır.

ABD ve Özel
Askeri/İstihbarat Şirketleri

Bugün
de Washington için ÖAŞ.lerden daha iyi bir seçenek yoktur. ABD’nin örtülü ve
kirli savaşları arttıkça onlara olan ihtiyaç artmakta ve Pentagon sürekli
olarak gelişmelerini teşvik etmektedir. Son on yılda Pentagon, ÖAŞ.lerle
3.000’de fazla sözleşme yaptı. ABD hava ve deniz kuvvetlerinin toplamından %90
daha fazla drone (insansız hava aracı) kullanmaktadırlar. Ocak 2015’de Orta
Doğu’dan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı için çalışan 43 binden fazla özel
askeri şirket mensubunun sadece 17 bin kadarı Amerikalı diğerleri İngiliz ya da
Avustralyalı idi. Bu şirketler sadece askerler için değil özellikle Amerikan
istihbarat teşkilatları için caziptir. IŞİD’in elindeki 1.500 kadar silah
taşıyan araç gayri resmi olarak ABD tarafından gönderildi. Bu şirketlerin özel
görevlerinden bir tanesi de terörist gruplara kitlesel imha (kimyasal) silah
sağlamaktır. Suriye, Irak ve Afganistan’da bu şirketler halen oldukça aktiftir.

ABD’nin
bu şirketleri tercih etmesinin nedeni yapılan kirli işlerin sorumluluğunu
üstlenmemektir ama 2008 yılında 17 ülke tarafından imzalanan Montreux
Dokümanı’na göre bir özel askeri şirkete ev sahipliği yapan ülke onun
eylemlerinden de tam sorumluluğa sahiptir. Özel güvenlik şirketleri pazarının
merkezinde ve rakipsiz olan bu şirketlerin etrafında çok farklı askeri
hizmetler veren diğer büyük şirketler, sonra teknoloji şirketleri ve nihayet
dış halka da ise kirli işler yapan küçük şirketler var. Amerikan istihbaratının
küresel savaşları için Leidos, Booz Allen Hamilton, CSRA, SAIC ve CACI
International gibi şirketlere çok bağımlı olması önemli bir hassasiyet olarak
görülüyor. Casusluk ABD’de son on yılda en hızlı gelişen özel endüstri
alanlarından biri oldu. ABD hükümeti, özellikle Savunma Bakanlığı gittikçe özel
şirketlere bağımlı hale gelmektedir. İstihbarat bütçesinin %70’i (yılda 56
milyar dolar) özel şirketlere gitmektedir. Öte yandan Amerikan istihbaratının
en terübeli çalışanları gittikçe özel şirketlere kaymaktadır. Halen ABD içinde
1271 kamu, 1931 özel şirket; terörle mücadele, ülke güvenliği ve istihbarat
konularında 10 bin ayrı yerde çalışıyor.

Orta Doğu’da
Özel Askeri Şirketler

Kendi
kişisel geleceğinin derdine düşen Trump ve yönetimi 2017 yılında küresel, özel
bir casus şebekesi geliştirmeyi kararlaştırdı. Amaç, Trump’ı derin devlet
içinde hedef alan kişileri tespit etmekti. Trump başkan seçilirken Amerikan
istihbaratı yanında değildi ve derin devlet içinde hala karşı taraftalar.
Pompeo, CIA bürokrasisine güvenmiyordu ve kendine doğrudan bağlı bir yapı
oluşturmaya karar verdi. Yeni istihbarat yapısını geliştirme işinde
Blackwater’in kurucusu Eric Price, İran-Kontra olayının faili Oliver North ve
CIA’dan emekli arkadaşı John R. Maguire öne çıktı. Bu yapı içinde çeşitli
ülkelerde resmi bir örtüsü olmayan Amerikan askeri casusları görevlendiriliyor.
İran ve Kuzey Kore ile ilgili Amerikan istihbaratının Trump politikalarının
dışına çıkmaması kontrol edilmek isteniyor. Yeni adı Academi olan Blackwater,
geçen Kasım’da Suudi Arabistan’da prenslerin (11 prens, dört bakan, 30 kadar
eski bakan ve iş adamı) bir otele kapatılarak işkence ile sorgulanmasında görev
aldı. Kral Salman işkence ile konuşturmaları için şirkete 194 milyar dolar
ödedi. Sorgulamalar sözde yolsuzlukları araştırmak için yapılıyordu ama aslında
Salman muhaliflerini temizledi, Trump ise seçim kampanyasında kendisini
desteklemeyenlerden intikam aldı.Rusların ÖAŞ tarihi ise 1990’larda Bosna-Hersek’e Sırpların yanında savaşmak
için giden Rus gönüllüler ile başladı. Kremlin’in gönüllüleri halen Karabağ,
Gürcistan, Kırım, Ukrayna (Donbass) ve Suriye sahnesinde aktifler. Önce 2008’de
çıkarılan bir yasa ile Transneft, Lukoil ve Gazprom gibi şirketlerin kendi
güvenliklerini sağlamak için silahlı eleman kullanma izni verildi. 2013’de
ÖAŞ.lerin askeri hizmetler vermesini öngören yasa çıktı. 2016’da ise başka bir
yasa ile bu şirketlere ülke dışında Rus çıkarlarını sağlama görevi verildi. Bu
tür teşkiller gönüllü (paralı) askerler ve illegal silahlı örgütler olmak üzere
ikiye ayrılabilir. Rus ÖAŞ.lerinin önde gelenleri arasında Wagner Grup, RSB,
Anti-Terror, MAP, MS Group, Centre R, ENOT ve Cossacks sayılabilir. Hemen hepsi
Ukrayna ve Suriye’de görevlidirler. Wagner Grup, özel kuvvetler ile birlikte
Kırım ve Donbass için gönüllü topladı. Ardından Suriye’de savaşa katıldı ve
Beşar Esat ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Mart 2016’da Palmira’daki savaşta
kayıplar verdi. ABD, 20 Haziran 2017’de Wagner Grup yöneticilerine yaptırımlar
uygulama kararı aldı.

Sonuç
yerine..


ÖAŞ.ler
ile ilgili en büyük problem bazılarının sistemi istismar etmesidir. Sözleşme
şartlarını ne kadar yerine getirdikleri de tartışmalıdır. Bu tür şirketlerin
kullanılması için sağlam bir hukuki çerçeve yanında siyasi istismara açık
olmayan sıkı bir denetim gereklidir. On yıl önce de yazdığımız gibi Türkiye’nin
uzun zamandır bu tür şirketlere ihtiyacı var. ÖAŞ’lar ülke dışında terör
örgütünü bulup, avlayabilir; böylece, Silahlı Kuvvetler terör ile mücadeleyi
zaman içinde Özel Kuvvetler ve ÖAŞ’lara indirgeyerek, daha önemli
konvansiyonel görevlere odaklanabilir. Öte yandan melez savaşta, Irak ve
Suriye’nin kuzeyindeki çıkarlarımızı da sağlamak üzere güvenlik ortamını
şekillendirme faaliyetlerinde operasyonel görevler alabilirler. İstihbarat
ihtiyaçlarımız için de özel şirketlerden yararlanabilecek geniş bir fonksiyon
sahası vardır. Son yıllarda Türk basınına yansıyan SADAT gibi kuruluşlar ise
hukuki çerçevesi sorunlu, amatör yapılanmalardır.