CIA’den KUBA’ya Firavun Faresi
Operasyonu : 21 Eylül 1961


CIA’nin hiçbir limiti olmadan
, bütün insanı ve teknolojik imkanları kullanarak Küba’dan kurtulmak için
yaptığı Firavun Faresi operasyonunu anlatan belgesel.. Medya Gazetesinde..
.CIA ‘nin KUBA ‘ yı Hedef
aldığı Firavun Faresi Operasyonu Nedir ?


Mongoose (Firavunfaresi) 
Operasyonu, ABD Başkanı John
Kennedy döneminde CIA tarafından örtülü olarak başlatılan
operasyon. Başarısız Domuzlar Körfezi Çıkarmasından sonra 30 Kasım
1961 tarihinde Küba’daki Fidel Castro yönetimine karşı örtülü
saldırılara Kennedy tarafından onay verilmiştir. Operasyona Hava Kuvvetleri
Generali Edward Lasdale komuta ediyordu.


Operasyonun
hayata geçirilmesi, Küba hükümetinde başarısız Domuzlar Körfezi girişiminden
sonra adanın bu sefer daha kapsamlı bir şekilde ABD Ordusu tarafından işgal
tehdidi altında olduğu şeklinde yorumlanacak ve Sovyetler Birliği ile
savunma alanında yakınlaşma
başlayacaktır.ABD’nin Türkiye topraklarında bulundurduğu Jüpiter
füzelerine karşılık olarak Küba topraklarına Sovyet füzesi yerleştirme
fikri, Küba’nın ciddi olarak yaşadığı işgal tehdidiyle birleşince Küba
Füze Krizi patlak verecektir.edited Operasyon İçeriği :


Mongoose
Operasyonu, Küba’daki Castro rejimini alaşağı etmek için propaganda, psikolojik
savaş ve sabotaj eylemlerinin kullanılmasını içermekteydi. ABD Dışişleri Bakanlığına
ait belgelerde de “Küba’daki komünist rejimi devirmek için” bir eylem planının
yürürlülükte olduğu belirtilirken, Fidel Castro’ya karşı “bir isyanın Ekim
1962’de çıkabileceği” beklenmekteydi. ABD yönetimi yeni başa gelecek hükümetle
“barış içinde yaşamak” istemekteydi.[Oper Arkaplanı


II.
Dünya Savaşından sonra Nazi Almanyasının işgal etmiş olduğu
ülkeleri özgürleştiren Sovyetler Birliği Kızılordusu bu
ülkelerde yeniden sosyalizme düşman rejimlerin iktidara gelmemesi için sol ve
sosyalist eğilimli hükümetlerin başa gelmesini sağlamıştı. Böylece ABD ve
Avrupalı müttefiklerine karşı Sovyetler Birliği ve sosyalist blok ortaya
çıkmıştı. Bu sosyalist blok ülkelerinden farklı olarak ve tamamen kendi iç
dinamikleriyle iktidara gelen sosyalist eğilimli Küba Devrimi ve Fidel Castro
yönetimi ABD’yi oldukça endişelendirmekteydi. Latin Amerika bölgesine hakim
olmak isteyen ABD, Küba Devriminin diğer bölge ülkelerine yayılmadan alaşağı
edilmesini istemekteydi. ABD yönetimi başarısız Domuzlar Körfezi Çıkarmasından sonra
Küba yönetimini daha ciddiye almaya başlasa da Castro’yu iktidardan devirme
planları bırakılmamıştır. Küba’daki iktidarı devirmek için özel bir komite
oluşturulmuştu. Komünizme cephe alan ABD yönetiminde bu yeni oluşan
grup John Kennedy iktidarının ayrılmaz bir parçası olacaktır.


