Geçmişten Günümüze Çözüm Önerileri
ve Gelişmeleri ile Nükleer Silahlanma Sorunu


 Nükleer silah kullanımı fikri 1930’lu yıllara dayanmaktadır.
Madde atomlarının parçalanması ya da atomların birleştirilmesi ile ortaya çıkan
enerjinin kuvvetli bir yıkım gücü yaratması, bu gücün silahlarda kullanılması
fikrini akla getirmiştir. Nükleer silah kavramı bu şekilde ortaya çıkmış ve
günümüze kadar süregelmiştir. Günümüzde hali hazırda nükleer silah bulunduran
ülkeler vardır.


İkinci Dünya Savaşı itibariyle ülkeler bu silah kullanımını güç
unsuru olarak görmüş, adeta yarışa girmişlerdir. Özellikle ABD, İkinci Dünya
Savaşı esnasında bu gücünü ortaya koyma çabasındaydı. Nitekim nükleer silah
ilk defa ABD tarafından kullanıldı.
ABD, İkinci Dünya Savaşının
seyrini değiştirmek amacıyla Kanada ve İngiltere ile birlikte Manhattan
adıyla bir proje başlattı. Amacı atom bombası üretmek olan bu proje, amacına
ulaştı ve 1945 tarihinde ‘Trinity’ adıyla bir nükleer deneme gerçekleştirdi. Bu
patlama 19 bin ton patlayıcı seviyesinde, hafife alınmayacak bir patlamaydı.
İkinci Dünya Savaşı devam ederken ABD savaşı sonlandırma ve Japonya’ ya silah
bıraktırma isteği ile 6 ve 9 Ağustos 1946 tarihlerinde Japonya’nın Hiroşima ve
Nagazaki kentlerinde çok büyük bir nükleer patlama gerçekleştirdi. Binlerce
insanın hayatını kaybettiği bu patlama, nükleer silah kullanımı konusunda
tartışmalara yol açsa da, sırasıyla 1949 tarihinde Sovyet, 1957 tarihinde
İngiltere, 1961 tarihinde Fransa, 1964 ve 1967 tarihlerinde Çin tarafından
nükleer denemeleri başlamış ve yıllar boyunca devam etmiştir.


1960‘lı ve 1980‘li yıllar silahlanma çalışmalarının en yoğun
yaşandığı dönemdi. Büyük güçler arasında yaşanan bu yarış aslında bütün dünyayı
etkileyecek bir tehlikeydi. Bu nedenle; 1965 yılında, nükleer silah bulunduran
ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin tarafından silahlanmayı sınırlandırabilmek
adına çabalar başladı. Bu beş ülke yeni güvenlik denetim kurma konusunda önemli
yollar kat etti. Özellikle ABD ve Sovyetler Birliği arasında büyüyen silahlanma
yarışı, bu yarışa bir son vermek amacıyla iki devlet arasında anlaşma yapma
yoluna gidilmesine yol açmıştır. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki gerginliği
azaltma görüşmeleri 1969 yılından itibaren başlamış ve Salt Anlaşmalarını
oluşturmuştur. Bu anlaşmalardan ilki ‘Salt I Görüşmeleri’ iki buçuk yıl
sürmüştür. 16 maddeden oluşan Salt I füzeler konusunu kapsamaktadır. Bu
anlaşmanın ikinci evresi olan ‘Salt-2’ 1972’de Cenevre’de başlayıp 18 Haziran
1979’da imzalanmıştır. Salt-1 görüşmelerinin devamı niteliğinde olan bu
anlaşmada füzelere ek olarak stratejik uçaklar da konu alınmıştır. Ancak bu
sırada Sovyetler tarafından gerçekleştirilen Afganistan işgali bu anlaşmanın
yürürlüğe giremeden sonlanmasına sebep olmuştur.


