Monarch programlama düzeyleri (Elektroensefalografi) elektiriksel beyin dalgaları düzeyleri ile adlandırılır.
Çeşitli satanistik ritüeller zihin programlamada inancın kırılması
eşiğinde cinlerin zihne yaptırım ve müdahalesi ile söz konusu
olabildiğne inanılıyor. Okultizm ve satanizm iç içe geçmiş ve birbirini
besleyen akımlardır. Belki Şeytan bu konuda zihne vesveseler vermek yolu
ile zihin kontrolünün en azından fikren temelini atan bir figür olarak
değerlendirilebilir. Elektro şok, fiziki işkenceler, travma yaşatıcak
kadar kadar aşırı dozda manevi işkenceler, uyuşturucular birçok çeşitli
yazılar ve kayıtlar vardır, bu konuda vazgeçilmez yöntemlerdir.


Monarch Programlama bir çok organizasyonun gizli amaçlar ve emelleri
için kullandığı bir zihin kontrol metodudur. CIA tarafından
geliştirilmiş zihin kontrol programı olan MK-ULTRA projesinin devamıdır
ve ordularda ve siviller üzerinde test edilmiştir. Metodları akıl almaz
derecede acımasız ve sadistçedir (kurbanda travma yaratma amaçlıdır) ve
beklenen sonuçlar korkunçtur: Kontrolcü tarafından herhangi bir zamanda
herhangi bir eylemi harekete gerçekleştirmek için tetiklenebilen zihni
kontrol edilen bir köle ordusu yaratmak. Medya bu konuyu görmezden
gelsede, 2 milyondan fazla Amerikalı dehşet verici bu programdan
geçmiştir. Monarch Programlamanın kökenleri, metodları ve sembolizmi ile
ilgilidir.


Bu zihin kontrolu ile her türlü yazılı kayıtlar bulunmaktadır. Monarch
Kelebek sembolüyle gösterilir, programın ismi olan Monark adını Monark
kelebeğinden alır. Bu kelebek hayatına tırtıl olarak başlar ve belli bir
koza döneminden sonra harika bir kelebek olarak yeniden doğar. Monark
kelebeğinin bazı özellikleri zihin kontrolü için de geçerlidir. Monarch
isminin anlamı iki farklı yönden önem arzeder. Bunlardan biri Monarch
yani Monarşi kelimesinin kökünü ana temesını oluşturur. Monarch Hükümdar
anlamına gelmesidir. Bir insan beyninde kurulabilecek bir Monarşi
hükümdarlığı gösterir. Aynı zamanda Monarch bir kelebek türüne verilen
isimdir.


MK Ultra projesi önce Naziler tarafından insanlar üzerinde
kullanılmıştır. Nazi partisinin üst düzey SS subayları ve Büyük Britanya
aristokratlarının yer aldığı okult oluşum Altın Şafak Hermetik Cemiyeti
üyesi ve Hitlerin üst düzey koruması Heinrich Himmler -Lebersborn-
adındaki genetik projeyi yürütmekle sorumluydu. Lebersborn projesi
kapsamında genetik ve davranış bilimi çalışmalarının ilk tecrübeleri
Auschwitz nazi toplama kampında Dr.Mengele tarafından yapılmıştır. Tamda
burda bir zihin kontrol yöntemi olan Monarch programlama doğmuştur..


2.Dünya savaşı esnasında Dr. Mengele ile paralel araştırmalar yapan Amerikalı Psikolog George Estabrooks
idi. İlluminatinin çıkarları doğrultusunda ve bazı özel nedenlerden
dolayı 2.Dünya savaşı sonrasında güç devrini Britanya ve Nazi
Almanya’sından Amerika’ya devriyle birlikte zihin kontrol yöntemi
Monarch da tıpkı ufo teknolojisinde olduğu gibi Amerika’ya geçti. Daha
sonra CIA insanlar üzerinde kullanmış iş ve deney yapılan insanların
intihar kararı alması CIA de bu yöntemi terk ettiğini açıklamıştır. MK
yani Mind kontrol anlamı zihin kontrolüdür. CIA 1950 yılında bu yöntemi
kullanmış, bir çok deney yapmış ve insanları kontrol etmeyi başarmıştır.


İnsan beyni yönetilmese bile köreltilenilir. Televizyon gibi şeylerden ziyade beyinin içinde bulunan Epifiz
bezi köreltilebilir. Monarch kölelerini, ünlü bilim adamları ve yüksek
düzeyli resmi kişiler tarafından kurbanlara uygulanan aşırı şiddet,
taciz, işkence ve sadistik oyunlar hakim güçler arasında ‘’karanlık bir taraf’’
olduğunu kanıtlamaktadır. Açıklananlara, belgelere ve söylenenlere
rağmen, halkın büyük çoğunluğu konuyu bütün olarak görmezden
gelmektedir. 1947’den beri Amerika’da 2 milyondan fazla insan travma
bazlı zihin kontrolü ile programlanmıştır ve CIA 1970’te zihin kontrol
projelerini halka açıklamıştır. Manchurian Candidate (Mançuryalı Aday)
direkt olarak konuyla ilgilidir ve hatta elektroşok, tetikleyici
kelimeler, mikroçip takılması gibi teknikleri de göstermektedir. TV ve
sinemalarda gördüğümüz bazı ünlüler zihin kontrol köleleridir. Candy
Jones, Celia Imrie ve Sirhan gibi bazı ünlü kişiler kendilerinin zihin
kontrol deneylerini açıklamıştır… ve hala halk bunun ‘’olamayacağını’’
iddia etmektedir.


İlluminati NWO-Yeni Dünya Düzeni amacına uygun zemini
oluşturmak ve kitleleri kontrol altına almak için zihin kontrol
kölelerini kullanır. Köleler illuminati şebekesinde aşşağılık fantaziler
için kullanılmasının yanı sıra kitlelere rol modeller olmak içinde
kullanılır. Özendirme ve hiç var olmayan bir hayatın reklamını yapan
köleler, kitleleri kolaylıkla inandırabilir.


Sonuç olarak hedef edef kitle daha çok çocuk ve ergen yaştakilerdir.
Yetişkinler bundan etkilenmezler. En kolay programlama için uygun yaş
ergenlik ve çocukluk dönemleridir. Kullanılar subliminallerde bu düşünce
değişimleri için yardımcı araçlardır. Kendi fikirlerini ve batıl
inançlarını kitlelere aktarırken rol modeller vazgeçilmez araçlardır.
Kudüs merkezli NWO-Yeni Dünya Düzeni Deccalin gelişi için hazırlanırken kitleler yani dünya halklarıda bu hazırlıktan payına düşeni almaktadır…

Kaynaklar: Edebiyat gazetesi, Dünya ve gerçekleri, Tarih komplo teoriler