ABD’nin
Küba’nın iç yapısına dair kimi önyargıları vardı. Buna göre Küba’daki Castro
hükümetinin arası Küba halkıyla açılmıştı, Castro’nun sosyal ve ekonomik
politikaları halk tarafından beğenilmiyordu. Bunun sonucu olarak da olası bir
fırsat verildiğinde Castro yönetimine karşı halkın ayaklanacağı savı
benimsenmişti. Buradan hareketle halkta ayaklanmaya yol açmak için propaganda
faaliyetleri başlatılmış ve rejimin çözmesi için Fidel Castro’ya suikast
planları hayata konulmuştur.


Operasyon
Planlanması ;


ABD
Genelkurmay Başkanlığı hayata geçirilen planının son amacının adaya ABD askeri
müdahalesi için gereken asgari durumun ortaya çıkması olarak
değerlendirmekteydi. Genelkurmay Başkanlığı operasyonun yönetiminin Savunma
Bakanlığında olmasında ısrar etse de yönetim Başsavcı Robert
Kennedy’deydi.


Operasyonun
sorumlusu ise Savunma Bakanlığından Edward Lansdale ve CIA’den William King
Harvey’deydi. Lansdale, II. Dünya Savaşından sonra Filipinler’de
Japon işgalinin sona ermesinden sonra ortaya çıkan bağımsızlıkçı ve sosyalist
Huk gerilla hareketine karşı faaliyetlerde danışmanlık yapmıştır.
Ayrıca Vietnam’daki Ngo Dinh Diem rejimine de destek vermiştir.
Lansdale’in sorumluluğunda yürüyen operasyon tüm devlet kurumlarınca
desteklenecektir. Buna dair açıklamada bulunan CIA yetkilisi Samuel Halpern;
CIA, ABD Ordusu, Ticaret Bakanlığı, Göçmen Bürosu, Hazine Müsteşarlığı gibi
birçok kurumun dahil olduğunu ve Bobby Kennedy’nin ofisinden Ed Lansdale
tarafından yürütüldüğünü söyleyecektir.


Operasyon
kapsamında birbirinden farklı otuzun üzerinde plan hayata geçirilmiş; Küba
hükümetinin ve ekonomisinin çökertilmesi amaçlanmıştır. Bu planlar arasında
terör eylemleri, adadaki ürünlerin biyolojik ve kimyasal olarak tahrip
edilmesi, Küba kıyılarının mayınlanması sayılabilir. 1962 yılında yapılan
Northwoods planına göre ise ABD topraklarında yapılacak ve Küba hükümetinin
suçlanacağı sahte saldırılar düzenlenecektir. Yapılan planlara Küba Devriminin
lideri Castro’ya suikast planları da dahildir. Castro’nun öldürülmesi için
CIA yetkilisi William Harvey Miami’deki mafyadan John Roselli ile
görüşecektir.Planlanan operasyonlar kapsamında düzenlenen saldırılarda enerji
hatlarına, demiryollarına, petrol rafinerilerine sabotajlar düzenlenmiş,
Küba’ya gelen yabancı ticaret gemilerine saldırılmıştır.Saldırılar yoğunlaşacak
ve 1962 Ekim ayında rejimi devirecek olayların başlaması öngörülmekteydi. Ancak
beklenen olmadı. Aynı dönemde patlak veren Küba Füze Krizi döneminde
ABD-Sovyetler Birliği görüşmeleri sürerken azalan bu saldırılar, krizin
çözülmesiyle birlikte artarak devam etmiştir. CIA ajanı olan Luis Posada
Carriles tarafından 1976 yılında gerçekleştirilen[8] ve içindeki 73
kişinin tamamının öldüğü 455 sayılı Barbados-Jamaika seferini yapan Cubana
uçağının havada patlatılması olayı bahis konusu eylemler kapsamındadır. Aynı
olaydan sorumlu olan yine CIA ajanı Orlando Bosch da Carriles
gibi Domuzlar Körfezi Çıkarmasına katılan 2506.
Tugay üyesidir.
Mongoose Operasyonu da daha önceki
Domuzlar Körfezi Çıkarması gibi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.