En çok katılım sağlanan ve başarıya ulaşan antlaşma ‘Nükleer
Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT)’dır. 1 Temmuz 1968 ‘de başta
ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği katılımıyla elli ülke tarafından
imzalanmıştır. 5 Mart 1970 ‘de ise bu üç ülke dahil olmak üzere kırk ülke tarafından
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmanın temel prensipleri nükleer
silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin barış için kullanılmasının
teşviki idi. Fakat Rusya’nın Kırım işgali gibi güçlü devlet krizleri, bu süreci
yavaşlattı.


 2009 yılında ABD başkanı Barack Obama Prag’da nükleer sıfır
politikasını anlatan bir konuşma yaparak silahsızlanma konusu ile ilgili ABD
hassasiyetini yansıtmıştır. Bu konuşmanın ardından ‘NPT gözden geçirme
konferansı’ gerçekleştirilmiş ve barışa engel konular tartışılmıştır. 2010
yılında bu konferans sonucu 12 ülkenin katılımıyla NPDI kurulmuştur. Bu
girişim; NPT gözden geçirme konferansında elde edilen analizleri ileriye
götürme ve silahlanmanın yayılmasını önleme gündemini ilerletme amacı
taşımaktadır. NPDI (Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi),
yıllardır silahsızlanmaya tam olarak ikna edilemeyen bazı güçlerin engellediği
barışçıl nükleer enerji kullanımına yeniden bir umut niteliğindedir.


NPDI
Gelişmeleri


 2012 yılında NPDI üyesi ülkeler Ahmet Davutoğlu ev
sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. 10 ülkenin katılımında gerçekleşen bu
toplantıda Davutoğlu; Türkiye olarak silahsızlanma konusunda sorumluluğun
bilincinde olunduğunu yansıtmış, insanlığı nükleer tehditten kurtarmak için
bütün devletlerin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini
vurgulamıştır. Yapılan bu toplantının ikincisi New York da gerçekleşmiştir. New
York toplantısında ise katılımcı ülkeler tarafından (Türkiye, Almanya,
Avustralya, Hollanda, Japonya, Kanada, Meksika, Polonya, Şili, Birleşik Arap
Emirlikleri) ortak bir bildiri yayınlandı. Bu bildiriden bir kesit şu
şekildedir; “Bakanlar, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefi
etrafında birleşen ve kuruluşundan bu yana geçen iki yıllık süre içinde ortaya
koyduğu somut işbirliği önerileriyle nükleer silahsızlanma ve nükleer
silahların yayılmasının önlenmesi alanında etkin bir oluşum olarak kendini
kanıtlayan NPDI’ın bu alandaki çabalarını önümüzdeki dönemde de aktif bir
biçimde sürdürmesini kararlaştırmışlardır’’.


2015 yılında NPT gözden geçirme konferansı tekrar toplanmış ve
konferans sonrası katılımcılar beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu
bildirmiştir. Ayrıca bu yıl NPT kuruluşunun 45. Yılı olması sebebi ile de önem
arz etmekteydi.


2016 yılı Ocak ayında ortak bir bildiri yayınlanmış ve Kuzey
Kore nükleer denemesi
kınanmıştır.


Sonuç


Özetle; nükleer enerjinin kötüye kullanılması sorunu bütün dünyayı
ilgilendiren ciddi bir tehlike haline gelmiştir. Bu tehlikenin yayılmasını
önlemek için bazı devletler çalışmalarını sürdürse de, çıkar ve güç
çatışmalarının olduğu bir dünyada bu fikrin tamamen ortadan kalkması
beklenilemez.


Tuğçe ACU


1.    
http://www.icanw.org/


2.    
http://www.kgm.gov.tr/


3.    
http://www.aljazeera.com.tr/


4.    
Prof. Dr.
Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY “NPT’nin Belirsiz Geleceği: NPDI çare olabilir mi? http://www.bilgesam.org/Geçmişten
Günümüze Nükleer Silahlanma Sorunu
yazısı ilk önce TUİÇ Akademi üzerinde ortaya çıktı.