SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

TARİH : Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Veremle Mücadele Üzerine Bir İnceleme

TARİH : Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Veremle Mücadele Üzerine Bir İnceleme
Bu haber 18 Ekim 2021 - 16:35 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Veremle Mücadele Üzerine Bir İnceleme
Yıl 2020 <dergipark.org.tr/tr/pub/jhf/archive?y=2020#y2020> , Cilt 6, Sayı 4, 1219 – 1234, 28.12.2020
Özer ÖZOCAK <dergipark.org.tr/tr/pub/@ozerozocak>
doi.org/10.21551/jhf.823041
Öz
Verem ya da diğer bir değişle Tüberküloz, salgınlar tarihinin en ciddi hastalıklarındandır. Bu hastalık, tarihi süreç içerisinde çok sayıda insanın hayatını acılar içinde kaybetmesine yol açtı. İnsanların temel besin kaynaklarına daha rahat ulaşır olmaları ve barınma koşullarındaki iyileşmeler gibi olumlu gelişmelerle birlikte ölümcül etkisi yok denecek derecede azaldı. Temizlik malzemelerinin kişiselleştirilmesi ve bünyeye zarar verecek şeylerden uzak durulması da hastalıktan sakınmak adına en yararlı tutumlar olarak görülmektedir. Veremin ölümcül hastalıklar listesinde arka sıralara gitmesinde, tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin de çok büyük rolü vardır. Hastalığın erken tanısına imkân sunan yeni aletler, tedavi sürecinde de hızlaştırıcı etkiyi sahip oldular. Modern tıbbın tavsiyeleri bağlamında bugünden bakıldığında, bireylerin bilinçlendirilmesi faaliyetleri de hastalığın etkisinin azaltılmasında başta gelen unsurlardandır. Bu kapsamda, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ve Cumhuriyet döneminde çok sayıda yayın yapıldı. Bunlar arasında Peyam Gazetesi’nde “Vereme Karşı Nasihatler” başlığıyla yer alan nasihatnâme içeriği ve tavsiyeleri ile oldukça dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Osmanl%C4%B1+Devleti%22> , Cumhuriyet <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Cumhuriyet%22> , Verem <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Verem%22> , Salgın <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Salg%C4%B1n%22> , Virüs <dergipark.org.tr/tr/search?q=%22Vir%C3%BCs%22>
Kaynakça
* Ayar, Mesut- Tarık Özçelik, “19. Asır Ortalarında Kadar Osmanlı’da Veba Salgın Tarihçesi”, Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele, Editörler: İbrahim Başoğlu vd, Çamlıca, İstanbul 2015, s.51-52. * Barış, İzzettin, “Çağlar Boyu Tüberküloz” 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuarı Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun, s.1-7. * Defo, Daniel, Veba Yılı Günlüğü, Çeviren: İris Kantemir, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2020. * Tuğluoğlu, Fatih, “Cumhuriyet’in İlk Döneminde Verem Mücadelesi ve Propaganda Faaliyetleri”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, S. 13-14, 2008, s.1-26. * Hot, İnci, “Tanzimat Sonrası Osmanlı”da Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele”, Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele, Editörler: İbrahim Başoğlu vd, Çamlıca, İstanbul 2015, s. 125. * Keskinbora, Kadircan, “Savaştaki Düşmanlardan Bir Diğeri: Tüberküloz”, Lokman Hekim Dergisi, S.6, İstanbul 2016, s.174-184. * Nikiforuk, Andrew, Mahşerin Dördüncü Atlısı, Çeviren: Selahattin Erkanlı İletişim, İstanbul 2008. * Özdemir, Hikmet, Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2005. * Philby, H. STJ., Arabian Jubilee, Robert Hale Limited, London 1952. * Söylemezoğlu, Süleyman Şefik, Hicaz Seyahatnamesi, Hazırlayanlar: Ahmet Çaycı-Bayram Ürekli, İz Yayıncılık, İstanbul 2012. * Veremi Ortalığa Yaymaktan Sakınmalı”, Sıhhi Cidal Dergisi, S.11, İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti Bilgi Matbaası, 1925, s.13. * Uslu, Muzaffer Tayyip, Şimdilik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2017. * Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi ve Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları, Editörler: Recep Akdağ v.d, Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti, Ankara 2011, s.6.
DOKUMANI BURADAN <1drv.ms/b/s!As9d0zxhjzjlgj5WlnjqXAmrfMZX?e=cvUGuB> İNDİREBİLİRSİNİZ.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER