DERİN DEVLET & İSTİHBARAT SERVİSLERİ & İSTİHBARAT KONULARI & MİT VE TEŞKİLAT-I MAHSUSA

NSA
– NATİONAL SECURİTY AGENCY ( ULUSAL GÜVENLİK AJANSI) KİMDİR ? NE İŞ YAPAR ?

GİRİŞ

 Bu
makalede, dünyayı dinleyen, Amerikan dış politikasına önemli etkileri ve
katkıları olan dünyanın en büyük casusluk fabrikası olan NSA (National Security
Agency) örgütünü ele alacağız. Örgütün yapısını, örgütün faaliyetlerini ve
örgütün çalışmalarını ABD dış politikasını nasıl etkilediğini açıklayacağız.
NSA, diğer devletlerin istihbarat örgütleri ve bu örgütlerin birimlerine
nazaran esrarengiz bir örgüttür. Örgüt hakkında çok fazla bilgiye sahip
olunmaması, bu gibi örgütler üzerinde çalışmaların ve araştırmaların
yapılmasını zorlaştırıyor. İşte biz bu makalede size esrarengiz örgüt olarak
tabir edilen Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi’ni anlatacağız.

NSA’ın KURULUŞU ve YAPISI

NSA, 24 Ekim 1952 de ABD başkanı HARRY. S.
TRUMAN’ in Dışişleri ve Savunma bakanlıklarına gönderdiği yedi sayfalık “çok
gizli” talimatıyla kurulmuştur. Birbirlerinden bağımsız ve esrarengiz
birimlerden oluşmaktadır.[1]
Bu birimler yüksek güvenlikli bir şekilde korunmaktadır. İçerideki bilgilerin
dışarı sızmasını önlemek için birimler arasındaki koordinasyon yok denecek
kadar azdır.

NSA, 35 bin ila 38 bin arası kişi çalışan bir
elektronik istihbarat şehridir. Bu istihbarat şehrine “SIGNIT CITY”[2]
adı verilmektedir. Burada Çok güvenilir ve yorulmaz olarak bilinen Mormonlar[3]
çalışmaktadır. NSA’ın merkezi olarak bilinen FORT MEARA da bulunan ve dünyadan
gelen bütün bilgilerin toplandığı devasa bir yapıya sahip “TEXTA” adlı bir
bilgisayar bulunmaktadır. Türkiye, Almanya, Yunanistan dahil olmak üzere birçok
ülkede dinleme istasyonları vardır. Bu dinleme istasyonlarında ki bilgiler
merkezi bilgisayarda Texta’ da toplanmaktadır.

 “Site 300”

 NSA de en
büyük öneme sahip olan birim “Site 300” dür. Burası Ausburg yakınlarındaki
United States Army Field Station ~ Birleşik Devletler Ordu Sahra İstasyonuna
ait yaklaşık 1,5 km genişliğinde bir alandır. Alanın tam ortasında yaklaşık 100
metre yüksekliğinde küresel bir anten bulunmaktadır. Bu bölgenin güvenliği
701’inci Askeri İstihbarat Tugayı’na bağlı üç operasyon tümeni ve birliklerinde
yaklaşık 1.500 asker ile sağlanmaktadır. National Security Agency – Ulusal
Güvenlik Konseyi’nin en önemli birimi olmasından kaynaklanan bir güvenlik
anlayışı vardır.

Bütün teknisyenler, kriptologlar ve bilgisayar
uzmanları, yerin altına gizlenmiş bulunan ve nükleer bir saldırıya dahi
dayanabilen sığınak türü 12 katlı anten binasının içinde çalış­ maktadır. Bu
binada birbirinden tamamen bağımsız olan birimler bulunmaktadır. Bu birimlerde
telefon konuşmaları, okunan teleks ve fakslar birleştirilmelidir. Elde edilen
bilgilerin değerlendirilmesi, Augsburg kentindeki Sheridan Kışlası’nın 154-155.
binalarında gerçekleştirilmektedir.  Dev
boyutlarda ki bilgisayar tesisleri binanın 6. ve 7. katlarındadır. Site 300,NSA
in gölge imparatorluğunun birimlerinden biri olduğu olarak ta
adlandırılmaktadır.[4]

“Wildbore Tesisi”

   ABD
Savunma Bakanlığı’na ait olan bu birim, dünyanın muhtelif yerlerinde görülen
UFO[5]
hareket ve yönetim merkezi olarak NSA tarafından kullanılmaktadır. NSA, Avrupa’nın
en büyük ikinci istihbarat merkezi olan Bavyera’ daki bu tesisi büyük bir
gizlilikle işletiyor. Bubble yani sakız balonu dedikleri bir örtü ile bu tesis
hem kötü hava koşullarına hem de gizlilik güvenliği gerekçesiyle korunuyor.
İçeride ise, gelişmiş bir teknolojiye sahip olan ve her yöne doğru dinleme
yapabilen büyük antenler bulunmaktadır. Bu dev antenler Kıbrıs ve Umman’daki
insansız dinleme tesisleriyle Fort Meade’ deki merkez arasına bir aktarma
tesisi işlevini görmektedir. Elde edilen veriler, uydular aracılığıyla online
aktarılmaktadır.

