IRKÇILIK & İSLAMOFOBİ & FAŞİZM & NEO NAZİ HAREKETLERİ & NAZİZM


ÖZEL BÜRO NOTU
:
DEMOKRARTİK
ÜLKELERDE SAVCI VE HAKİMLERİN MESLEKİ KARİYERLERİ HER ÜLKEDE PARLAMENTO
TARAFINDAN BELİRLENEN BİR KOMİTE TARAFINDAN BELİRLENİR. BÖYLECE DENGE
GÖZETİLİR. AMA TÜRKİYEDE HSYK DEDİĞİMİZ YAPI ADALET BAKANLIĞINA BAĞLIDIR. BU NEDENLE
HAKİM VE SAVCILAR TASARRUFLARINDA BAĞIMSIZ KALAMAZ. AYNI NAZİ YARGIÇLARI ÖRNEĞİNDEKİ
GİBİ.
 

Nazi
Almanyasında yargıçlar duruşmaya Nazi Selamı ile başlardı.
Alman Hukuk Lideri Dr. Hans Frank 1936’da yargı mensuplarına
hitaben yaptığı konuşmada Nazi döneminde yargının nasıl işleyeceğini ve
yargıçların görevlerini şöyle açıklamıştı:


“Nasyonal Sosyalizm karşısında hukuk bağımsızlığı yoktur.
Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz: «Benim yerimde Führer olsa
nasıl karar verirdi?» Her kararda şunu söyleyiniz: «Bu karar Alman halkının
Nasyonal sosyalist vicdanıyla uyuşuyor mu?» İşte o zaman. Nasyonal Sosyalist
halk devletinin birliğine karışmış ve Adolf Hitler iradesinin ölümsüzlüğünü
tanımış olarak Üçüncü Alman İmparatorluğunun otoritesini kendi karar alanınızda
her zaman İçin sağlayacak bir temel buldunuz demektir. ”
(William Shirer – Nazi
İmparatorluğu Cilt 1 Ağaoğlu Yayınevi 1970 s.426)


Resimlerde kimsenin önünde iliklemeye gerek duymasın diye
cübbesinde düğme olmayan Alman Yargıçlar Hitler’in önünde Nazi selamı vererek
Hitler’e ve Almanya’ya bağlılık andı içiyor.


Berlin Devlet Opera Evi’nde Berlin Ceza Mahkemesinin üyeleri
1 Ekim 1936’da Nazi selamı veriyorlar. Halk Mahkemesi yargıçları Nazi selamı
veriyor.