TÜRKİYE-YUNANİSTAN
MÜBADELESİ ÜZERİNE
Yorum No : 2020 / 11 

AVİM
25.02.2020


Agos
Gazetesi’nin Şubat kitap ekinde İsmail Beşikçi’nin, Ali Rıza Çelik ve Rıza
Duran tarafından yazılan “ABEŞ (Şerefiye) Bölgesi: Tarih, Kültür, Etnisite -
Boşnaklar, Ermeniler, Kürdler, Pontos-Rumlar, Türkler” başlıklı
kitabı incelemesi yer almaktadır.[1] Beşikçi bu incelemesinde Orta
Karadeniz’deki bazı köylerde çoğunlukla Pontus-Rumlarının yaşadığına ayrıca
Ermenilerin bulunduğuna değinmektedir. Öte yandan, İttihat ve Terakki’nin
bölgedeki Rum-Pontus nüfusun Ege adaları ile Yunanistan’a gönderilmesiyle “Türk
milletine dayalı bir devlet projesi” doğrultusunda nüfus hareketlerini
yönetmeyi amaçladığını iddia etmektedir.


Oysa,
Beşikçi’nin incelemesinde bahsettiği Rum nüfus değişiminin ağırlıklı olarak,
Yunanistan ve Türkiye arasındaki mübadele sonrasında gerçekleştiği
bilinmektedir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadele, 30 Ocak 1923′ te
imzalan “Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol”
antlaşması uyarınca olmuştur. Anlaşma gereği Türkiye’deki Ortodoks Rumlar ile
Yunanistan’daki Müslümanların zorunlu olarak mübadelesi gerçekleşmiştir.
Mübadele din esası üzerine gerçekleştirildiğinden, Türkiye’deki Karamanlı
Ortodoks Türk nüfusunu da kapsamıştır.


Bu mübadele bir
Türk projesi olarak ortaya çıkmamıştır. Arşivlerde bulunan yazışmalar göstermektedir
ki mübadeleyi öneren dönemin Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos
olmuştur. Venizelos, Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiseri Fridtjof
Nansen’e yazdığı mektubunda Yunan ve Türk nüfusunun zorunlu mübadelesi
önerisini sunmuştur ve Nansen’den bu konuda yapılabilecek düzenlemeler için
yardım istemiştir.[2] Venizelos’un mübadeledeki gayesi, 
Yunan Ordusu Anadolu’dan mağlup olarak ayrılırken, Yunan ordusunun
yaptıklarının misilleme doğuracağı korkusuyla Yunanistan’a göçen Rumlara yer açmak
için, Yunanistan’da yaşayan Türkleri Türkiye’ye göndermekti.[3] Konu ile ilgili olarak, tarihçi İlber
Ortaylı, beslediği “Megali İdea”nın gerçekleşmemesi sonucu Venizelos’un aşırı
hayalcilikten aşırı gerçekçiliğe döndüğünü belirtmektedir. Ortaylı’ya göre
Venizelos, “Lozan’da elinde kalacağını tahmin ettiği Yunanistan, Trakya ve
İtalya işgali dışındaki Yunan adalarının Helenliğini sağlamalıydı.”[4] Ayrıca, Yunanistan Makedonya’sına ve
Selanik’e Rum nüfusu transferinin buradaki diğer etnik grupların (Sefarad
Yahudileri, Arnavutlar, Slavca konuşan Makedonlar) eskiye göre, oran olarak
küçülmesine sebep olduğu ve bölgenin Helenleştirilmesine yol açtığı da
görülmektedir.[5] Bu nedenle de nüfus mübadelesi Yunan
makamları için bir tercih sebebi olmuştur.


Avrasya
İncelemeleri Merkezi’nin (AVİM) görüşüne göre; günümüz anlayışında etnik
temizlik olarak nitelendirilmeye açık, zorunlu mübadeleye zamanında
Yunanistan’ın ve onu destekleyen önde gelen Batılı ülkelerin destek vermesinin
gerisinde, Lozan’da sınırları belirlenen Türkiye Cumhuriyeti devletinin
gelecekte Batı’ya olan bir genişlemesinin önünü kesmek amacının da önemli payı
bulunmaktadır.


Mübadele
örneğinin ve girişimlerinin daha önce de mevcut olduğu görülmektedir. Örneğin
1919 yılında Bulgaristan ile Yunanistan arasında azınlıkların gönüllü bir
değişimi uygulanmış, Birinci Dünya Savaşı öncesinde de Yunanistan ve Osmanlı
Devleti arasında nüfus mübadelesi gündeme gelmiş, ancak savaş çıkınca bu
girişim kesintiye uğramıştır.


1923 Anlaşması
uyarınca, mübadiller önceki vatandaşlıklarını kaybetmiş, yerleştirilecekleri
ülkenin vatandaşlığını kazanmıştır. Sözleşme İstanbul’da yaşayan Rumları ve
Batı Trakya’daki Müslümanları muaf tutmaktadır. Mübadillerin tüm taşınır
mallarını yanlarında taşımasına izin verilmiş ve dört Türk, dört Yunanlı ve
Milletler Cemiyeti’nin üç temsilcisinden oluşan karma bir komisyon, taşınmaz
malları değerlendirmiş ve tasfiye etmiştir. Komisyon, iki ülke için toplam
tutarın dengeli olup olmadığını belirlemiş ve sermaye transferi düzenlemiştir.
Karma komisyonun çalışmasını tamamlaması on yıldan fazla sürmüştür ve birçok
toplantısı Milletler Cemiyeti arşivlerinde ayrıntılı olarak belgelenmiştir.[6]


Uluslararası
komisyon tarafından kayıtların tutulduğu ve düzenlemelerin yapıldığı,
uluslararası olarak yönetilen mübadelenin salt bir Türk girişimi olarak
addedilmesi veya Türklerin taşınmaz mallara el koyduğu gibi iddialar bu açıdan
gerçekleri yansıtmamaktadır.


*Fotoğraf: DünyaBülteni.net[1] İsmail Beşikçi, “Orta Karadenizde Etnisite
İlişkileri”, Agos
Kitap/Kirk,
Şubat 2020, s. 12-13.


[2] Sarah Shields, “Forced Migration as Nation-Building:
The League of Nations, Minority Protection, and the Greek-Turkish Population
Exchange,” Journal of the
History of International Law
, 18, 2016, s. 137.


[3] Age, s. 137.


[4] İlber Ortaylı, “Nüfus Mübadelesi”, Milliyet, 16 Kasım 2008, https://www.milliyet.com.tr/pazar/nufus-mubadelesi-1016635


[5] Mark Mazower, The
Dark Continent: Europe’s Twentieth Century
(London, Allen Lane: The
Penguin Press, 2000): s. 61.


[6] Shields, s. 142.