NSA, girişte de belirttiğimiz gibi birçok
birimden oluşmaktadır. Bu birimler gizliliğini korumaktadır. Bu birimlerin çok
azı hakkında bilgi bulunmaktadır ve neticede çok azı hakkında araştırmalar ve
çalışmalar yapılmıştır. Biz bu örgütün nasıl gizlilik politikasıyla
yürütüldüğünü ve nasıl bir yapıda faaliyet yürütüldüğünü size “NSA in Kuruluşu
ve Yapısı “ başlığı altında anlattık.

NSA’ın FAALİYETLERİ  ve ABD DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ

1952 yılında kurulan örgüt 1960 yıllarda
özellikle Vietnam savaşı döneminde, Komünist yıkıcı faaliyetler den duyulan ve
bu rejime karşı duyulan korku 1967 yılında örgütün FBI ve PENTAGON ortaklığında
ilk operasyonuna yol açmıştır. Gözetleme operasyonu ile zanlıların ve
zanlılarla irtibata geçmiş herkesin bilgisini listeleme gibi faaliyette
bulunulmuştur. Bu operasyon kapsamında “WATCH LİST” adı verilen kişilerin
bilgilerinin olduğu bir istihbarat listesi oluşmuştur.

Bu dönemlerde NSA örgütünün faaliyetleri ABD
vatandaşlarına yönelikti. İç istihbarat birimleri, Savunma Bakanlığı,
Pentagon  ile ortaklaşa faaliyetler
yürütülüyordu. 1968’den 1973 yılına kadar amacı; “Memleket dahilindeki
mitinglere, savaş karşıh hareketlere ve yürü- yüşlere kahlmış olan kişi ve
kurumlar hakkında istihbari bilgiler toplamak” olan “MİNARE” kod adlı
operasyonlar yürütülüyordu. Bu operasyonlar ABD vatandaşlarının bütün
bilgilerinin o dönemlere kadar uzanan faaliyetlerle devletin arşivine
geçtiğinin kanıtı gibiydi. Bu faaliyetler hala devletlerin vatandaşların
kişisel bilgilerine, iletişim bilgilerine rahatlıkla ulaştığı konusu
tartışılmaktadır. Bu tartışmalara ABD yetkilileri örgütün faaliyetlerinin
Amerikan vatandaşlarını korumak ve  ABD
dış politikasının bir gereği olarak gördüklerini açıklamaktadırlar. 2013
yılında NSA başkanının yaptığı; “ Doğru olanın Amerikan halkını korumak olduğu,
gizli bir şey yapmadıkları ve her büyük devletin böyle istihbarat faaliyetlerde
bulunduğu” açıklaması tartışmaların yakın dönemlere kadar geldiğini
göstermektedir. [6]

Bu örgütün faaliyetleri soğuk savaş döneminde ABD
dış politikalarına katkıda bulunmuştur. ABD özellikle rakip olarak gördüğü SSCB
başta olmak üzere Doğu Blok’u ülkeleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Makalenin
başında da belirttiğimiz gibi Yunanistan, Türkiye dahil bir çok ülkede dinleme
merkezlerinin bulunduğu ve bu dinleme merkezlerinde dost, düşman ülkelerin
iletişim bilgilerine ulaşıldığı, bu bilgilerin örgütün merkezi birimlerine
ilettiğini söylemiştik. Bu bilgiler Fort Meada’da ki merkezi bilgisayarda
toplanıyor, analiz ediliyor ve diğer birimler de arşivleniyor. Bu casusluk
faaliyetleri ABD dış politikasını yönendirme de büyük öneme sahiptir. SSCB
karşı bu türlü faaliyetleri çoktur. 1972 yılının Ağustos ayında çok önemli bir
olay meydana gelmişti. İstanbul-Karamürsel dinleme istasyonunda
“analizci” olarak çalışan NSA görevlisi Perry Fellwock, gizli
bilgileri Ramparts isimli bir Amerikan dergisiyle paylaşmış, NSA’nın bütün Sovyet
kodlarını kırabileceğini iddia etmiş ve bunu ispatlamaya çalışmıştı. Fellwock,
Türkiye’ deki dev çanak antenleri kullanarak Sovyet ordusunun yaptığı telsiz
görüşmelerini ve hatta Sovyet Başbakanı Kosigin ile ölümünden kısa bir süre
önce kozmonot Vladimir Kamorov arasında geçen ~amatik konuşmayı da dinlemişti.[7]

