<www.sunsavunma.net/author/canercan/> Ercan Caner : Avrupa Güvenliği ve NATO
E-POSTA : ercancaner@sunsavunma.net <mailto:ercancaner@sunsavunma.net>

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahiptir. Türkiye Hava Sahası Yönetimi alanında doktora tez çalışmalarını sürdüren Caner’in İnsansız Hava Araçları (2014) ve Taarruz Helikopterleri (2015) konulu makaleleri yayımlanmıştır. 36 yılı kapsayan TSK, BM ve NATO deneyimlerine sahiptir.
06 Kasım 2019
Ercan Caner, Sun Savunma Net, 05 Kasım 2019

İkinci Dünya savaşından, savaşın tüm yıkıcı etkileriyle askeri ve ekonomik çöküntü içinde olan Avrupa’nın, doğusunda beliren Bolşevizmin etkilerinden ve Sovyet tehdidinden korunmak için sığındıkları NATO, bu görevini Doğu Blok’unun yıkılışına kadar kesintisiz olarak yerine getirmiştir. Kırk yıllık bu süre içinde Avrupa’nın galip ve mağlupları, NATO şemsiyesi altında ekonomilerini düzelterek Dünyanın sayılı gelişmiş devletleri haline gelmişlerdir.
1980’li yılların sonlarına doğru Avrupa’daki askeri durumda büyük değişiklikler meydana gelmiş ve bu radikal değişiklikler NATO’nun güvenlik kapsamında hala bir rolü olup olmadığı sorusunun sorulmasına neden olmuştur. Geleneksel NATO örgütünün temeli; üye ülkelerin güvenliklerini sağlamak maksadıyla güvenlik konusunda işbirliğine dayanmaktadır. Soğuk Savaş’ın devam ettiği yıllarda güvenlik alanında işbirliğinin gerekli olduğuna dair hiçbir şüphe bulunmamaktadır ama Avrupa güvenlik durumundaki radikal değişiklikler örgüte olan ihtiyacın sorgulanmaya başlamasına neden olmuştur.
Makalenin tamamını <www.sunsavunma.net/wp-content/uploads/2019/11/Avrupa-Güvenliği-ve-N ATO.pdf> PDF formatında okuyabilirsiniz.
Makaleden başlıklar
* Avrupa Birliği’nde Güvenlik Kavramının Tarihsel Boyutu * NATO’nun Kuruluşu ve Hedefleri * Soğuk Savaş Döneminde Avrupa Güvenliği İçin Girişimler * Batı Avrupa Birliği * Helsinki Nihai Senedi ve AGİK * Maastricht Anlaşması ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) * AKKA * Soğuk Savaş Sonrasında Değişen Güvenlik Durumu * Avrupa Güvenliğinde NATO’nun Yeni Rolü * 21. Yüzyılda NATO’nun ‘Uluslararası Jandarma’ (Le Gendarme İnternational) Misyon * Yeni NATO’nun askeri yapılanması * NATO’nun Askeri Yapılanması * İttifakın Yeniden Yapılandırılması * Avrupa Güvenlik Politikalarının Oluşum Çalışmalarının AB-NATO İlişkilerine Etkisi
<www.sunsavunma.net/erdoganin-turkiyesi-ve-nato/> Erdoğan’ın Türkiye’si ve NATO başlıklı makalemizi de okumak isteyebilir siniz.
Yazar Profili

Ercan Caner
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahiptir. Türkiye Hava Sahası Yönetimi alanında doktora tez çalışmalarını sürdüren Caner’in İnsansız Hava Araçları (2014) ve Taarruz Helikopterleri (2015) konulu makaleleri yayımlanmıştır. 36 yılı kapsayan TSK, BM ve NATO deneyimlerine sahiptir.