NSA, tüm dünyayı gözetleyen casusu uydulara
sahiptir. Bu uydulardan gelen istihbarat bilgilerini analiz etmektedir. Bu
casus uydu teknolojisi o kadar çok gelişmiştir ki insanların özel hayatlarını
deşifre edebilecek kadar casusluk faaliyetlerinde bulunulmasına imkan
verilmektedir. Bu casus uyduları ABD’nin Körfez Savaşı, Irak Savaşı, Ortadoğu
politikaları, Asya politikaları gibi dış ilişkilerini etkileyen bütün
politikalarında yardımcı kaynak görevini üstlenmektedir. Örneğin; ABD
kuvvetlerinin Körfez Savaşı’nda Saddam Hüseyin’e karşı kazandıkları zaferin
habercileri oldu. Körfez’de kazanılan zafer, savaş koşullarında istihbaratın
rolünü kesin olarak bir kez daha doğruladı. NSA’nın 24.000 mil irtifada bölge
yörüngesinde dönen uyduları 120 saniyelik doğrulukla Irak füze rampalarına
yönlendirildi. ABD Hava Kuvvetleri’nin Talan Lance sistemi uydu bilgilerini
pilotlara on dakika içinde ulaştırdı.[8]

Edward Snowden Olayı[9]

Eski bir NSA çalışanı olan Edward SNOWDEN, 2013
yılında The Guardion gazetesine NSA gizli örgütü ile ilgili bazı bilgileri
sızdırmasıyla başlamıştır. ABD, Rusya, Çin, Bolivya ve 20’nin üzerinde devletin
müdahil olduğu bir olaydır.

Snowden, NSA örgütünün sayesinde ABD, Çin, Rusya
gibi büyük ülkelerin dahil bütün iletişim faaliyetlerine ulaşılabildiğini
söylemiştir. Özellikle Çin’in sanayi gizli raporlarının arşivlendiği
bilgisayarlara dahil erişidiğini itiraf etmiştir. Tüm sosyal medya[10]
platformlarının bütün bilgilerine sahip olduğunu söylemiştir.

Bu bilgiler sonrasında ABD tarafından eleştirilen
ve ABD yasalarına göre suç işleyen Snowden, 20 Mayıs 2013 tarihinde HONG KONG’a
gitmiştir. Çin’e bağlı olan bu bölgeden ABD’nin Çin’e ikazda bulunmasıyla
ayrılmış ve Rusya’ya sığınmıştır. Bu olay ABD, Rusya ve Çin ilişkilerini gergin
bir hale getirmiştir. Devletlerin siber saldırılara karşı gelme ve devlet
sırlarını koruma gibi amaçlarını yeniden tazelemiştir.

SONUÇ

1952 yılında kurulan, kurulduğu yıldan bu yana
şahısların, kuruluşların ve devletlerin bilgilerini arşivleyen, gizli
bilgilerine ulaşan ve bu bilgileri ABD dış politikasında kullanılmasını
sağlayan NSA. İkinci Dünya Savaşından sonra iki kutuplu bir dünyada böyle bir
örgüte sahip olmak çok büyük avantaj sağlamıştır. ABD, SSCB’yi çevreleyen
ülkelerde bulundurduğu NSA alt merkezleriyle SSCB’yi adeta dinleme gözetleme
faaliyetlerinde bulunmuştur. ABD’nin hemen hemen tüm dış ve iç politikalarında
şüphesiz katkısı olan bir örgüt NSA.

Günümüzde casus uydularıyla ve teknolojik
istihbaratla tüm dünyayı gözetleyen bir ABD vardır desek yanlış söylemiş
olmayız[1] Operations
Company Alpha- Operasyonlar Şirketi Alfa ile Bravo birimleri esrarengiz birimlerdir.
Bu birimler hakkında bilgi yok denecek kadar azdır.
[2]
Ali, KUZU, Dünyanın En Büyük İstihbarat Örgütü CIA ( İstanbul: Kariyer
Yayıncılık, 2010)  s. 245
[3]
1830’lar da kendisine Mormin adlı bir meleğin vahiy geldiğini iddia eden JOSEPH
SMITH’ in kurduğu dini tarikata bağlı kişilerdir.
[4] KUZU, s.
150-151
[5]
Belirlenemeyen uçan, garip cisim.
[6] https://www.haberler.com/nsa-baskani-alexander-takip-programi-amerikalilari-4725237-haberi/
[7] KUZU, s.
245-246
[8] Paul, TODD, jonathan BLOCK, Küresel İstihbarat:
Günümüzde Dünya Gizli Servisleri (İstanbul, Truva Yayınları, 2006) s.103
[9] Journal of International Management and Social
Researches- Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
[10]
Facebook, Twitter, Google etc.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir